Rachunek zastrzeżony

Czy potrzebujesz zabezpieczyć realizację kontraktu handlowego?

Rachunek zastrzeżony zapewnia zabezpieczenie interesów stron umowy handlowej

Jeśli jesteś Kupującym rachunek zastrzeżony zabezpieczy Cię przed utratą przekazanych na rzecz Sprzedającego środków pieniężnych. Jeśli jesteś Sprzedającym, masz gwarancję otrzymania środków pieniężnych od Kupującego.

Na Rachunku zastrzeżonym gromadzone są środki pieniężne, które następnie są wypłacane Sprzedającemu po spełnieniu warunków określonych w umowie rachunku. Gwarantem prawidłowego rozliczenia jest Bank.

Jeśli nawiązujesz nowe relacje handlowe, Rachunek zastrzeżony zwiększy Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Opłaty i prowizje związane z otwarciem i prowadzeniem Rachunku zastrzeżonego ustalane są indywidualnie. Pozostałe opłaty i prowizje  zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych.