Konto Wspólnota

Podstawowe narzędzie do zarządzania finansami Twojej wspólnoty mieszkaniowej
Podstawowy rachunek dla wspólnoty mieszkaniowej, umożliwiający wygodne zarządzanie jej finansami przez wszystkie upoważnione osoby.

Dowiedz się więcej

Konto Wspólnota Plus

Kompleksowe narzędzie do łatwego zarządzania finansami wspólnoty
Konto dla wspólnot mieszkaniowych umożliwiające m.in. obsługę masowych płatności przychodzących ułatwiających zarządzanie rozliczeniami z mieszkańcami.

Dowiedz się więcej