Wniosek EKOlokata w EUR

Status wypełniania wniosku
30%

Dane produktu:

 

 

Lokata zostanie otwarta z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym). Bank dokonuje otwarcia Lokaty najpóźniej następnego dnia roboczego po wpływie środków na rachunek bankowy podany we wniosku. Odsetki od lokaty objęte są podatkiem od zysków kapitałowych.

Dyspozycja dotycząca środków:

Po upływie okresu lokaty:

Oddział:

Wybierz oddział, który będzie obsługiwał Twoje produkty: