Zastrzeganie
kart i dokumentów

Kiedy zgubisz kartę

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty, prosimy zadzwoń i zastrzeż kartę!

Zadzwoń z telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

801 355 455 lub 22 543 34 34

Zastrzeganie kart dostępne jest przez całą dobę.

Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.


Kiedy zgubisz dokumenty

W przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów Klient BOŚ S.A. powinien natychmiast dokonać ich zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – ogólnopolskiej bazie skradzionych lub zagubionych dokumentów.

Zastrzeżenia dokumentów Klient BOŚ S.A. może dokonać:

 • Osobiście w dowolnej placówce BOŚ S.A., po wypełnieniu odpowiedniego formularza,
 • Dzwoniąc pod numer infolinii BOŚ S.A. 801 355 455 lub (22) 543 34 34, przy czym zastrzeżenie dokonane za pośrednictwem infolinii powinno być potwierdzone osobiście przez Klienta w jednej z placówek BOŚ S.A. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w ciągu 3 dni kalendarzowych,
 • Osobiście w innym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
 • Pełna lista banków przyjmujących zastrzeżenia od wszystkich osób znajduje się na stronie: dokumentyzastrzezone.pl.

W Banku Ochrony Środowiska S.A. można zastrzec m.in.:

 • Dowód osobisty
 • Paszport
 • Dowód rejestracyjny
 • Prawo jazdy
 • Ksiażeczkę wojskową
 • Kartę stałego pobytu

Po dokonaniu zastrzeżenia dokumentów w Banku, Klient powinien niezwłocznie:

 1. powiadomić Policję - jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży,
 2. wyrobić nowy dokument.

Odwołanie zastrzeżenia dokumentów

Odwołanie zastrzeżenia może zostać dokonane wyłącznie osobiście przez Klienta w placówce Banku Ochrony Środowiska S.A. lub w placówce innego banku, w której złożony został wypełniony formularz zastrzeżenia dokumentu.