O banku

O Banku

„Jesteśmy pełni zielonej energii”  Bank Ochrony Środowiska prezentuje strategię na lata 2021-2023

Bank Ochrony Środowiska opublikował strategię na lata 2021-23. Nowy plan rozwoju banku uwzględnia gospodarcze następstwa pandemii COVID-19 oraz unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dlatego BOŚ zamierza położyć jeszcze większy nacisk na kompetencje doradcze i specjalizację w proekologicznych produktach finansowych, a także kompleksowe wspieranie zielonej transformacji polskich firm i samorządów. Oferta dla klientów detalicznych również zostanie skoncentrowana wokół finansowania prośrodowiskowych inwestycji. W ten sposób bank zamierza wyróżnić się na rynku, odpowiedzieć na rosnący popyt na zielone produkty finansowe i zaangażować się w cywilizacyjne wyzwania nadchodzących dekad. Obranie tego kierunku ma przełożyć się na poprawę efektywności operacyjnej, co powinno zaowocować trwałą rentownością oraz poprawą wszystkich kluczowych wskaźników.

Misja BOŚ

Innowacyjnie i skutecznie wspieramy zieloną transformację

Wizja BOŚ

Kompleksowo finansujemy zieloną transformację, oferując unikatowe produkty, zaangażowanych ekspertów i różnorodne instrumenty finansowe

Strategia

Ramowa Strategia Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2021-2023.

Prezentacja

Zarząd BOŚ S.A.

 • Paweł Trętowski menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym.

  W swojej karierze zawodowej związany był m.in. z Bankiem Pekao S.A. Bankiem Unii Gospodarczej S.A., Swiss Financial Management (SFM) Polska, Prosper Bankiem SA, Bankgesellschaft Berlin (Poland) S.A., Fortis Bankiem Polska S.A. a także PKO Bankiem Polskim.

  Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Centrum Finansowe Puławska, Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, PKO Leasing, Nordea Finance Polska oraz PKO Faktoring.

  Przez ostatni rok jako kierownik Wydziału Analiz w Dep. Finansowym pracował w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wydział Techniki Rolniczej i Leśnej) oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (kierunek bankowość).

 • Arkadiusz Garbarczyk pełni nadzór nad obszarem ryzyka

  Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych).

  Pracę w sektorze bankowym rozpoczął w 2000 roku jako Ekonomista, a następnie Strateg Rynków Finansowych w BRE Banku. Przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego. W Banku Polskiej Spółdzielczości nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS. Następnie w Banku Ochrony Środowiska objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

 • Iwona Maria Marciniak pełni nadzór nad obszarem finansów i operacji

  Doświadczona menadżerka specjalizująca się w rachunkowości, finansach i contorlingu.

  Pracowała m.in. dla takich firm jak: PKO Bank Polski, Invest Bank, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w firmie Operator ARP.

  W latach 2019-2022 jako Dyrektor Biura Finansów pracowała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym.

  Od 2022 roku związana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Zastępca Dyrektora Biura z jednoczesnym stanowiskiem Dyrektora Departamentu Finansowego.

  Jest absolwentką Politechniki Koszalińskiej (Nauczanie techniki i informatyki oraz Zarządzanie finansami i bankowość), Akademii Rolniczej w Szczecinie (Rachunkowość) a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Rachunkowość i controlling). Jest również absolwentką studiów Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

 • Sebastian Bodzenta pełni nadzór nad obszarem biznesowym banku

  Posiada duże doświadczenie w kierowaniu i rozwoju spółek z branży energetycznej i ochrony środowiska.

  Pełnił funkcję prezesa Zarządu m.in. w Krajowej Agencji Poszanowania Energii. W latach 2018-2019 związany z Bankiem Ochrony Środowiska jako ekspert ds. analiz rynkowych, p.o. dyrektora Departamentu Sprzedaży i Sieci oraz dyrektor Departamentu Sprzedaży; wcześniej w latach 2016 – 2018 kierował Zarządem spółki BOŚ Eko Profit S.A.

