Promowana oferta

  • Pakiet dla NGO

    Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania finansami Skontaktuj się
Pakiet produktów i usług bankowych przeznaczony dla organizacji pozarządowych (NGO), w tym dla pozarządowych organizacji ekologicznych (POE)

Twoje korzyści

  • Przelewy elektroniczne na rachunki w BOŚ S.A. – 0 zł

  • Bezpłatne lokowanie środków na rachunkach lokat standardowych

  • Bezpłatne dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunki NGO

  • Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych do kwoty 20 000 zł z rachunków prowadzonych w ramach Pakietu

Skontaktuj się

Jak otrzymać?

Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami

Pakiet NGO dla Rady Rodziców

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania finansami Rady Rodziców w szkołach i przedszkolach

Korzyści

  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych

  • 0 zł za udostępnienie Masowych Płatności Przychodzących

  • 0 zł za wpłaty gotówkowe oraz korzystanie z karty debetowej Mastercard Business

Jak otrzymać?

Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami