Agenda

Agenda konferencji

Przywitanie inauguracyjne:

10:00-10:10 – Wojciech Hann – prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

10:10-10:20 – Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska

10:20-10:30 – dr Przemysław Ligenza – prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wystąpienie otwierające:

10:30-10:50 – Ryzyka energetyczne i klimatyczne – dr Joanna Maćkowiak-Pandera – prezeska Zarządu Forum Energii

Panele dyskusyjne:

11:00-11:45 – Zielone obligacje. Zielone kredyty. Czy cała oferta banków wkrótce się zazieleni?

Moderator: Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński

 • Maciej Brzozowski –  wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
 • Elisabetta Falcetti – dyrektor na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
 • Przemek Gdański – prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Wojciech Hann – prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Radosław Kwiecień – członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Michał Mrożek – wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego S.A.
 • Leszek Skiba – prezes zarządu Banku Pekao S.A.

11:50-12:35 – Zielone inwestycje – jak pozyskać środki na ich realizację?

Moderator: Maksymilian Jarząbek, Clifford Chance

 • Robert  Kasprzak – wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Stefan  Krüger –  investment partner MCI Capital ASI S.A.
 • Sławomir Mazurek – zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Bartłomiej Pawlak – wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
 • Artur Sarosiek – prezes zarządu Energy Solution Sp. z o. o.
 • Tomasz Szamocki – dyrektor Departamentu Operacyjnego w Oddziale Obrót Energią Elektryczną, PKP Energetyka S.A.
 • Janusz Władyczak – prezes zarządu KUKE S.A.

Przerwa lunchowa do godz. 12:50

12:50-13:00 – OZE sposobem na utrzymanie wzrostu gospodarczego  – Monika Morawiecka – członkini Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa  i Klimatu; połączenie online

13:00-13:45 – Net zero wyzwaniem czy sprzymierzeńcem dla przemysłu spożywczego? Jak wpłynie na efektywność produkcji, jakość oraz ceny żywności?

Moderator: Marcin Piasecki, Rzeczpospolita

 • dr Maksymilian Bąk – dyrektor Biura Współpracy w zakresie Zrównoważonego Rozwoju w Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Witold Choiński – prezes zarządu Związku Polskie Mięso
 • Andrzej Gantner – dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców
 • Monika Piątkowska – prezeska Izby Zbożowo-Paszowej
 • dr hab. Piotr Sulewski – kierownik Zakładu Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13:50-14:35 – Nowe technologie dla ochrony środowiska

Moderator: Justyna Piszczatowska, Green News

 • Dariusz Kowalczyk-Tomerski – wiceprezes zarządu Columbus Energy S.A.
 • Sławomir Halbryt – prezes zarządu Sescom S.A.
 • Aleksander Naumann – ekspert ds. technologii wodorowych, Hynfra P.S.A.
 • Jerzy Zań – wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

14:40-15:25 – Energetyka: Energia słoneczna, wiatr, biogaz, wodór, a może atom? Polski miks energetyczny bez węgla

Moderator: Dominik Brodacki, Polityka Insight

 • Mirosław Bendzera – prezes zarządu FAMUR S.A.
 • Bartosz Fedurek – dyrektor ds. Rozwoju Projektów Ørsted Sp. z o.o.
 • Przemysław Kołodziejak – prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A.
 • Marcin Markowski – radca prawny w Clifford Chance
 • Mariusz Samordak – dyrektor zarządzający kierujący Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przerwa lunchowa – do 16:00

16:00-16:45 – Woda i jej retencja – jak chronić i efektywnie korzystać z najcenniejszego zasobu?

Moderator: Marta Wierzbowska-Kujda, Teraz Środowisko

 • Piotr Bober – prezes zarządu Fundacji Banku Ochrony Środowiska
 • Wojciech Falkowski – prezes zarządu Ecol-Unicon Sp. z o.o.
 • dr inż. Tadeusz Rzepecki – prezes zarządu spółki Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o.
 • Wojciech Skowyrski – zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą
 • Sebastian Szklarek –  założyciel bloga Świat Wody
 • Robert Uniejewski – dyrektor sprzedaży, WAVIN POLSKA S.A.
 • Jacek Zalewski – dyrektor Działu Realizacji Projektów, Retencjapl

16:50-17:35 – Budownictwo: Zrównoważony rozwój w budownictwie – legislacja, technologie, finansowanie inwestycji

Moderator: Michał Niewiadomski, założyciel Klubu Energetycznego; publicysta energetyczno-klimatyczny

 • Jerzy Jankowski – prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • Lech Kaniuk – prezes zarządu SunRoof Sp. z o.o.
 • Piotr Kopacz – kierownik przedsięwzięcia Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Dariusz Lewandowski – prezes zarządu DOM 3E S.A.
 • Konrad Płochocki – dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich
 • Anna Żyła – dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii
  w Banku Ochrony Środowiska S.A.

17:40-18:25 – Transport: Zeroemisyjny transport i logistyka przyszłości – szanse i główne bariery

Moderator: Bartłomiej Derski, Wysokie Napięcie.pl

 • Jakub Faryś – prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
 • Anita Rodkiewicz-Ryżek – wiceprezeska zarządu BOŚ Leasing – Eko Profit S.A.
 • Tomasz Rupiewicz – zastępca dyrektora, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Andrzej Szałek – doradca zarządu Toyota Central Europe sp. z o.o.

18:30-18:40 – Zakończenie konferencji

 • Anna Moskwa – Pochodzi z Zamościa. Ukończyła socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Uczelni Łazarskiego, na której ukończyła studia MBA.

