Konferencja
„Idea-Biznes-Klimat”

27 października 2022 r.

Konferencja Banku Ochrony Środowiska

Transmisja po polsku

Streaming in English

Ograniczanie negatywnych skutków zmian klimatu to jedno z największych wyzwań współczesnej cywilizacji. Tym bardziej, że postępują one szybciej niż do niedawana sądzono. Raport IPPC z sierpnia ubiegłego roku pokazuje, że globalne ocieplenie przebiega zgodnie z pesymistycznymi scenariuszami opracowanymi przez naukowców w poprzednich dekadach. Prawdopodobieństwo powstrzymania tego procesu jest bardzo niskie. Fizyczne oddziaływania, które odczuje społeczeństwo i gospodarka pojawią się dużo wcześniej niż zakładano – raczej około 2030 niż 2050 roku.

Najbardziej namacalnymi przejawami zmian klimatu w Polsce będą skrajne zjawiska pogodowe – nawalne deszcze powodujące powodzie, przewlekle fale upałów skutkujące suszami, huraganowe wiatry niszczące lasy, budynki i infrastrukturę. Na innych kontynentach zmiany będą jeszcze bardziej dotkliwe, co pośrednio wpłynie także na nasz kraj ze względu na istniejące powiązania społeczno-gospodarcze.

Konieczność działania rozumieją coraz liczniejsze państwa i ich organizacje, czego przykładem jest rozpoczęcie realizacji wielkiego planu Unii Europejskiej – Europejskiego Zielonego Ładu. Aby ta inicjatywa miała szansę powodzenia, potrzebne jest również pełne zaangażowanie biznesu. Świadomość przedsiębiorców w tym względzie rośnie i coraz częściej podejmują oni trudne dla nich decyzje i odważniej włączają się w działania na rzecz ograniczania degradacji środowiska naturalnego. Zespolenie wymiaru ekologicznego z celami stricte biznesowymi staje się także nowym standardem w strategiach rozwoju nowoczesnych firm, a także w ich codziennej aktywności gospodarczej. Takiego podejścia coraz częściej oczekują również partnerzy biznesowi i klienci. Z czasem przestrzeganie wysokich standardów środowiskowych i klimatycznych będzie warunkiem koniecznym do funkcjonowania na rynku międzynarodowym.

Bank Ochrony Środowiska, obserwując zachodzące procesy oraz czerpiąc z wieloletniej praktyki i doświadczenia w finansowaniu projektów przyjaznych środowisku i zielonych technologii, chce mieć swój wkład we wspieraniu zachodzących przemian oraz aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej wokół nich się toczącej. Z tego względu w 2021 roku BOŚ zorganizował pierwszą konferencję „Idea-Biznes-Klimat”, która w założeniach będzie wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co roku.

Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja o roli przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. Intencją BOŚ jest pokazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi i biznesowymi. Ważne wątki poruszane podczas paneli obejmują m.in. oczekiwane zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przewartościowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw (w tym w bankowości, budownictwie, motoryzacji czy energetyce), zmiany preferencji konsumentów, jak i transformację energetyczną. Cechą charakterystyczną wydarzenia jest jej multidyscyplinarność – poruszane podczas konferencji tematy odnoszą się do wielu zagadnień oraz pokazują złożoność wyzwania jakim jest transformacja energetyczna.

Konferencja jest także okazją do wymiany poglądów. Zgodnie z koncepcją wydarzenia, prezentacje zaproszonych prelegentów – wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach – są zwięzłe, treściwe, a także stanowią punkt wyjścia do merytorycznych dyskusji wśród panelistów. Formuła konferencji zakłada także możliwość wzięcia aktywnego udziału w toczących się debatach przez znajdujących się na sali gości.

Patronat nad wydarzeniem


Patronat medialny nad wydarzeniem

wnp