  Sebastian Bodzenta jest absolwentem Politechniki Opolskiej (Wydział Elektrotechniki i Automatyki). Ukończył także Międzyuczelniane studia podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe „Relacje międzynarodowe i dyplomacja” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest również absolwentem studiów Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Rada Nadzorcza BOŚ S.A.

 • Wykształcenie:Adwokat

  1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,

  1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas,

  1996 Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2020 - 2021 Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.
  • 2016 - 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.
  • 2016 - 2020  Członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • od 2016 Partner międzynarodowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel
  • od 1999 Partner w warszawskim biurze Gide Loyrette Nouel
  • 1993 rozpoczął pracę w kancelarii Gide Loyrette Nouel
  • Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.
  • Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych. Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.
  • Laureat zorganizowanego przez Globe Business Publishing konkursu „Client Choice 2015” w dziedzinie Sporów sądowych
  • Prawnik rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie Sporów sądowych
  • Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Sporów sądowych oraz Własności Intelektualnej

  Według złożonego oświadczenia p. Piotra Sadownika, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej
  • uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2011 - 2012 Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych, Szkoła Główna Handlowa
  • 2007 - 2008 Podyplomowe Studia Zarządzania i Rachunkowości Zarządczej i Controllingu, Szkoła Główna Handlowa
  • 2000- 2002 Master of Business Administration (MBA)- Centre for Management Training, wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego / Free University of Brussels, University of Antwerp, Bergische Universitat Wuppertal.
  • 1975 – 1979 Magister ekonomii – Szkoła Główna Handlowa (poprzednio Szkoła Główna Planowania i Statystyki), Wydział Handlu Wewnętrznego.

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2017- obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Departamentu Analiz Finansowych
  • 2020 – 2022 Dom Maklerski BOŚ S.A. – Członek Rady Nadzorczej Spółki
  • 2019 – 2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Polskie Domy Drewniane S.A. w Warszawie.
  • 2010- 2017  Korporacja Ubezpieczeniowa Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.) Centrala w Warszawie i 6 Biur Terenowych, Koordynator ds. wdrożenia Solvency II, Koordynator ds. zarządzania ryzykiem
  • 2008 – 2010 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - Biuro Prezesa, Doradca Prezesa, p.o Dyrektor Zespołu nad Spółkami, Dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego
  • 2007 – 2008 Bumar Sp z o.o. Główny specjalista, Dyrektor Biura Planowania i Controllingu Grupy Bumar
  • 2002 – 2007 PLL LOT S.A. Dyrektor Biura Planowania i Controllingu
  • 1979 - 2002 PLL LOT S.A. Stażysta, Starszy/Samodzielny/Specjalista koordynator przewozów, Specjalista ds. handlowych w przedstawicielstwie zagranicznym, Kierownik przedstawicielstwa PLL LOT S.A. Dyrektor przedstawicielstwa PLL LOT S.A., Specjalista/Główny specjalista ds. handlowych, Kierownik działu, Dyrektor Biura.

  Według złożonego oświadczenia p. Tadeusz Ludwik Wyrzykowski, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2009 - tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW
  • 2003 - Ministerstwo Skarbu - pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
  • 2002 - Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska
  • 2001 - Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
  • 1990 - Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW
  • 1986 - Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - dyrektor
  • 2016 – 2020 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • 2015 - 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek rady nadzorczej
  • 2007 - 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - członek Rady Nadzorczej
  • 2008 - 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - naczelnik
  • 2006 - 2008 BOŚ S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 2005 - 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - dyrektor generalny Lasów Państwowych
  • 2002 - 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn - inżynier nadzoru
  • 1998 - 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - zastępca dyrektora
  • 1994 - 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach - burmistrz
  • 1986 - 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn - nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego

  Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie Rady Nadzorczej

 • Wykształcenie:

