Zarząd BOŚ S.A.

Rada Nadzorcza BOŚ S.A.

Informacja o niezależności Członków Rady Nadzorczej

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art.22aa ustawy Prawo bankowe.