Zawieszenie
spłat

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kapitału kredytu możesz złożyć za pośrednictwem:

Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.