  • 2009 - radca prawny
  • 2006 - doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • 2002 - magister nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2021 dyrektor biura prawnego PGE GiEK S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  • Od 2020 radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Bielarczyk
  • 2018 - 2021 dyrektor zarządzający Pionem Zarządczym, Bank Ochrony Środowiska S.A
  • 2017 - 2018 dyrektor Departamentu Prawnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • 02.2016 - 12.2016 dyrektor Departamentu Mienia Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa
  • 2012 - 2016 dyrektor zarządzający Pionem Prawnym, Poczta Polska S.A.
  • 2003 - 2012  senior associate-radca prawny, Kancelaria FKA Furtek Kosmosa Aleksandrowicz
  • 2006 - 2020 adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
  • 2001 - 2002 prawnik, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

  Według złożonego oświadczenia p. Piotr Bielarczyk, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie

  2017 - 2019 - University of Maryland, College Park, Poland-US Fulbright Scholar, Studia magisterskie, Specjalność: Energy Policy, Energy Economics MBA kursy: Corporate Finance, International Economics, Brown University: Science and Tech. Policy; Problems in Advanced Physics

  2012 - 2013 - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Magister Inżynier Budownictwa, Specjalność: KBI

  2013 - Hanyang University, Wydział Inżynierii Lądowej, Konstrukcje budowlane i architektura, Wymiana

  2008 - 2012 - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Inżynier Budownictwa

  Doświadczenie zawodowe

  Grudzień 2022 - obecnie – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Pełnomocnik Ministra ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

  Sierpień 2020 - Listopad 2022 - Ministerstwo Aktywów Państwowych, Zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo - Energetycznych

  Listopad 2019 - Sierpień 2020 - World Bank Group - Energy and Extractive Industries, Konsultant ds. Energetyki I Ekonomii

  Marzec 2018 - Listopad 2019 - Pacific Northwest National Laboratory & University of Maryland, Center for Global Sustainability - Bloomberg Philanthropies America's Pledge Project, Specjalista ds. Energetyki I Ekonomii

  Marzec 2016 - Lipiec 2017 - Siemens AG, Power and Gas Energey Solutions, Lider Zespołu Inżynierów

  Czerwiec 2016 - Wrzesień 2016 - Inżynier, Combined-Cycle Plant, 414 MW, Batangas, Filipiny

  Marzec 2016 - Czerwiec 2016 – Inżynier, Combined - Cycle Plant, Frankfurt, Niemcy

  Wrzesień 2014 - Marzec 2016 - Portico Project Management S.A., Inżynier projektu

  Listopad 2013 - Wrzesień 2014 - IDS-BUDS.A., QC/QA Inżynier

  Według złożonego oświadczenia p. Wojciech Krawczyk, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  01.10.2020 - 27.06.2021 - Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska Studia Podyplomowe Master of Business Administration na poziomie Executive (EMBA) i uzyskanie kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  1983 – 1988 - Politechnika Częstochowska, zakres: elektrotechnika, specjalizacja elektroenergetyka, tytuł: magister inżynier elektryk.

  Doświadczenie zawodowe:

  09.12.2006 - do nadal - Starostwo Powiatowe w Przysusze - Starosta Przysuski

  19.11.2002 - 08.12.2006  - Starostwo Powiatowe w Przysusze - Wicestarosta

  01.06.1994 - 19.11.2002 - prywatna działalność gospodarcza

  01.01.1992 - 31.12.1993 - „Myśl” Fundacja Wspierania Edytorstwa i Czasopiśmiennictwa w Polsce Oddział Odrzywół - Prezes Oddziału Fundacji

  15.02.1991 - 30.11.1991 - Urząd Wojewódzki w Radomiu - Dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcji Drzewnej Państwowego Przemysłu Terenowego w Odrzywole

  01.12.1988 - 15.02.1991 - Fabryka Obrabiarek „Mechanicy” w Pruszkowie - mistrz ds. elektroenergetycznych, kierownik warsztatów szkolnych

  01.09.1982 - 03.09.1983 - Zakład Energetyczny w Skarżysku Kamiennej - elektr. pog.

