Produkty inwestycyjne

Regularnie bądź okresowo pojawiają się w Twojej firmie wolne środki finansowe, które powinny być efektywnie zagospodarowane?

Nawiązując współpracę z BOŚ bankiem zyskasz dostęp do produktów inwestycyjnych umożliwiających efektywne zagospodarowanie wolnych środków Twojej firmy.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Lokata Negocjowana – transakcja lokowania środków pieniężnych na  indywidualnie ustalonych warunkach, zawierana na czas określony, po którym wypłacany jest kapitał wraz z odsetkami. Lokata Negocjowana jest nieodnawialna i przyjmowana na stałą stopę procentową, niezmienną w okresie jej trwania.

Klient zawierający transakcje Lokat Negocjowanych nie jest objęty ochroną inwestycyjną wynikającą z wymogów MIFID.

Do obliczania odsetek z tytułu Lokaty Negocjowanej niezależnie od waluty Lokaty Negocjowanej przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni.

Zerwanie Lokaty Negocjowanej przed uzgodnionym terminem wiąże się ze zmianą jej oprocentowania.

Środki z Lokat Negocjowanych podlegają Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Do odsetek od Lokat Negocjowanych stosowane są zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, które podlegają regulacjom stosownych aktów prawnych dotyczących:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • ordynacji podatkowej,
 • sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

Lokata Negocjowana umożliwia:

 • możliwość elastycznego dopasowania czasu trwania Lokaty Negocjowanej do potrzeb Klienta
 • negocjację indywidualnego oprocentowania
 • ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych
 • ryzyko rynkowe – może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego
 • ryzyko niedopasowania – może zaistnieć w przypadku niedopasowania rzeczywistych przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z Lokaty Negocjowanej
 • istnieje możliwość zawierania Lokat Negocjowanych z pośrednictwem rachunku technicznego
 • podpisanie stosownej umowy z Bankiem
 • minimalna kwota: 500 000 PLN  albo ekwiwalent 100 000 PLN dla pozostałych walut
 • okres transakcji : od 1 dnia roboczego do 24 miesięcy
 • waluta: PLN, EUR, USD, GBP, SEK, CHF
 • godziny zawierania transakcji: dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.