Kalendarium

Stałe daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku:

  • Jednostkowy raport roczny BOŚ S.A. za 2017 r. - 20 marca 2018 r.
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy BOŚ S.A. za 2017 r. - 20 marca 2018 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy BOŚ S.A. za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy BOŚ S.A. za pierwsze półrocze 2018 r. - 21 sierpnia 2018 r.
  • Skonsolidowany raport Grupy BOŚ S.A. za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r