Bank Ochrony Środowiska już po raz trzeci jest uczestnikiem programu Climate Leadership realizowanego pod przewodnictwem UNEP GRID Warszawa. Inicjatywa ma na celu budowanie społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnej zmianie klimatu. W ramach każdej z dotychczasowych edycji, firmy biorące udział w programie są zobowiązane do wprowadzenia w swoich działaniach zmian, które ograniczą ich negatywny wpływ na środowisko.  Dodatkowo Climate Leadership zrzesza różnorodnych ekspertów, którzy wspierają swoją wiedzą realizację działań podejmowanych przez uczestników programu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

W pierwszej edycji programu BOŚ zrealizował inicjatywę „Nasza woda”, dotyczącą problemu małej retencji. Bank zaoferował Klientom pożyczkę na sfinansowanie rozwiązań służących zatrzymaniu wód deszczowych w indywidualnych gospodarstwach domowych. W kolejnym roku BOŚ wprowadził ofertę Eko+ dla małych i średnich przedsiębiorców. Jej wyróżnikiem było dodanie do oferty kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego konsultacji inżynierów ekologów BOŚ. Bank zobowiązał się także do zwiększenia udziału zielonych aktywów w portfolio banku do 50% do 2023 r. m.in. poprzez rozszerzenie oferty produktów proekologicznych.

W trzeciej, tegorocznej edycji, BOŚ zobowiązał się do uruchomienia dla przedsiębiorców oraz samorządów platformy edukacyjnej oraz przygotowania webinarów dotyczących trzech ważnych tematów: efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz znaczenia ESG.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.

Efektywność energetyczna

Części 1 i 2 webinaru na temat efektywności energetycznej

Gospodarka obiegu zamkniętego

Części 1-3 webinaru "Gospodarka obiegu zamkniętego"

ESG

Części 1 i 2 webinaru na temat ESG