  Pełniła funkcję wiceprezesa oraz prezesa Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, w której rozpoczynała pracę jako wolontariusz. W 2010 r. kierowała polską filią organizacji Habitat for Humanity. Po 2012 r. prowadziła działalność doradczą w zakresie HR, rynku pracy i funduszy unijnych.

  W latach 2016-2017 zajmowała stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Od 2017 do 2020 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Następnie, w latach 2020-2021, pełniła funkcję Prezesa Zarządu Baltic Power. Od 2021 r. dyrektor biura ds. morskich farm wiatrowych w spółce Orlen.

  26 października 2021 r. powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko ministra klimatu i środowiska.

  Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim.

 • Wojciech Hann – jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. W latach 2016-2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej, w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB.

 • Przemysław Ligenza – Prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest doktorem nauk ekonomicznych, liderem rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sektora finansów publicznych, firm prywatnych). Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe. Dr Ligenza, wspólnie z różnymi zespołami, zrealizował szereg innowacyjnych projektów, których celem była optymalizacja kosztów i wprowadzenie nowych usług i produktów. Jego zdaniem jednym z kluczowych działań zarządczych na rożnych poziomach menedżerskich jest rozwój kompetencji zasobów ludzkich, ukierunkowany na efektywne ich wykorzystanie w ramach danej organizacji. Od stycznia 2019 r. był szefem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie, jako Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czuwa nad pracą Dyrektora Biura i nadzoruje Departamenty: Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz Informatyki, Wydziały: Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kadr i Płac, a także cztery Samodzielne Stanowiska: BHP, Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Danych Osobowych i Kancelarię Tajną.

 • Mariusz Samordak – dyrektor zarządzający kierujący Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz w Banku Ochrony Środowiska. Jest absolwentem studiów doktoranckich i magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiów magisterskich Uniwersytetu im. Johanna Gutenberga w Moguncji oraz posiada tytuły CFA i ACCA IFRS Diploma. Ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów i zarządzania. Wcześniej pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także w doradztwie (Deloitte, PwC), głównie w sektorze energetycznym.

 • Piotr Bober – prezes zarządu Fundacji BOŚ. W trakcie studiów socjologicznych dziennikarz Polskiego Radia Wrocław,  a następnie Radny Rady Miejskiej Wrocławia. Założyciel i wieloletni opiekun organizacji młodzieżowych, w tym Parlamentu Młodzieży Wrocławia i Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy.

  Pełnił kierownicze stanowiska w spółkach komunalnych oraz w firmach telekomunikacyjnych jako manager ds. marketingu i rozwoju biznesu, w obszarach związanych z inwestycjami, internetem, telewizją oraz programami CSR.

  Specjalista w zakresie badań sondażowych oraz analityk zagadnień związanych z gospodarką komunalną, budżetową i polityką społeczną samorządów terytorialnych. Założyciel, członek zarządów, prezes kilku fundacji i stowarzyszeń o charakterze obywatelskim i kulturalnym. Przed objęciem funkcji Prezesa Fundacji BOŚ, doradca i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od grudnia 2021 r. Prezes, a następnie Członek Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości – agendy rządowej realizującej zadania państwa w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i modernizacji polskiego przemysłu.

 • Maciej Brzozowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A. nadzorujący Obszar Analiz, Bankowości Firm i Przedsiębiorstw oraz Klienta Zamożnego.

  Maciej Brzozowski od początku swojej pracy zawodowej związany jest z bankowością. Do 24 marca 2022 roku, jako członek Zarządu Alior Banku, nadzorował politykę kredytową dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz obszar windykacji i restrukturyzacji wierzytelności. Był odpowiedzialny także za  zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynności i operacyjnym. Przewodniczył oraz był członkiem odpowiednich komitetów w tym zakresie. Brał także udział w wielu projektach biznesowych i optymalizacyjnych realizowanych w obszarze całego Alior Banku.

  Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w PKO Banku Polskim S.A., potem związany był z Kredyt Bankiem. W latach 2017-2020 w Narodowym Banku Polskim jako zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ryzyka i stabilności systemu finansowego. Do jego kompetencji należała również współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego w obszarze ograniczenia ryzyka systemowego. W NBP zajmował się także zagadnieniami związanymi z instrumentami makroostrożnościowymi, odpowiadał również za analizy nowych rozwiązań pakietu CRD IV/CRR dotyczącego zasad funkcjonowania banków, nakładania buforów kapitałowych oraz wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych.

  Od 2008 do 2012 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił funkcje kierownicze w Departamencie Oceny Ryzyka i Departamencie Inspekcji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar regulacji bankowych oraz walidację zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego do obliczania wymogów kapitałowych banków. Od 1999 roku zajmował się zagadnieniami zarówno sprzedaży jak i ryzyka w Kredyt Banku, gdzie m.in. pracował w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Koordynował również optymalizację procesów biznesowych w organizacji.  Uczestniczył w pracach związanych z budową modeli wyznaczających ryzyko niewykonania zobowiązań dla podmiotów korporacyjnych oraz obliczaniem wymogów kapitałowych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Business Administration Centrum Kształcenia Menedżerów przy tej uczelni. Wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

 • Sebastian Szklarek - adiunkt w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją ekohydrologia. Absolwent kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją ekologia i ochrona wód. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z jakością wód powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu eutrofizacji i zakwitów sinic, oraz rozwijaniem metod je ograniczających. Aktualnie badaniami wpływu zasolenia na ekosystemy wodne.