  Według złożonego oświadczenia p. Marian Stanisław Niemirski, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Instytut Nauk o Polityce; studia podyplomowe: Relacje międzynarodowe i dyplomacja;
  • Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania w Warszawie; International MBA Programe prowadzone przez Centre for Management Training (CMT);
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Międzyuczelniane Podyplomowe Studia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych;
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, uzyskany tytuł: magister inżynier;

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 2019 do nadal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • od 2018 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego;
  • od 2018 do nadal – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju
  • od 2015 do 2018r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej;
  • od 2009r. do 2015r. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu;
  • od 2008r. do 2009r. – Główny Specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
  • od 2006r. do 2008r. – Kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
  • od 2005r. do 2007r. – Doradca Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko;
  • od 2005r. do 2006 – p. o. Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta m.st. Warszawy;
  • od 2002r. do 2005r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice;
  • od 2002r. do 2005 r. – Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach;

  Ukończone kursy i szkolenia:

  • Ukończone szkolenie: Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation (certyfikat) – CRM SA – DEVOTEAM;
  • Warsztaty „Wymagania normy ISO 9001:2008” (certyfikat) – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o.;
  • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (zaświadczenie);

  Organizacje i stowarzyszenia

  • Liga Ochrony Przyrody – Prezes Zarządu Głównego.

  Według złożonego oświadczenia p. Paweł Sałek, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2018 - 2019 Studia podyplomowe: Transport gazu i energetyka gazowa.
  • 2017 Uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego.
  • 2013 skończona aplikacja legislacyjna.
  • 1999 - 2007 Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od sierpnia 2020 r. zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
  • Od 2018 r. członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
  • Od 2022 r. członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
  • 2017-2022 r. członek Rady Nadzorczej GEOVITA S.A.
  • Od 2022 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  • 2009-2020 r. Ministerstwo Energii (wcześniej Ministerstwo Gospodarki), od 2017 - naczelnik Wydziału Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu.

  Według złożonego oświadczenia p. Aleksandra Świderska, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie

  10.2020 – 12.2021 - Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie

  2006 – 2007 - Wyższa Szkoła Biznesu im. J. Chrapka w Radomiu

  1995 – 1997 - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. E. Piaseckiego Instytut Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim

  1990 – 1991 - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu im. E. Piaseckiego. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim

  Doświadczenie zawodowe

  19.11.2018 – obecnie - Starostwo Powiatowe w Radomiu, Starosta Radomski

  15.01.2018 – 18.11.2018 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Radomiu, dyrektor

  20.09.2016 – 15.02.2018 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z-ca dyrektora departamentu

  01.09.2015 – 31.08.2017 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie, dyrektor

  01-03.2014 – 31.08.2015 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. St. Wł. Reymonta w Radomiu, nauczyciel

  02.12.2010 – 28.02.2014 - Starostwo Powiatowe w Radomiu, wicestarosta

  01.09.2007 – 01.12.2010 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarski Żywnościowej im. St. Wł. Reymonta w Radomiu, wicedyrektor, dyrektor szkoły

  2006 – obecnie Radny Powiatu Radomskiego

  Według złożonego oświadczenia p. Waldemar Dariusz Trelka, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie

  1995 -1996 - Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń, Warszawa Studia Podyplomowe na kierunku: Bankowość

  1980-1985 - SGGW, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie: Wydział Inżynierii Produkcji), Warszawa Magister inżynier-studia ukończone z wyróżnieniem

  luty 2018 - Egzamin dla Członków Rad Nadzorczych - pisemny i ustny zdany przez Komisją w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  Doświadczenie zawodowe

  czerwiec 2022 - do chwili obecnej  - NFOŚiGW w Warszawie - Kierownik Wydziału Analiz w Dep. Finansowym

  wrzesień 2020 - listopad 2020 - BPS Faktor S.A., Dyrektor Sprzedaży

  listopad 2015 - kwiecień 2017 - Członek Rady Nadzorczej - PKO Faktoring S.A., Warszawa

  marzec 2014 - wrzesień 2014 - Członek Rady Nadzorczej - Nordea Finance Polska S.A., Warszawa

  maj 2012 - listopad 2016 - Członek Rady Nadzorczej - PKO Leasing S.A., Łódź

  marzec 2011 - sierpień 2018 - Członek Rady Nadzorczej - Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Poznań

  czerwiec 2010 - kwiecień 2014 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., Warszawa

  maj 2010 - sierpień 2018 - Ekspert - Bank PKO BP Departament Rozwoju Korporacji, Zespół Kontrolingu Strategicznego i Nadzoru Właścicielskiego

  styczeń 2004 - kwiecień 2010 - Dyrektor - Bank Pekao SA- Uni Credit Group, Centrala, Departament Dużych Firm Dyrektor ds. Sprzedaży w Biurze Obsługi Sektora Infrastruktury, Transportu i Logistyki

  marzec 2000 - grudzień 2003 - Senior Corporate Manager - Fortis Bank Polska S.A.

