Formularz przystąpienia do Programu

Mastercard Bezcenne Chwile

Wybierz rodzaj karty

Wskazana karta będzie pełniła rolę głównej karty w Programie.
Jeżeli masz więcej kart, które mogą uczestniczyć w Programie, również zostaną dołączone Programu, a punkty automatycznie będą zbierane na konto karty głównej.

Oświadczenia: Zapoznaj się z ich pełną treścią