Potrzebujesz długoterminowego, stabilnego finansowania lub chcesz uporządkować swoje finanse w innych bankach?

Pożyczka hipoteczna - umożliwia sfinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej w długiej perspektywie czasu.

Pożyczka hipoteczna zapewnia wysokie finansowanie ograniczone jedynie wartością nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie.

Środki z pożyczki hipotecznej możesz przeznaczyć na dowolny cel. Nie wymagamy przedstawiania faktur, ani innych dokumentów potwierdzających wydatki. Nie wymagamy również prognoz finansowych przy pożyczce do 2 mln zł.

Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć spłatę pożyczki na nieruchomości należącej do osoby trzeciej.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  • kwota pożyczki: zależna od wartości nieruchomości, kredytujemy do 70% wartości nieruchomości
  • okres finansowania: do 15 lat
  • waluta: PLN, EUR, USD
  • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
  • spłata pożyczki: w miesięcznych lub kwartalnych ratach równych lub malejących

Aby otrzymać pożyczkę hipoteczną należy:

  • złożyć w Banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej
  • ustanowić prawne zabezpieczenie kredytu

 

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

 Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.