  Od 2017 roku popularyzuje wiedzę o zasobach wody na blogu Świat Wody. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Członek zespołów przygotowujących opracowania dotyczące gospodarki wodnej dla całych dorzeczy w Polsce. Współautor wystawy “Przeciek” we wrocławskim Hydropolis, konsultant merytoryczny strony “Co z tą wodą”. Współautor opracowania „Woda” dla Caritas Laudato Si. Prezes fundacji Ambitna Polska.

 • Bartosz Fedurek – ekspert i menedżer branży energetycznej z 15-letnim doświadczeniem w zakresie analiz efektywności inwestycji, zarządzania strategicznego, zarządzania procesami inwestycyjnymi, zarządzania projektami oraz budowania efektywnych zespołów. Do Ørsted dołączył w 2021 roku. Obecnie, jako Dyrektor ds. Rozwoju Projektów odpowiada za wybrane projekty związane z rozwojem portfela morskich farm wiatrowych Ørsted w regionie Morza Bałtyckiego. Wcześniej przez większą część życia zawodowego był związany z Grupą PGE, gdzie pełnił funkcje m.in. na Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii, Dyrektor Departamentu Inwestycji, a także Członka Zarządu ds. Operacyjnych w PGE Baltica. Pracował również m.in. w PwC i KGHM. Współtworzył strategie rozwoju i transformacji firm energetycznych oraz uczestniczył w największych projektach i programach inwestycyjnych polskiej energetyki – zarówno w obszarze energetyki konwencjonalnej, jądrowej jak i odnawialnej. Posiada wykształcenie techniczne (Politechnika Wrocławska) i biznesowe (Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego). Jest także absolwentem programu European Mining Course, w ramach którego studiował na Helsinki University of Technology (Finlandia), RWTH Aachen (Niemcy), TU Delft (Holandia) i Imperial College (Wielka Brytania).

 • Przemysław Kołodziejak – od ponad 25 lat związany z branżą energetyczną, a jego doświadczenie koncentruje się głównie na kogeneracji gazowej.

  Czynnie uczestniczył w procesie budowy, a następnie eksploatacji dwóch elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe. Od 1997 do 2018 roku pełnił funkcje kierownicze w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach. Jako dyrektor ds. technicznych odpowiadał za całokształt zagadnień związanych z operacyjnym kierowaniem zakładami spółki. Wcześniej pełnił funkcję członka zarządu spółki Energia Siedlce. Od marca 2018 roku wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A. odpowiedzialny za obszar produkcji. Od lutego 2020 roku pełni funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

  Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów w energetyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uzyskany na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Jest współautorem patentu „Układ do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej z instalacją do odzysku energii”.

  Był współpracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a także wykładowcą na studiach podyplomowych. Członek założyciel (2005 r.) Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, później członek zarządu i jego prezes.

  Jest Przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Zasiadał także w licznych organizacjach branżowych i radach programowych konferencji, był ekspertem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i członkiem Rady Oddziału Południowo-Wschodniego.

 • Michał Mrożek – od lipca 2020 roku pełni funkcję wiceprezesa Zarządu ING Banku Śląskiego odpowiedzialnego za obszar Klientów Strategicznych - Wholesale Banking. Posiada ponad 30-letnie międzynarodowe doświadczenie w bankowości korporacyjnej, planowaniu strategicznym, zarządzaniu ryzykiem i rynkami kapitałowymi.

  Swoją karierę zawodową rozpoczął jako analityk kredytowy w 1989 r w oddziale Banku Austria w Nowym Jorku. Po dwóch latach związał się z firma doradcza Price Waterhouse w Waszyngtonie, z która w 1992 roku powrócił do Polski. Realizował projekty doradcze w zakresie przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce. W 1995 roku dołączył do zespołu Banku Handlowego jako szef Departamentu Bankowości Korporacyjnej. Po fuzji Banku Handlowego z Citibankiem, w 2004 r. objął stanowisko wiceprezesa zarządu Citibank Handlowy, z odpowiedzialnością za obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 2011-2015, Michał Mrożek pełnił także funkcję dyrektora zarządzającego ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku. Od 2015 r. kontynuował karierę bankową w Polsce w HSBC Bank Polska jako prezes zarządu. Od 2019 r. po przekształceniu tej jednostki w oddział HSBC Europe, pełni w niej funkcję dyrektora generalnego i szefa Wholesale Banking.

  Michał Mrożek jest absolwentem Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, na kierunku Handel Międzynarodowy i Finanse. Jest członkiem nowojorskiej Rady Fundacji Kościuszkowskiej oraz Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego.

 • Radosław Kwiecień – członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego od 2016, obszar zarządzania ryzkiem. Jest związany z sektorem finansowym całe życie zawodowe. Od 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banku Gospodarki Żywnościowej (obecnie BGŻ BNP Paribas). W latach 2012 – 2016 odpowiadał za operacje banku. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Realizował projekty integracyjne banków podczas łączenia dwóch odrębnych organizacji. Wdrażał nowe systemy informatyczne z zakresu operacji bankowych oraz scentralizował procesy zarządcze w obszarze operacji. Wdrażał również outsourcing wielu procesów bankowych. Zaowocowało to zmniejszeniem kosztów oraz poprawieniem produktywności, efektywności i jakości pracy. Jest liderem 2 filarów  strategii banku na lata 2021 -2025: Zrównoważony rozwój i Efektywny model zarządzania. Jak mówi prezes Kwiecień: „chcemy, aby nasze codzienne zachowania i decyzje biznesowe miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Chcemy tworzyć dobre warunki do życia dla przyszłych pokoleń”. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe z controllingu oraz inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom Executive MBA. Czas wolny lubi spędzać aktywnie. Najbardziej fascynują go góry, które zdobywa na nogach, nartach i rowerze. Drugą namiętnością jest muzyka, której najbardziej lubi słuchać na żywo, dlatego często uczestniczy w koncertach i festiwalach. Dobra literatura towarzyszy mu praktycznie codziennie, podczas słuchania audiobooków w czasie drogi do pracy czy też biegania bądź jazdy na rowerze.

