Konferencja Banku Ochrony Środowiska

Zmiany klimatu postępują szybciej niż do niedawana sądziliśmy. Raport IPPC z sierpnia tego roku pokazuje, że zmiany klimatu przebiegają zgodnie z pesymistycznymi scenariuszami opracowanymi przez naukowców w poprzednich dekadach. Prawdopodobieństwo powstrzymania tego procesu jest bardzo niskie. Fizyczne oddziaływania, które odczuje społeczeństwo i gospodarka pojawią się dużo wcześniej niż zakładaliśmy – raczej około roku 2030 niż 2050.

Najsilniejszymi przejawami zmian klimatu w Polsce będą skrajne zjawiska pogodowe – nawalne deszcze powodujące powodzie, przewlekle fale upałów skutkujące suszami, huraganowe wiatry niszczące lasy, budynki i infrastrukturę. W innych regionach świata zmiany będą jeszcze bardziej dotkliwe, ale pośrednio będą wpływały także na Polskę ze względu na powiązania społeczno-gospodarcze.

BOŚ SA, czerpiąc z wieloletniej praktyki w finansowaniu ochrony środowiska i zielonych technologii, inicjuje debatę publiczną, która ma pomóc biznesowi wpisać się w procesy wywołane przez zmiany klimatu. Biznes powinien rozumieć i ograniczać zagrożenia, ale może też wykorzystać szanse.

Biznes bierze na siebie część ciężaru przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowywania się do nich. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość tego, że nie można ignorować wymiaru ekologicznego prowadzonej działalności gospodarczej. Coraz częściej oczekują tego partnerzy biznesowi i klienci. Z czasem wypełnienie ambitnych standardów środowiskowych i klimatycznych będzie warunkiem koniecznym funkcjonowania na rynku międzynarodowym.

🡲 Celem konferencji jest zainicjowanie merytorycznej dyskusji o roli przedsiębiorstw w procesach związanych ze zmianami klimatu. Intencją BOŚ SA jest pokazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi a biznesowymi. Ważne wątki do omówienia to oczekiwane zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. w bankowości, budownictwie, motoryzacji czy energetyce), przewartościowanie pozycji rynkowych przedsiębiorstw, zmiany preferencji konsumentów, transformacja energetyczna, itd.

🡲 Konferencja jest okazją do wymiany poglądów. Przewidujemy zwięzłe, treściwe prezentacje prelegentów, po których będzie czas na dyskusję i wypowiedzi uczestników konferencji.

Gościem specjalnym konferencji będzie Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, która wygłosi wystąpienie nt. tego czy można przełożyć koncepcję neutralności klimatycznej na język biznesu.

Patronat nad wydarzeniem

 

 

Patronat medialny nad wydarzeniem