Promowana oferta

 • Masowe Płatności Przychodzące

  Usługa umożliwia identyfikację odbiorców oraz ich płatności Skontaktuj się
Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP to idealne rozwiązanie dla firm posiadających wielu płatników, tj.: zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot, urzędy miast, operatorzy telefonii, telewizji, firmy usług komunalnych, czy szkoły.

Twoje korzyści

 • Szybka identyfikacja płatnika oraz zaległych płatności

 • Błyskawiczna informacja o wartości wpłat

Skontaktuj się

Jak otrzymać?

Otwórz rachunek i skorzystaj z systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS

Uzgodnij warunki techniczne Usługi MPP i podpisz umowę - ustal wysokości opłat i prowizji związanych z MPP

Wypełnij formularz kontaktowy lub zgłoś się do najbliższej placówki

Skontaktuj się
 • W ramach usługi, Klient dystrybuuje pomiędzy swoich Płatników numery rachunków wirtualnych. Każdy 26-cyfrowy numer rachunku wirtualnego składa się z: części stałej (8-cyfrowy numer rozliczeniowy Banku i 4-cyfrowy identyfikator Klienta) stanowiącej unikalny numer masowy Klienta oraz części zmiennej (12-cyfrowy identyfikator płatnika oraz 2-cyfrowa liczba kontrolna). Część stała jest ustalana pomiędzy Klientem oraz Bankiem i jest niezmienna dla wszystkich Płatników danego Klienta, natomiast część zmienna jest definiowana przez Klienta lub przekazywana przez Bank w postaci pliku tekstowego w celu identyfikacji konkretnego Płatnika.

  Usługa Masowe Płatności Przychodzące opiera się na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywane przez płatników. Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny „Rachunek wirtualny”.

  Rachunek wirtualny - posiada swoje NRB w 26-cyfrowym formacie numeru rachunku bankowego i polega na umieszczeniu w tym numerze numerycznego identyfikatora płatnika, który będzie dokonywał płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek Klienta.

  Płatnik reguluje swoje zobowiązania wobec Klienta korzystając z indywidualnie dedykowanego wirtualnego numeru rachunku.

  W momencie wpływu środków do Banku, system bankowy identyfikuje płatności na podstawie wirtualnego numeru rachunku, a następnie przeksięgowuje je kwotą zbiorczą  na wskazany rachunek Klienta. Klient otrzymuje za pośrednictwem bankowości internetowej BOŚBank24 iBOSS raport analityczny zawierający szczegóły wszystkich płatności, włączając w to numer rachunku wirtualnego jednoznacznie identyfikującego Płatnika. Korzystając z raportu w formie elektronicznej Klient ma możliwość automatyzacji importu danych o otrzymanych płatnościach do swojego systemu finansowo-księgowego.