Kalendarium

Stałe daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2019 roku:

  • Jednostkowy raport roczny BOŚ S.A. za 2018 r. - 14 marca 2019 r.
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy BOŚ S.A. za 2018 r. - 14 marca 2019 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy BOŚ S.A. za I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy BOŚ S.A. za pierwsze półrocze 2019 r. - 13 sierpnia 2019 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy BOŚ S.A. za III kwartał 2019 r. - 14 listopada 2019 r