Wymiana walut

Prowadzisz rozliczenia w walutach obcych? Masz potrzebę częstego dokonywania konwersji walut?

Transakcje wymiany walutowej z dostawa natychmiastową (FX) to możliwość negocjacji kursów na atrakcyjnych poziomach rynku międzybankowego.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

FX Spot  - negocjowana transakcja natychmiastowa polegająca na kupnie lub sprzedaży przez Klienta w dniu zakończenia transakcji, ale nie później niż 2 dni robocze od dnia zawarcia transakcji, kwoty waluty bazowej w zamian za kwotę waluty kwotowanej po kursie FX Spot.

Negocjacja dotyczy transakcji FX Spot rozliczanych wyłącznie w formie bezgotówkowej wymiany walut.

Możliwa negocjacja kursów dla Transakcji FX Spot jako przewalutowania pomiędzy rachunkami Klienta albo jako polecenia wypłaty poza Bank.

Klient zawierający transakcje FX Spot nie jest objęty ochroną inwestycyjną wynikającą z wymogów MIFID.
FX Spot umożliwia:

 • możliwość dokonywania wymiany walut po atrakcyjnych kursach, negocjowanych w oparciu o bieżące kwotowania z walutowego rynku międzybankowego
 • możliwość szybkiego reagowania na zmiany sytuacji na rynku walutowym
 • możliwość składania warunkowych dyspozycji zawarcia transakcji FX Spot tzw. Orderów, • ryzyko prawne i podatkowe - związane jest z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych
 • ryzyko rynkowe -– może zaistnieć w wyniku niekorzystnych, innych od oczekiwań Klienta, zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego
 • podpisanie stosownej Umowy z Bankiem
 • minimalna kwota: 10 000 USD lub jej równowartość w innej walucie
 • okres transakcji: do 2 dni roboczych
 • pary walutowe: zgodne z Tabelą kursów walut obcych
 • godziny zawierania transakcji:
  • Dla poleceń wypłaty poza Bank - dni robocze w godzinach określonych przez Bank w Komunikacie o godzinach granicznych dla przelewów w obrocie krajowym i zagranicznym
  • Dla pozostałych - dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem dni, w których BOŚ S.A. ustalił skrócony czas obsługi dla Klientów

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.