Potrzebujesz finansowania w różnych formach w zależności od sytuacji Twojej firmy?

Linia wielocelowa oferuje dostęp do różnych form finansowania w ramach jednej umowy i raz ustanowionego zabezpieczenia na okres nawet 5 lat.

Linia Wielocelowa umożliwia korzystanie z wielu produktów bez dodatkowych formalności i wniosków.

W zależności od okoliczności, w jakich znajduje się Twoja firma, możesz liczyć na:

 • kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
 • kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym
 • kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym
 • gwarancję bankową
 • dyskonto weksli
 • akredytywy dokumentowe, której płatność finansowana jest z kredytu rewolwingowego
 • faktoring (z regresem/ z polisą/ odwrotny)
 • limit FX Forward


 • Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  Maksymalna kwota: wysokość limitu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od posiadanej zdolności kredytowej

  Okres finansowania: do 5 lat. Linia Wielocelowa może być przedłużana na kolejne okresy w drodze aneksu bez konieczności spłaty wykorzystanego limitu, pod warunkiem złożenia przez Klienta wniosku i dokonania pełnej oceny zdolności kredytowej.

  Waluta: limit Linii Wielocelowej ustalany jest w PLN, EUR, USD

  Poszczególne produkty kredytowe wchodzące w skład Linii Wielocelowej mogą być udzielane w PLN i w walutach wymienialnych tj. w EUR i USD; dla gwarancji bankowych i akredytyw lista walut jest szersza i zależy od listy banków korespondentów BOŚ S.A.

   

  Aby otrzymać Linię Wielocelową należy:

  • złożyć w Banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej
  • ustanowić prawne zabezpieczenie kredytu

   

   

  Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

  Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

  Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.