 • Przemek Gdański – od 1 listopada 2017 r. kieruje BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz pełni funkcję Territory Head dla wszystkich spółek Grupy BNP Paribas w Polsce. Absolwent Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył szereg specjalistycznych, menedżerskich programów rozwojowych wiodących uczelni biznesowych na świecie, takich jak IESE Business School (Advanced Management Program), Harvard Business School, London Business School, The Haas School of Business (University of California, Berkeley), Ashridge-Hult International Business School, HEC, Columbia Business School i INSEAD. Ma ponad 30-letnie międzynarodowe doświadczenie w bankowości. Pracował zarówno w największych bankach w Polsce, jak i za granicą, od 2006 r. zasiadając kolejno w zarządach banków Calyon (jako CEO), BPH, Pekao SA i mBank. Od 2019 r. wiceprezydent Konfederacji Lewiatan oraz członek Rady Doradczej Digital University. Od 2021 r. członek Rady Programowej UN Global Compact Network Poland. W tym samym roku został członkiem Rady Doradczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz partnerem prestiżowego międzynarodowego G100 Denim Club, organizacji skupiającej liderów wspierających parytet płci i równość. Od 2017 r. przewodniczący Rady Fundacji BNP Paribas. W 2021 r. wyróżniony nagrodą Wizjonera Rynku, przyznawaną podczas konferencji IT@BANK. W 2019 r. nagrodzony tytułem The CEO of the Year przez The Heart Warsaw i tytułem Bankowy Menedżer Roku 2018 Gazety Bankowej. W 2018 r. otrzymał od Fundacji Digital Poland tytuł Digital Shaper za wybitny wkład w cyfrową transformację. Od wielu lat konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet. W 2018 r. otrzymał nagrodę specjalną Male Champion of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Szachista z tytułem Mistrza FIDE, przed laty członek polskiej Kadry Narodowej Juniorów, były prezes Polskiego Związku Szachowego.

 • Leszek Skiba – prezes zarządu Pekao. Od 2015 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 roku do kwietnia 2020 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2009-2015 pracował w Narodowym Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. Leszek Skiba ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej.

 • Sławomir Halbryt – założyciel i prezes Sescom S.A., spółki technologicznej z obszaru technicznego Facility Management, notowanej na GPW od 2013 r. Biznesmen i charyzmatyczny wizjoner, odpowiedzialny za strategiczny rozwój Grupy Sescom, skoncentrowanej na nowych technologiach i zrównoważonym rozwoju. Prezes Zarządu SES Hydrogen SA, spółki zależnej odpowiedzialnej za rozwój projektów wodorowych. Współtwórca technologii i współautor patentów elektrolizera i kotła wodorowego. Wieloletni Prezes Zarządu, a obecnie Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. W ramach Izby koordynuje działalność Klastra Technologii Wodorowych. Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

 • Aleksander Naumann – ekspert ds. technologii wodorowych w firmie Hynfra, stowarzyszeniu Hydrogen Poland oraz Komitecie Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. Doradzał w obszarze regulacji i public affairs dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Członek Hydrogen Europe oraz Clean Hydrogen Alliance. Aktywny uczestnik grup roboczych ds. rozwoju gospodarki wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaangażowany w prace nad Polską Strategią Wodorową oraz Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

 • Mirosław Bendzera – Odpowiada za strategię i rozwój Grupy FAMUR. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Pracował w Ponar Wadowice SA i Ponar Silesia SA oraz Toyota Motor Poland Co. Ltd. Był prezesem w Odlewni Żeliwa Śrem SA, Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz PGO SA.

 • Jerzy Zań – ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz studiów MBA na University of Minnesota Carlson School of Management. Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. Pasjonują go digitalizacja, nowe technologie i ich zastosowanie w bankowości zwiększające sprzedaż oraz podnoszące efektywność. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując dla mBanku S.A., Alior Banku S.A., Banku BPH S.A., Banku Pekao S.A. oraz ING Bank N.V.

 • Wojciech Falkowski – założyciel i Prezes Zarządu Ecol–Group (od 1988). Spółka, powstała dzięki determinacji i zaangażowaniu założyciela, który wspiera i rozwija przedsięwzięcia związane z ochroną wód i środowiska na terenie całej Polski.  Konsekwentne działania założyciela doprowadziły do założenia Ecol-Unicon (1996), Retencjapl (2015), Biopro 2017 oraz przejęcia Dankan (2020). Inicjator i koordynator projektu - akcji społecznej Manifest Klimatyczny (2019) oraz założyciel fundacji Biznes dla Klimatu (2021). Prywatnie miłośnik natury i sportów z nią związanych (zdobywca korony ziemi 2019) oraz wyznawca zasady, że aktywna postawa wobec społeczeństwa i środowiska wraca do nas, tworząc lepszą przyszłość.

