Poprzednia edycja

Zmiany klimatu postępują szybciej niż do niedawana sądziliśmy. Raport IPPC z sierpnia tego roku pokazuje, że zmiany klimatu przebiegają zgodnie z pesymistycznymi scenariuszami opracowanymi przez naukowców w poprzednich dekadach. Prawdopodobieństwo powstrzymania tego procesu jest bardzo niskie. Fizyczne oddziaływania, które odczuje społeczeństwo i gospodarka pojawią się dużo wcześniej niż zakładaliśmy – raczej około roku 2030 niż 2050.

Najsilniejszymi przejawami zmian klimatu w Polsce będą skrajne zjawiska pogodowe – nawalne deszcze powodujące powodzie, przewlekle fale upałów skutkujące suszami, huraganowe wiatry niszczące lasy, budynki i infrastrukturę. W innych regionach świata zmiany będą jeszcze bardziej dotkliwe, ale pośrednio będą wpływały także na Polskę ze względu na powiązania społeczno-gospodarcze.

BOŚ SA, czerpiąc z wieloletniej praktyki w finansowaniu ochrony środowiska i zielonych technologii, inicjuje debatę publiczną, która ma pomóc biznesowi wpisać się w procesy wywołane przez zmiany klimatu. Biznes powinien rozumieć i ograniczać zagrożenia, ale może też wykorzystać szanse.

Biznes bierze na siebie część ciężaru przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowywania się do nich. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość tego, że nie można ignorować wymiaru ekologicznego prowadzonej działalności gospodarczej. Coraz częściej oczekują tego partnerzy biznesowi i klienci. Z czasem wypełnienie ambitnych standardów środowiskowych i klimatycznych będzie warunkiem koniecznym funkcjonowania na rynku międzynarodowym.

🡲 Celem konferencji jest zainicjowanie merytorycznej dyskusji o roli przedsiębiorstw w procesach związanych ze zmianami klimatu. Intencją BOŚ SA jest pokazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi a biznesowymi. Ważne wątki do omówienia to oczekiwane zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. w bankowości, budownictwie, motoryzacji czy energetyce), przewartościowanie pozycji rynkowych przedsiębiorstw, zmiany preferencji konsumentów, transformacja energetyczna, itd.

🡲 Konferencja jest okazją do wymiany poglądów. Przewidujemy zwięzłe, treściwe prezentacje prelegentów, po których będzie czas na dyskusję i wypowiedzi uczestników konferencji.

Gościem specjalnym konferencji będzie Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, która wygłosi wystąpienie nt. tego czy można przełożyć koncepcję neutralności klimatycznej na język biznesu.

Patronat nad wydarzeniem

 

 

Patronat medialny nad wydarzeniem
Program konferencji 2021

Program:

🡲 10:00  Otwarcie konferencji, powitanie gościWojciech Hann, BOŚ S.A.


Wojciech Hann
Prezes Zarządu BOŚ S.A.

Koordynuje całokształt działalności banku oraz pełni nadzór nad obszarem zarządczym.

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W latach 2016 - 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB  w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities.  Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

🡲 10:07  Powitanie gościEmil Ślązak, BOŚ S.A.


Emil Ślązak
Przewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

W Radzie Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska zasiada od lutego 2016 r.

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kieruje Zakładem Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej w Instytucie Bankowości. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor rozprawy doktorskiej z zakresu bankowości wyróżnionej nagrodą Rektora SGH.

Doświadczenia z szeroko pojętego obszaru finansów zdobywał m.in. jako członek Rady Nadzorczej Banku BPH. Czynnie uczestniczył w procesie przekształceń strukturalno-własnościowych Banku BPH i Pekao S.A. Doradzał Prezesowi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kwestiach dotyczących gwarancji oraz działalności pomocowej Funduszu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Alumni Global Village Programme Lehigh University w USA oraz The European Money and Finance Forum (SUERF). Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w obszarze badawczym Bankowość i Rynki Finansowe.

🡲 10:10  Czy koncepcję neutralności klimatycznej można przełożyć na język biznesu?
min. Anna Moskwa, gość specjalny


Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska

Pochodzi z Zamościa. Ukończyła socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Uczelni Łazarskiego, na której ukończyła studia MBA.
Pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, w której rozpoczynała pracę jako wolontariusz. W 2010 r. kierowała polską filią organizacji Habitat for Humanity. Po 2012 r. prowadziła działalność doradczą w zakresie HR, rynku pracy i funduszy unijnych.
W latach 2016-2017 zajmowała stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Od 2017 do 2020 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Następnie, w latach 2020-2021, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Baltic Power. Od 2021 r. dyrektor biura ds. morskich farm wiatrowych w spółce Orlen.
26 października 2021 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko ministra klimatu i środowiska.
Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Temat wystąpienia: "Czy koncepcję neutralności klimatycznej można przełożyć na język biznesu"?

