Usługi rozliczeniowe

Potrzebujesz efektywnego zarządzania gotówką w Twojej firmie?

Obrót gotówkowy w formie zamkniętej to usługa poprawiająca płynność finansową Twojej firmy i zmniejszająca ryzyko związane z przetrzymywaniem nadwyżek gotówkowych.
Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być dokonywane 24h na dobę w naszych wrzutniach nocnych lub u naszych Podwykonawców, jak również w kasach w godzinach pracy naszych Placówek. Pakiety z wpłatą, przygotowane wg schematu poniżej, mogą być dostarczone przez Twoją firmę lub przez naszego Podwykonawcę.

Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być odbierane bezpośrednio z naszych placówek lub od naszych Podwykonawców. Gotówka może być odbierana przez Klienta osobiście lub też dostarczana do siedziby Klienta za pośrednictwem konwoju bankowego (Inkaso).

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Dowiedz się więcej

Chcesz by należności Twojej firmy trafiały do Ciebie na czas?

Polecenie zapłaty to forma rozliczeń bezgotówkowych gwarantująca terminowe uzyskiwanie należności od płatników Twojej firmy. Opłaty za czynsz, energię, czy usługi telekomunikacyjne szybko i bezpiecznie trafią na Twoje konto. Polecenie zapłaty to również wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.
Polecenie zapłaty to forma rozliczeń inicjowana przez odbiorcę, który zwraca się do płatnika z prośbą o wyrażenie zgody na obciążenie rachunku płatnościami.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Dowiedz się więcej

Masz wielu zagranicznych kontrahentów?

Przelew zagraniczny (polecenie wypłaty) stanowi bezwarunkową formę płatności. Umożliwia przelanie określonej kwoty w walucie wymienialnej lub w PLN na rzecz wskazanej osoby fizycznej lub prawnej na całym świecie.
Bank realizuje przelewy zagraniczne w systemach SWIFT, SEPA i TARGET2. Szczególnym typem polecenia wypłaty w obrocie dewizowym jest Przelew wspólnotowy, to znaczy przelew realizowany w walutach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein) w obrocie z krajami EOG lub na terenie Polski.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Dowiedz się więcej

Potrzebujesz szybko zrealizować przelew na bardzo dużą kwotę?

System SORBNET2 to umożliwia.
Wysokokwotowe przelewy Sorbnet na minimum 1.000.000 zł. SORBNET2 to system umożliwiający realizację wysokokwotowych zleceń płatniczych Sorbnet na kwotę równą lub wyższą niż 1.000.000 zł (z wyłączeniem płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na rzecz organów podatkowych).

Dowiedz się więcej

Posiadasz wielu odbiorców swoich produktów i usług?

Usługa Masowe Płatności Przychodzące umożliwia nie tylko identyfikację odbiorców, ale przede wszystkim ich płatności.
Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP to idealne rozwiązanie dla firm posiadających wielu płatników tj.: zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot, urzędy miast, operatorzy telefonii, telewizji, firmy usług komunalnych, czy szkoły. Dzięki MPP możesz:
  • zidentyfikować zaległe płatności i
  • szybko otrzymać informację o wartości wpłat.
Masz również możliwość przesłać powyższe dane bezpośrednio z Banku do Twojego systemu finansowo-księgowego.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Dowiedz się więcej

Chcesz zwiększyć przychody odsetkowe?

Konsolidacja rachunków umożliwia automatyczne przelewy środków pomiędzy rachunkami Twojej firmy.
Konsolidacja rachunków to idealne rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością oraz proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych. Dzięki automatycznym przeksięgowaniom całości lub części sald na jeden rachunek konsolidujący optymalnie wykorzystujesz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Dowiedz się więcej