 • Jacek Zalewski – dyrektor w RetencjaPL, wiele lat zarządzał projektami w międzynarodowej firmie inżynierskiej. Jego pasją jest gospodarka wodna i łączenie w interdyscyplinarnych inżynierskich projektach potrzeb człowieka, warunków środowiska i możliwości ekonomicznych. Mocno zaangażowany w promocję zrównoważonego podejścia do zarządzania systemami odwodnienia, zielono-niebieskiej infrastruktury i retencji. Autor wytycznych i katalogów ukierunkowanych na projektowanie miast przyjaznych dla mieszkańców i odpornych na zmiany klimatu. Praktyk, z dwudziestoletnim doświadczeniem współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstwami wod-kan. Z wykształcenia hydrotechnik i technolog wody i ścieków, ukończył Politechnikę Krakowską.

 • Robert Kasprzak – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę rozpoczął w Banku Handlowym,  następnie w Credit Suisse First Boston London współpracował z bankami w obrocie wtórnym na rynku euroobligacji i obligacji Brady’ego. W BPH i Citibanku Handlowym był Dyrektorem obszaru Skarbu. W 2007–2008 w Societe Generale odpowiadał za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych. W latach 2008–2012 jako z-ca Dyrektora Departamentu Research&Development oraz Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Union Investment TFI odpowiadał za rozwój produktów. W latach 2013 - 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego najpierw Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, a następnie Dyrektor Zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami.

 • Stefan  Krüger – był szefem warszawskiego biura Morgan Stanley, gdzie nadzorował działalność oddziału i był odpowiedzialny za bankowość  inwestycyjną. Przez 11 lat pracy w Morgan Stanley zrealizował wiele transakcji M&A  oraz na rynkach kapitałowych w naszym kraju, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i Turcji. Od 22 kwietnia 2022 r. dołączył do Zespołu Inwestycyjnego MCI jako  Partner Inwestycyjny. Odpowiada głównie za projekty e-commerce i marketplace oraz rozwój MCI na wybranych rynkach zagranicznych (Niemcy, kraje bałtyckie, Skandynawia).  Jest także odpowiedzialny za nadzór nad spółkami  portfelowymi : Morele, Pigu oraz Answear. Ukończył Uniwersytet w Mannheim oraz posiada doktorat (kwestie ESG) uzyskany w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 • Robert Uniejewski – Dyrektor Sprzedaży – Systemy Infrastrukturalne w WAVIN POLSKA S.A. Absolwent Politechniki Szczecińskiej oraz Programu – Executive MBA na Akademii WSB w Poznaniu. Od 24 lat związany z firmą Wavin, na różnych stanowiskach w Dziale Sprzedaży, dodatkowo reprezentant firmy w PRiK (Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z tworzyw sztucznych); IGWP (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie); OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa). Zwolennik i pasjonat nowoczesnych; proekologicznych rozwiązań i technologii szczególnie w branży wod-kan. , ale również poza nią.

 • Sławomir Mazurek – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW. Był wiceministrem środowiska i pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju wydobycia węglowodorów (2015-2019). Odpowiadał w ministerstwie za departamenty zrównoważonego rozwoju i współpracy zagranicznej, zarządzania środowiskiem, edukacji i komunikacji, gospodarki odpadami, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Reprezentował ministra środowiska w Polskim Komitecie UNESCO, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Radzie Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. Przewodniczył polskiej delegacji podczas szczytu COP24 w Katowicach oraz UNEA-4 w Nairobi, a także UNCCD w New Delhi. Od 2020 r. pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. jako dyrektor zarządzający i główny ekolog banku. Obecnie, jako wiceprezes NFOŚiGW, nadzoruje pracę Departamentów: Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu oraz Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody, a także kilku wydziałów odpowiedzialnych m.in. za wdrażanie programu LIFE, ekspertyzy i prace badawcze oraz współpracę regionalną.

 • Tomasz Szamocki – dyrektor Departamentu Operacyjnego w oddziale Obrót i Zielona Kolej w PKP Energetyka. Odpowiedzialny za produkt Zielona Kolej dla rynku kolejowego oraz za wdrożenie i rozwój kontraktów PPA i cPPA w spółce. Ekspert w zakresie rynku energii elektrycznej, transformacji energetycznej i OZE. Przedmiotem jego zainteresowań jest kwestia finansowania źródeł odnawialnych, zabezpieczenia finansowania i w konsekwencji podziału ryzyk pomiędzy uczestników rynku. Interesuje się także rozwojem energetyki opartej o klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz inne rozwiązania wpływające na model rynku energii, oparty na energetyce rozproszonej oraz prosumenckiej. Posiada doświadczenie w pracy w takich firmach jak EY oraz PSE Innowacje, gdzie zajmował się doradztwem biznesowym dla sektora energetycznego, związanym z budową strategii dla spółek energetycznych, transformacją rynku energii w Polsce, wszelkimi analizami rynku energii oraz wdrożeniem programów DSR. Jest absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Bartłomiej Pawlak – wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości. Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop. Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego. Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.

 • Artur Sarosiek – Prezes Zarządu Energy Solution Sp. z o. o. Ekspert rynku energetycznego z kilkunastoletnim stażem menedżerskim. Właściciel i zarządzający spółką Energy Solution Sp. z o.o. – firmy z sektora usług consultingowych rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz energii cieplnej, działającej na rynku od 2009 r. Zarządzający spółkami z obszaru OZE oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej.