 • koncepcja neutralności klimatycznej jest celem politycznym UE
 • w ujęciu biznesowym jest on często postrzegany jako ograniczenie a nie szansa
 • czy jest możliwe utrzymanie wzrostu gospodarczego, dążąc do jego realizacji?

🡲 10:30  Rola banków w dążeniu do neutralności klimatycznej, Wojciech Hann, BOŚ S.A.
 • rynek finansowy stanowi krwiobieg gospodarki rynkowej
 • instytucje finansowe ujawniają swoje zaangażowanie w „zielone inwestycje”
 • czy „bycie zielonym” ułatwia dostęp do kapitału?

🡲 10:50  "Klimat na zmiany w biznesie" - prezentacja badania Deloitte - Irena Pichola, Deloitte


Irena Pichola
Partner, członkini zarządu Deloitte Advisory Sp k., Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte Central Europe, Globalny lider agendy Climate&Sustainability dla sektora publicznego

Irena posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. W Deloitte jest partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w obszarze zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej w 19 krajach, ostatnio objęła globalną rolę lidera ds. agendy klimatycznej i zrównoważonego rozwoju dla sektora publicznego. Kieruje złożonymi projektami dotyczącymi m.in. opracowywania strategii ESG i zrównoważonego rozwoju, ujawniania danych pozafinansowych i raportowania wpływu, strategii dekarbonizacji i agendy zrównoważonego finansowania, klimatu i zarządzania ryzykami tak dla podmiotów prywatnych, jak i sektora publicznego w tym rządów, regionów i miast. Bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju. Od 15 lat prowadzi studia i wykłady ze strategii CSR i zrównoważonego rozwoju na Akademii Leona Koźmińskiego. Od blisko 20 lat jest członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Od lat doradza polskiemu rządowi w zakresie tematyki zrównoważonego rozwoju, Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Lata temu zainicjowała projekt Wizja zrównoważonego rozwoju 2050 dla Polski, który stał się podstawą Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju prowadzonego przez polski rząd. Irena jest autorką wielu publikacji i artykułów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnie z zespołem stworzyła kompleksowe opracowania i raporty w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, czystego powietrza, adaptacji do zmian klimatu w 44 największych polskich miastach oraz zrównoważonego finansowania. Posiada certyfikat CIM (Chartered Institute of Marketing) oraz certyfikat ukończenia Programu Future Leaders organizowanego przez World Business Council of Sustainable Development. Ukończyła prestiżowy Advance Management Program w IESE w Barcelonie.

Temat wystąpienia: "Klimat na zmiany w biznesie".

 • co w praktyce oznacza bycie „zielonym” i jak zielony jest polski sektor finansowy

🡲 11:00  Mechanizmy rynkowe jako silnik transformacji energetycznej – Joanna Wis-Bielewicz, Ørsted


Joanna Wis-Bielewicz
Sustainability and Stakeholder Manager, Market Development Ørsted Polska.

Ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i zeroemisyjnej transformacji z 15-letnim doświadczeniem w tych tematach. Obecnie, jako Senior Market Developer w firmie Ørsted, odpowiada za współpracę z kluczowymi interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce. Jest także członkinią zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju (INNOWO).

Wcześniej pracowała m.in. dla międzynarodowych think-tanków i organizacji pozarządowych takich jak: adelphi research, WWF, Right to Play. Pełniła także rolę dyrektorki międzynarodowej organizacji pozarządowej Carbon Disclosure Project (CDP) w Europie Środkowo-Wschodniej gdzie współpracowała z globalnymi inwestorami, wspierając ich strategie dekarbonizacji.

Temat wystąpienia: "Mechanizmy rynkowe jako silnik transformacji energetycznej".

 • OZE wciąż korzystają z wielu instrumentów wsparcia
 • wysokie ceny uprawnień CO2 oraz spadające ceny OZE są bodźcami rynkowymi
 • czy już jest możliwe realizowanie inwestycji OZE bez wsparcia publicznego?


