Promowana oferta

 • Konto Wspólnota

  Podstawowe narzędzie do zarządzania finansami Twojej wspólnoty

Podstawowy rachunek dla wspólnoty mieszkaniowej, umożliwiający wygodne zarządzanie jej finansami przez wszystkie upoważnione osoby.

Twoje korzyści

 • 0 zł za otwarcie rachunków Wspólnoty

 • 0 zł za korzystanie
  z karty debetowej*

 • 0 zł za wypłaty
  z bankomatów
  w placówkach naszego banku

  • 0 zł za otwarcie rachunków Wspólnoty
   - tylko 10 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku bieżącego
   - tylko 10 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku pomocniczego
  • automatyczne lokowanie środków od 50 000 zł na lokacie overnight
  • możliwy dostęp do dodatkowych środków w ramach limitu ovedraft - nawet do 10 000 zł; prowizja za przyznanie limitu tylko 3% kwoty przyznanego limitu
  • zryczałtowane opłaty za wpłaty gotówkowe dokonywane przez właścicieli lokali na rachunek Wspólnoty prowadzony w BOŚ Banku – jedynie 3 zł od operacji
  • obniżone opłaty za przelewy krajowe realizowane przez Internet w stosunku do opłat standardowych Taryfy opłat i prowizji Banku
  • *0 zł za korzystanie z karty debetowej business pod warunkiem wykonania w miesiącu transakcji bezgotówkowych na 400 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 5 zł
 • Konto dla wspólnot mieszkaniowych umożliwiające m.in. obsługę masowych płatności przychodzących ułatwiających zarządzanie rozliczeniami z mieszkańcami.
  • 0 zł za otwarcie rachunków Wspólnoty
  • 29 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku bieżącego wraz z poniższym pakietem usług
  • 0 zł za prowadzenie rachunku pomocniczego w złotych
  • 0 zł za udostępnienie usługi Masowe Płatności Przychodzące – opłaty za korzystanie: 0,10zł / przelew
  • automatyczne lokowanie środków od 50 000 zł na lokacie overnight
  • łatwy dostęp do dodatkowych środków w ramach limitu ovedraft - nawet do 15 000 zł; prowizja za przyznanie limitu tylko 3% kwoty przyznanego limitu
  • zryczałtowane opłaty za wpłaty gotówkowe dokonywane przez właścicieli lokali na rachunek Wspólnoty prowadzony w BOŚ Banku – jedynie 3 zł od operacji
  • obniżone opłaty za przelewy krajowe realizowane przez Internet w stosunku do opłat standardowych Taryfy opłat i prowizji Banku
  • *0 zł za korzystanie z karty debetowej business pod warunkiem wykonania w miesiącu transakcji bezgotówkowych na 400 zł. W przeciwnym razie opłata miesięczna za użytkowanie karty wynosi 5 zł
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów w placówkach BOŚ Banku

Skontaktuj się z nami