 • Janusz Władyczak – prezes Zarządu KUKE S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju.
  Wcześniej pełnił funkcję dyrektora departamentu produktów inwestycyjnych w PKO TFI, odpowiadając za kształtowanie strategii produktowej w zakresie funduszy inwestycyjnych, tworzenie i wdrażanie rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowych oferowanych klientom na rynku polskim.
  Podczas swojej pracy w instytucji finansowej w Austrii wdrażał strukturyzowane produkty inwestycyjne dla klientów bankowości prywatnej oraz detalicznej jak również instrumenty pochodne w formie certyfikatów oraz warrantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  We francuskich bankach inwestycyjnych odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa i Estonia.
  Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych pożyczek bilateralnych, kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych (ECA’s) na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym.
  Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również na Uniwersytecie w Wiedniu, w Graduate Insititute of International and Development Studies w ramach Uniwersytetu Genewskiego, jak i w Asian Institute of Technology w Bangkoku.

 • Monika Piątkowska – prawnik, ekspert w dziedzinie gospodarki i wsparcia przedsiębiorczości, stypendystka Międzynarodowego Programu Wizyt Liderskich Departamentu Stanu USA, posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym tj. w administracji rządowej i samorządowej. Od wielu lat wykorzystuje swoje doświadczenie, konsekwentnie wspierając polskich przedsiębiorców – pracując zarówno jako urzędnik samorządowy, ministerialny oraz członek zarządu jednej z państwowych agencji.

 • Piotr Sulewski – dr hab., Profesor SGGW, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, kierownik Zakładu Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych. Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Dr hab. nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia szeroko rozumianej ekonomii zrównoważonego rozwoju. W działalności naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce organizacji i ekonomiki gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie w kontekście zmian klimatycznych, problematyce zrównoważonego rozwoju rolnictwa i wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych. Uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych z zakresu wspomnianej tematyki. Autor lub współautor blisko stu publikacji naukowych z tego obszaru.

 • Prof. ucz. dr Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Prezes Zarządu Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP praz członek Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie. Stopień naukowy dr ekonomii uzyskał w 2004 r. na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończył w 1976 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował m.in. jako prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Zgorzelcu. Od początku lat 90-tych kieruje naczelnymi organami samorządu spółdzielczego – najpierw Radą Spółdzielczą, następnie Krajową Radą Spółdzielczą (jako przewodniczący zgromadzenia ogólnego KRS). Poseł na Sejm RP w trzech kadencjach, gdzie bronił praw członków spółdzielni wszystkich branż. Prowadzi od wielu lat szerokie działania na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

 • Lech Kaniuk – doświadczony manager, seryjny przedsiębiorca i ekspert od skalowania biznesu. Przyspieszający zmiany w zakresie innowacji technologicznych i zrównoważonej energii. Jako CEO SunRoof zapoczątkował rewolucję w rzeczywistości klimatycznej, wykorzystując przełomową technologię dachów solarnych do budowy największej w Europie wirtualnej elektrowni. Uczestniczył także w transformacji rynku gastronomicznego, digitalizując setki tysięcy restauracji. Jest autorem biznesowego bestsellera “Siła Pędu”. W najnowszej książce “Anioł w piekle” pokazuje, jak skutecznie pozyskiwać fundusze od inwestorów i jak zapewnić sobie niewyczerpalne źródło energii do realizacji swoich celów i marzeń.

 • Piotr Kopacz – kierownik Projektu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” w NCBR

  Od 2020 roku prowadzi w NCBR projekt finansowany z funduszy unijnych, w którym podmioty prywatne prowadzą prace badawcze nad technologią budynków modułowych i prefabrykowanych, które produkują więcej energii niż zużywają na wszystkie potrzeby, są szybkie w budowie i wykończone w środku, oszczędzają wodę, wykonane są z materiałów o niskim śladzie węglowym oraz materiałów o wysokim poziomie recyklingu.

  Inżynier w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansowania w sektorze transportu lotniczego w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia do opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu projektowania budownictwa mieszkaniowego  oraz infrastrukturalnego zdobyte w sektorze prywatnym. Certyfikowany project manager z doświadczeniem w prowadzeniu projektów oraz programów strategicznych dla portów lotniczych w Polsce.

 • Dariusz Lewandowski – założyciel rewolucjonizującej branżę̨ construction firmy SYSTEM 3E, produkującej ekologiczne elementy budowlane. Zarządzał międzynarodowymi koncernami Red Bull oraz TATA w Polsce. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • dr inż. Tadeusz Rzepecki – prezes zarządu spółki Tarnowskie Wodociągi. Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach (fizyka stosowana), doktor inżynier nauk technicznych (Politechnika Krakowska). Pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Tarnowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, w latach 1998 – 2003 Wiceprezes Zarządu Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o., od 2003 r. Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Członek (od 2004 r.) i Prezes Izby oraz Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (od 2011 r.), członek Krajowej i Państwowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie, członek Komitetu Ochrony Środowiska przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Srebrny (2012), Złoty (2014) i Diamentowy (2016) Inżynier Przeglądu Technicznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży, popularyzator nauki i techniki, autor monografii „Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji”, współautor trzech innych specjalistycznych pozycji książkowych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych, członek Rady Ekspertów czasopisma „Technologia wody”.

 • Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Pod jego kierownictwem – od 2002 r. PZPM stał się największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli i skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce. Wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej, w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Uczestniczy w spotkaniach europejskich organizacji branżowych: ACEA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów), ACEM (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli) oraz CLCCR - (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Naczep i Przyczep), gdzie reprezentuje głos polskiej branży motoryzacyjnej. Jest autorem wielu publikacji w prasie ekonomicznej i motoryzacyjnej; komentatorem problemów branży i jej otoczenia.

