Raporty 2019

RB nr 17/2019 - Rejestracja zmian w statucie Banku Ochrony Środowiska S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.11.2019 r.

RB nr 16/2019 - Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.11.2019 r. – godz. 16:35

RB nr 15/2019 - Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.11.2019 r. – godz. 16:29

RB nr 14/2019 – Potwierdzenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 października 2019 r., godz.17:26

RB nr 13/2019 - Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2019 r. 

RB nr 12/2019 - Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielona w trybie art. 428 KSH - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 czerwca 2019 r.

RB nr 11/2019 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów w dniu 18 czerwca 2019 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.06.2019 r.

RB nr 10/2019 - Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.06.2019 r.

RB nr 9/2019 - Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.06.2019 r.

RB nr 8/2019 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 18 czerwca 2019 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.06.2019 r.

RB nr 7/2019 - Rezygnacja Członka Zarządu - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.06.2019 r.

RB nr 6/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał na ZWZ - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.05.2019 r.

RB nr 5/2019  - Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2019 r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2019 r., godz. 16:29

RB nr 4/2019 - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu za I półroczne 2019 r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 1.04.2019 r.

RB nr 3/2019 - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2019 r.

RB nr 2/2019 - Podwyższenie oceny ratingowej i utrzymanie perspektywy Ratingu BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 11 stycznia 2019 r., godz. 15:32

RB nr 1/2019 - Zawarcie znaczącej umowy - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4 stycznia 2019 r., godz. 14:32