Informacja prawna

Informacja prawna

Przedstawione na stronie internetowej BOS S.A. informacje przygotowane zostały   wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej BOŚ S.A. lub jego ekspertów ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. BOŚ S.A. dołożył należytej staranności, aby zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji, co w żadnym przypadku nie oznacza, że BOŚ S.A. i jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania lub zawartych w nich informacji przez Klienta w jakikolwiek sposób, w tym także w celu dokonania inwestycji.

BOŚ S.A., w szczególności poprzez informacje zawarte na stronach internetowych BOŚ S.A. nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję i/lub dokonując inwestycji, działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja ta jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady.

Opisane instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Ponieważ korzystanie z zaawansowanych produktów bankowych w każdym przypadku wiąże się z indywidualnym ryzykiem dla Klienta, to ocena tego ryzyka jest możliwa tylko podczas osobistego kontaktu z profesjonalnym Doradcą Klienta BOŚ S.A.