 • Tomasz Rupiewicz – w ZTM pracuje od 2003 roku, przez wiele lat związany z pionem przewozów, a później z pionem handlowym. Od 2020 roku zastępca dyrektora

 • dr Joanna Maćkowiak-Pandera – Prezeska Forum Energii. Specjalizuje się w europejskich regulacjach energetycznych i klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach transformacji energetycznej. Przez 3 lata była szefem projektu współpracy energetycznej w Europie wschodniej w berlińskim think tanku Agora Energiewende. W przeszłości pracowała jako dyrektor ds. rozwoju rynku w duńskim koncernie DONG Energy (obecnie Orsted). Podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za negocjacje klimatyczne i środowiskowe. Wcześniej również w Ministerstwie Środowiska była szefem zespołu, który przeprowadził w ramach Protokołu z Kioto pilotowe transakcje sprzedaży jednostek AAU rządom Irlandii i Hiszpanii, dzięki którym Polska zarobiła ponad 500 mln złotych na realizację niskoemisyjnych inwestycji. Zajmowała się także negocjacjami klimatycznymi (konferencja ONZ COP 14 w Poznaniu) jako współpracownik Prof. Nowickiego, Ministra Środowiska i Prezydenta COP14 w Poznaniu. Autorka i współautorka wielu publikacji w zakresie energetyki, rynków energii i modernizacji energetyki. Doktorat w zakresie nauk środowiskowych. Studiowała i pracowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Kilonii i Poczdamie. Laureatka kilku międzynarodowych stypendiów (Erasmus, KAS, DBU, MMF).

 • Witold Choiński – prezes zarządu Związku Polskie Mięso. W roku 2018 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Wydziale Żywienia Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  W 2016 uzyskał dyplom MBA (EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) w Francuskim Instytucie Zarządzania, w Warszawie. W latach 1998-2001 Studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej przy Kolegium Zarządzania i Finansów. Prezesem Związku jest od 2005 roku. Witold Choiński jest autorem wielu publikacji w obronie polskiego biznesu żywnościowego, a także dydaktyce i obronie polskiej wsi. Działa społecznie w wielu organizacjach pozarządowych na rzecz sektora żywnościowego i rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Działa aktywnie w obronie polskiej marki jak też rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat produktu lokalnego i regionalnego. Mając długoletnie doświadczenie dziennikarskie podtrzymuje ścisłą współpracę z mediami. Aktywnie działa na rzecz branży mięsnej, zwłaszcza jej konsolidacji, spójności i pozycji sektora w przemyśle żywnościowym. Jest członkiem założycielem Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jest współinicjatorem powołania Rady Dialogu Społecznego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od lat pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, jest  Członkiem Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Członkiem Rady Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. W latach 2015-2019 był członkiem Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 • Marta Wierzbowska-Kujda – jedna z pierwszych polskich dziennikarek klimatycznych. Zawodowo od 2015 r. związana z Teraz Środowisko, czołowym internetowym dziennikiem sektora ochrony środowiska. Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (Uniwersytet Warszawski), ekspertka Climate Leadership, szukająca powiązań między poszczególnymi branżami. Jako redaktor naczelna prowadziła liczne publikacje pod patronatem m.in. PSEW, IEO, SPIUG, PORT PC, UPEBI, ITP, PSPA czy KOBIZE. W dyskusjach ceni utylitarność i budowanie wartości dla odbiorcy. Podobnie postrzega rolę artykułów, których tworzenie traktuje nie tylko jako pracę, ale i pasję.

 • Wojciech Skowyrski – zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo wodne. Posiada ponad 40-letnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie obiektów branży hydrotechnicznej, konstrukcyjnej i architektonicznej. Jest współautorem kilkudziesięciu projektów, w tym zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska, stopnia wodnego Libczyce, modernizacji Oczyszczalni Katowice, modernizacji stopnia wodnego Brzeg Dolny, modernizacji stopni wodnych Januszkowice, Wróblin, Zwanowice. Posiada uprawnienia projektowe hydrotechniczne i ogólnobudowlane i architektoniczne. Przez 25 lat pełnił funkcje projektanta, generalnego projektanta, kierownika pracowni i dyrektora Biura Projektów oraz przez 10 lat kierownika budowy. Był dyrektorem Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadząc nadzór nad inwestycjami w gospodarce wodnej na terenie całego kraju.

 • Marcin Roszkowski – jest z wykształcenia ekonomistą, prezesem Instytutu Jagiellońskiego, pomysłodawcą i koordynatorem prac analityczno-badawczych oraz doradczych z zakresu polityki klimatycznej i energetycznej, zarówno w ujęciu lokalnym jak i globalnym. Marcin Roszkowski posiada doświadczenie w realizacji projektów OZE w Polsce oraz UE, m.in. procesy due dilligence, akwizycja aktywów OZE, prowadzenie procesu deweloperskiego, finansowanie i realizacja instalacji.

  Od 2019 r. współzałożyciel spółki Polska Energetyka Słoneczna, która realizuje projekty z zakresu energetyki odnawialnej, w tym przede wszystkim fotowoltaiki. Wraz z zespołem zrealizował kilkadziesiąt projektów na terenie RP, w tym głównie projektów wiatrowych (on-shore) oraz fotowoltaicznych.

 • Maksymilian Jarząbek – jest adwokatem i starszym prawnikiem w zespole Globalnych Rynków Finansowych w warszawskim biurze kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w finansowaniach korporacyjnych, w tym finansowaniach z elementami ESG, finansowaniach projektów (w tym OZE) oraz finansowaniach nabyć. Regularnie doradza bankom, konsorcjom instytucji finansowych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) oraz spółkom przy transakcjach finansowania dłużnego. Doradzał przy pionierskich na polskim rynku finansowaniach kredytowych typu sustainability-linked.