  październik 1997 - luty 2000 - Client Relationship Manager - Bankgesellschaft Berlin (Poland) S.A.

  luty 1997 - kwiecień 1997 - Starszy Specjalista w Departamencie Kredytów i Windykacji, Prosper Bank SA

  lipiec 1996 - kwiecień 1997 - Kierownik Biura -Swiss Financial Management (SFM) Polska Sp. z o.o.

  sierpień 1994 - czerwiec 1996 - Senior Specialist - Bank Unii Gospodarczej S.A.

  marzec 1993 - sierpień 1994 - Inspektor - Bank Pekao S.A. Bank, Centrala

  kwiecień 1985 - luty 1993 - Asystent - SGGW

  Według złożonego oświadczenia p. Paweł Trętowski, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Składy Komitetów Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

  1. Aleksandra Świderska – Przewodnicząca
  2. Marian Niemirski – Wiceprzewodniczący
  3. Paweł Sałek – Członek Komitetu
  4. Paweł Trętowski Członek Komitetu
  1. Paweł Sałek – Przewodniczący Komitetu,
  2. Piotr Bielarczyk – Wiceprzewodniczący Komitetu,
  3. Piotr Sadownik – Członek Komitetu.
  4. Wojciech Krawczyk - Członek Komitetu.
  5. Waldemar Trelka - Członek Komitetu.
  1. Andrzej Matysiak – Przewodniczący
  2. Tadeusz Wyrzykowski – Wiceprzewodniczący
  3. Piotr Bielarczyk – Członek
  4. Marian Niemirski – Członek
  5. Waldemar Trelka – Członek
  1. Wojciech Krawczyk - Przewodniczący
  2. Tadeusz Wyrzykowski – Wiceprzewodniczący
  3. Piotr Sadownik – Członek
  4. Aleksandra Świderska – Członek
  5. Paweł Trętowski – Członek

30-lecie Banku Ochrony Środowiska

Jesteśmy polskim EKO Bankiem

Jesteśmy polskim EKO Bankiem


Od 30 lat uczymy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzymy innowacyjne produkty bankowe, do których dodajemy „zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów.

Nasza oferta produktowa regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferujemy preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. W okresie trzech dziesięcioleci udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł.

Depozyty zgromadzone w BOŚ posiadają zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 1997 r. nasze akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Geneza założenia Banku

Początek lat 90-tych. Polska, w przeważającej części objęta klęską ekologiczną, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem dokonania zasadniczych zmian w polityce państwa.

Tylko poprzez uruchomienie potencjału ludzkiej aktywności, zorientowanie przedsiębiorczości na tworzenie zysku oszczędnemu i efektywnemu użytkowaniu zasobów oraz wyjściu z programem ekorozwoju możliwe stało się  efektywne wprowadzenie tej polityki.

Wówczas, dla pełniejszej realizacji programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołany został Bank Ochrony Środowiska S.A.

Od samego początku głównym celem BOŚ S.A. było pozyskiwanie przy pomocy wszelkich dostępnych w systemie bankowym instrumentów, kapitałów na kredytowe wspieranie przedsięwzięć ekologicznych.

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie utworzony został na podstawie decyzji nr 42 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15.09.1990 r. oraz zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w styczniu 1991 r., uzyskując jednocześnie od Prezesa Narodowego Banku Polskiego upoważnienie nr 26 do wykonywania czynności dewizowych i bankowej współpracy z zagranicą.

