Notowania BOŚ S.A.


Informacje podstawowe:

 

Nazwa
Bank Ochrony Środowiska S.A.            
Nazwa skrócona BOS
Rynek notowań: Rynek podstawowy
Przynależność do sektora branżowego: banki
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: sWIG80, WIG-BANKI
Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności:                                          
24.09.2008 r.

Adres: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa                                      
Telefon: +48 22 850 84 22
Fax: +48 22 850 88 91
WWW: www.bosbank.pl 
Email: bos@bosbank.pl
Prezes Zarządu Bogusław Białowąs