 • Michał Niewiadomski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Nauki Polityczne), Szkoły Głównej Handlowej (Handel ze Wschodem) Politechniki Warszawskiej (Energetyka odnawialna dla biznesu), związany z mediami od blisko trzech dekad. Pracował w Rozgłośni Harcerskiej/Radiostacji, Polskim Radiu, TVN CNBC, Rzeczpospolitej. Założyciel Klubu Energetycznego który organizuje zamknięte spotkania branży energetycznej z administracją. Od blisko 15 lat zajmuje się tematyką energetyczną i klimatyczną.

 • wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Komitetu nauk o żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

 • Redaktor naczelna Green-news.pl. Dziennikarka i ekspertka specjalizująca się w tematyce energii, biznesu i zrównoważonego rozwoju. Publikowała m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej". Współtworzyła serwis WysokieNapiecie.pl.

  W latach 2015-2018 była czterokrotnie nagradzana w konkursie Towarowej Giełdy Energii za najlepsze artykuły poświęcone rynkom energii elektrycznej i gazu. W 2017 roku otrzymała tytuł Dziennikarza roku.

 • Starszy analityk ds. energetycznych Polityki Insight. Analizuje sektor energetyczny i paliwowy, w tym zmiany regulacyjne, personalne, strategie spółek i trendy w branży. Jest absolwentem prawa i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat zajmował się doradztwem prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Autor publikacji naukowych i analiz rynku z zakresu polityki energetycznej, prawa energetycznego i elektromobilności.

 • Senior Advisor w Regulatory Assistance Project (RAP). Współzałożycielka Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu. Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE.

  Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości.

  Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

  W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce.

 • Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii w Banku Ochrony Środowiska S.A.
  Anna Żyła od ponad 20 lat jest związana zawodowo z Bankiem Ochrony Środowiska. W ciągu tych lat angażowała się przede wszystkim na rzecz rozwoju proekologicznej działalności banku, uczestniczyła m.in. w opracowywaniu i aktualizacji strategicznych kierunków rozwoju BOŚ. Od wielu lat wspiera i nadzoruje Zespól Inżynierów Ekologów, służących klientom, jak i pracownikom specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie technologii proekologicznych i możliwości ich finansowania.
  W 2021r. wraz z Zespołem pracowników przygotowała wdrożenie Strategii ESG w BOŚ i uzyskanie ratingu ESG.

 • redaktor, publicysta „Rzeczpospolitej”, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”

  W swojej karierze dziennikarskiej pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i magazynie ekonomicznym „Profit”. Pierwszy naczelny polskiej edycji „Forbesa”, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Naczelny dodatku ekonomicznego do „Dziennika” – „The Wall Street Journal Polska”.

  Gość i współautor programów radiowych i telewizyjnych, min. w TVN CNBC, Polsat News, TOK FM, Radio PiN, radiowej Jedynce i Trójce. Prowadzący oraz moderator wielu konferencji i debat gospodarczych.

 • Wiceprezes i Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Radca prawny. Ukończył z wyróżnieniem Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim pt. Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna. Pracował w międzynarodowych kancelariach i instytucjach związanych z rynkiem nieruchomości. Brał udział w licznych procesach legislacyjnych, między innymi w tworzeniu tzw. ustawy deweloperskiej. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny oraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami.

  Jest współautorem komentarza do Prawa Upadłościowego w zakresie przepisów dot. deweloperów. Autor licznych publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegent na setkach seminariów i szkoleń dotyczących prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów współorganizowanych przez PZFD oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Należy do Rady Dyrektorów Europejskiej Unii Deweloperów (European Union of Developers and House Builders), Komitetu Ekonomicznego BIAC przy OECD oraz komitetu wykonawczego Urban Land Institute Poland. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Archicom S.A.

 • Doradca Zarządu w Toyota Central Europe.

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z tytułem doktora inżyniera ze specjalizacją budowa i eksploatacja maszyn. W swojej pracy naukowej wykorzystał sztuczną inteligencję do zarządzania pracą maszyny roboczej. Obecnie zajmuje się problematyką napędów nisko i zeroemisyjnych w pojazdach. Dorobek w tym zakresie zaowocował uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem bądź współautorem 30 publikacji naukowych.

  Karierę zawodową w branży motoryzacyjnej realizował od początku w firmie Toyota Motor Poland. Z koncernem Toyota jest związany od 1999 roku. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów z napędem hybrydowym oraz z ogniwami paliwowymi. Obecnie zajmuje się wprowadzeniem na polski rynek pojazdów z napędem wodorowym oraz związaną z wodorem infrastrukturą

 • Dariusz Kowalczyk-Tomerski posiada 20-letnie doświadczenie w branży IT, ze specjalizacją w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przez ostatnie 12 lat był prezesem TP Teltech LTD (Orange Polska), gdzie odpowiadał m.in. za strategię oraz rozwój sprzedaży i nowych rynków. W latach 2009-11 był pełnomocnikiem Zarządu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego ds. wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, a w okresie 2006-08 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu w Pionie Rynku Biznesowego Telekomunikacji Polskiej S.A.

  Dariusz Kowalczyk-Tomerski jest także członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, a w przeszłości pełnił funkcje: członka Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), członka Rady Informatyzacji, dyrektora Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego oraz członka Zarządu Eris@ European Regional Information Society.

  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończył też podyplomowe studia EMBA oraz Zaawansowany Program Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego.