Raporty 2018

RB nr 47/2018 - Decyzja KNF o zaliczeniu zysku netto za I półrocze 2018 do kapitału podstawowego Tier I - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 3 grudnia 2018 r. godz. 15:26

RB nr 46/2018 - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii V – uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2018 z dn. 16 maja 2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 3 grudnia 2018 r.

RB nr 45/2018 - Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2018 r., godz. 15:47

RB nr 44/2018 - Główne założenia w aktualizacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2018 – 2021 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 listopada 2018 r., godz. 17:02

RB nr 43/2018 - Przedterminowy wykup obligacji podporządkowanych serii D - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.11.2018 r., godz. 11:19

RB nr 42/2018 - Zawieszenie obrotu Obligacjami podporządkowanymi serii D na wniosek BOŚ S.A. -przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6.11.2018 r., godz. 15:39

RB nr 41/2018 - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2018 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 06.11.2018 r.

RB nr 40/2018 - Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22.10.2018 r., godz. 16.33

RB nr 39/2018 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 4.10.2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 04.10.2018 r.

RB nr 38/2018 – Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 4 października 2018 r. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4.10.2018 r.

RB nr 37/2018 - Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 3.10.2018 r.

RB nr 36/2018 - Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych serii V do obrotu giełdowego - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25.09.2018 r.

RB nr 35/2018 - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego BOŚ S.A. dla akcji serii V - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12.09.2018 r., godz. 7.51

RB nr 34/2018 - Informacja o zamiarze wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6 września 2018 r. godz. 17:01

RB nr 33/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 
4 października 2018 r. oraz projekty uchwał - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 września 2018 r.

RB nr 32/2018 - Uzyskanie zezwolenia KNF na zaklasyfikowanie akcji serii V jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 sierpnia 2018 r., godz. 11:31

RB nr 31/2018 - Jednolity tekst Statutu BOŚ S.A.- przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 lipca 2018 r.

RB nr 30/2018 - Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii V Banku Ochrony Środowiska S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.07.2018 r.

RB nr 29/2018 - Podpisanie aneksu do umowy – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12.07.2018 r., godz. 16:33

RB nr 28/2018 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 09.07.2018 r.

RB nr 27/2018 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 04.07.2018 r.

RB nr 26/2018 - Uzyskanie zwolnienia w zakresie utrzymywania części rezerwy obowiązkowej - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26.06.2018 r., godz. 14:21

RB nr 25/2018 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 19.06.2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.06.2018 r.

RB nr 24/2018 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.06.2018 r.

RB nr 23/2018 - Akceptacja przez KNF Programu Postępowania Naprawczego - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2018 r., godz. 13.59

RB nr 22/2018 - Jednolity tekst statutu BOŚ S.A.- przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.05.2018 r.

RB nr 21/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. oraz projekty uchwał na ZWZ - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17.05.2018 r.

RB nr 20/2018 - Zakończenie subskrypcji akcji serii V – opublikowany w dniu 16.05.2018 r.

RB nr 19/2018 - Zawarcie umów objęcia akcji serii V – opublikowany w dniu 15.05.2018 r. godz. 22:25

RB nr 18/2018 - Informacja o uczestniczeniu Banku w pracach nad utworzeniem spółki Polskie Domy Drewniane - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 7.05.2018 r., godz. 16.35

RB nr 17/2018 - Wcześniejszy wykup wszystkich obligacji podporządkowanych BOŚ serii A - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4.05.2018 r., godz. 14:37

RB nr 16/2018 - Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii V – opublikowany w dniu 27 kwietnia 2018 r., godz.17:37

RB nr 15/2018 - Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25.04.2018 r., godz. 14:01

RB nr 14/2018 - Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26.03.2018 r., godz. 9.32

RB nr 13/2018 - Rozpoczęcie Oferty i subskrypcja Akcji Serii V – opublikowany w dniu 26.03.2018 r., godz. 9.05

RB nr 12/2018 - Główne założenia odnośnie modyfikacji Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2018 – 2021 - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22.03.2018 r., godz. 7:54

RB nr 11/2018 – Informacja o zamiarze przedterminowego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.03.2018 r. godz. 17:03

RB nr 10/2018 – Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 21.02.2018 r.

RB nr 9/2018 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 13.02.2018 r. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2018 r.

RB nr 8/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2018 r

RB nr 7/2018 – Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13 lutego 2018 r. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2018 r.

RB nr 6/2018 – Podtrzymanie Ratingu BOŚ S.A. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5.02.2018 r., godz. 16.17

RB nr 5/2018 - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30.01.2018 r.

RB nr 4/2018 - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r. na żądanie Akcjonariusza - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23.01.2018 r.

RB nr 3/2018 -Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 13.02.2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16.01.2018 r.

RB nr 2/2018 - Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 13 lutego 2018 r. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16.01.2018 r

RB nr 1/2018 - Decyzja KNF o zaliczeniu części zysku netto za półrocze 2017 do kapitału podstawowego Tier I - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2018 r. - godz. 16.45