🡲 11:30  Energia z OZE jako zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej – Mateusz Madejski, ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.


Mateusz Madejski
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółce ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

Z Grupą ENGIE związany od 2008 roku. Jako manager z ponad 13-letnim doświadczeniem w sprzedaży (poprzez wszystkie segmenty sprzedaży) z sukcesem tworzy nowe produkty, buduje strategie sprzedażowe i marketingowe, zarządza procesami sprzedaży oraz udogodnieniami w ramach obsługi klienta.

W 2017 roku uzyskał Certyfikat Maklera Giełdowego Towarowej Giełdy Energii S.A.

Temat wystąpienia: "Energia z OZE jako zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej".

 • Jesteśmy w silnym trendzie wzrostowym cen energii
 • Motorem zmian są drożejące uprawnienia CO2
 • Długoterminowy kontrakt na dostawy energii z OZE może chronić przed ryzykiem dalszych podwyżek
🡲 13:00  FAMUR Go Green - dywersyfikacja oraz budowa kompetencji w obszarze odnawialnych źródeł energii – Mirosław Bendzera, Famur S.A.


Mirosław Bendzera
Prezes Zarządu Grupy FAMUR

Odpowiada za strategię i rozwój Grupy FAMUR. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Pracował w Ponar Wadowice SA i Ponar Silesia SA oraz Toyota Motor Poland Co. Ltd. Był prezesem w Odlewni Żeliwa Śrem SA, Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz PGO SA.

Temat wystąpienia: "FAMUR Go Green - dywersyfikacja oraz budowa kompetencji w obszarze odnawialnych źródeł energii."

🡲 13:20  Czy ambitna charakterystyka energetyczna budynków ma uzasadnienie komercyjne?Paweł Wołejsza, Polski Związek Firm Deweloperskich
 • energochłonność nowych budynków spada dzięki nowym regulacjom
 • dobra charakterystyka energetyczna budynków poprawia jakość mieszkań
 • czy rynek docenia wyższą jakość mieszkań i niższe koszty ich eksploatacji?

🡲 13:40  Motoryzacja neutralna klimatycznie Bartosz Kubik, Ekoenergetyka Polska S.A.


Bartosz Kubik
Ekoenergetyka-Polska S.A.

Współzałożyciel firmy Ekoenergetyka - globalnego producenta infrastruktury szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, którego produkty są obecne w 150 miastach w 19 krajach, w tym w większości europejskich stolic. Ekspert i pasjonat elektromobilności, wizjoner, mentor i utytułowany przedsiębiorca z branży nowych technologii. Kreator idei biznesowych, produktów i usług, które wyprzedzają swoje czasy i rynek. Świetnie przygotowany na dynamiczny rozwój sektora innowacyjnego, stawia na tworzenie technologii i produktów, które staną się przyszłością globalnej codzienności.

Temat wystąpienia: "Motoryzacja neutralna klimatycznie".

 • barierą rozwoju e-mobilności jest wysoka cena pojazdów
 • korzystanie z samochodu nie musi oznaczać jego posiadania
 • czy kierowcy są skłonni zmienić model korzystania z samochodów?

🡲 14:00  Czy wodór pomoże zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym? – Sławomir Halbryt, Sescom S.A.


Sławomir Halbryt
CEO, Założyciel Sescom S.A. 

Założyciel i prezes Sescom S.A., spółki technologicznej z obszaru technicznego Facility Management, notowanej na GPW od 2013 r. Biznesmen i charyzmatyczny wizjoner, odpowiedzialny za strategiczny rozwój Grupy Sescom, skoncentrowanej na nowych technologiach i zrównoważonym rozwoju. Prezes Zarządu SES Hydrogen SA, spółki zależnej odpowiedzialnej za rozwój projektów wodorowych. Współtwórca technologii i współautor patentów elektrolizera i kotła wodorowego. Wieloletni Prezes Zarządu, a obecnie Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. W ramach Izby koordynuje działalność Klastra Technologii Wodorowych. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

Temat wystąpienia: "Czy wodór pomoże zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym?"

 • magazynowanie energii jest piętą achillesową transformacji energetycznej
 • elektrolizery i ogniwa wodorowe zostały już skomercjalizowane
 • dlaczego masowe inwestycje w wodór są tak odsunięte w czasie

🡲 14:20  Zamknięcie konferencji, kluczowe wnioskiWojciech Hann, BOŚ S.A.

Galeria foto