Masz wielu zagranicznych kontrahentów?

Przelew zagraniczny (polecenie wypłaty) stanowi bezwarunkową formę płatności. Umożliwia przelanie określonej kwoty w walucie wymienialnej lub w PLN na rzecz wskazanej osoby fizycznej lub prawnej na całym świecie.

Bank realizuje przelewy zagraniczne w systemach SWIFT, SEPA i TARGET2. Szczególnym typem polecenia wypłaty w obrocie dewizowym jest Przelew wspólnotowy, to znaczy przelew realizowany w walutach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (kraje UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein) w obrocie z krajami EOG lub na terenie Polski.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Aby zrealizować przelew zagraniczny należy:

  • posiadać w Banku rachunek bieżący 
  • złożyć poprawnie wypełnioną dyspozycję w Placówce lub bankowości elektronicznej 
  • zapewnić środki na rachunku

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.