Kalendarium 1990-1999

Kalendarium 1990-1999

1990

 • decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego utworzono Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

1991

 • Bank został wpisany do rejestru handlowego
 • zatrudniono pierwszego ekologa
 • BOŚ podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą zasad udzielania kredytów preferencyjnych na cele związane z ochroną środowiska

1992

 • uroczyście otwarto siedzibę Banku w Al. Solidarności w Warszawie
 • w Koszalinie podpisano pierwszą umowę o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1993

 • wdrożono system informatyczny def BANK Pro
 • Bank został włączony do międzynarodowego systemu SWIFT (System Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej)

1994

 • podpisano akt notarialny spółki Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • utworzono pierwsze konsorcjum finansowe z NFOŚiGW na inwestycję proekologiczną
 • BOŚ podpisał Deklarację ONZ „Bankowość a środowisko”, zobowiązującą do wspierania inwestycji zgodnych z zasadami ekorozwoju
 • podpisano pierwszą umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (gazyfikacja wsi)

1995

 • Bank podpisał umowę z Ministerstwem Środowiska, na mocy której podjął się pełnienia roli Agencji Wdrażającej Projekt GEF „Zamiana ogrzewania węglowego na gazowe w Polsce”
 • powołano Departament Projektów Ekologicznych
 • podpisano pierwszą umowę z NFOŚiGW dotyczącą obsługi przez Bank linii kredytowych ze środków Funduszu, przeznaczonych na zadania proekologiczne oraz pierwsze umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1996

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało o pierwszej publicznej emisji akcji BOŚ S.A.
 • wprowadzono wyróżnienie „Klon” dla podmiotów realizujących wspólnie z Bankiem działania na rzecz ochrony środowiska

1997

 • Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuściła akcje BOŚ S.A. do obrotu giełdowego
 • utworzono stanowisko Głównego Ekologa Banku
 • podpisano umowę o współpracy z Fundacją Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja (rozprowadzenie gazu w wiejskich obiektach użyteczności publicznej)

1998

 • otwarto nową siedzibę Centrali Bankuw Budynku Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie
 • BOŚ S.A. rozpoczął współpracę z Ministerstwem Środowiska w ramach programu Unii Europejskiej ISPA

1999

 • BOŚ podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stając się aktywnym uczestnikiem systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Kalendarium 2000-2009

Kalendarium 2000-2009

2000

 • wprowadzono lokatę z odpisem na rzecz programów ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, która pozwoliła na przekazanie przez Bank dotacji na reintrodukcję rysia w Kampinoskim Parku Narodowym
 • kredyty na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska uzyskały nagrodę „Srebrnego Sejfu” za najlepszy produkt bankowy

2001

 • podpisano porozumienie z World Wildlife Fund International (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody), dotyczące przystąpienia BOŚ do klubu “Biznes dla Przyrody”

2002

 • w ramach współpracy z NFOŚiGW podpisano umowę, dotyczącą udzielania kredytów na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • zawarto trójstronne porozumienie pomiędzy NFOŚiGW, PSE S.A. a BOŚ S.A. o współdziałaniu dla efektywnego finansowania przedsięwzięć związanych z rozwojem przyjaznej środowisku energetyki

2003

 • Bank Ochrony Środowiska został nagrodzony Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu, przyznaną przez Business Centre Club za sukcesy gospodarcze

2004

 • BOŚ otrzymał Certyfikat Mecenasa Ochrony Przyrody 2004
 • podpisano umowę kredytową (konsorcjalną) na projekt „Poprawa jakości wody w Szczecinie” – największe zadanie inwestycyjne w ochronie środowiska finansowane w ramach funduszu preakcesyjnego ISPA
 • Bank został uhonorowany statuetką Kazimierza Wielkiego za umiejętne dostosowanie oferty do potrzeb samorządu terytorialnego

2005

 • Bank otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Instytucja Finansowa za wkład w rozwój gospodarczy kraju, a także zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego
 • za grupę kredytów proekologicznych służących finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Bank został uhonorowany Medalem Europejskim

2006

 • Bank został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami: tytułem „Solidnego Pracodawcy” przyznanym przez Przegląd Gospodarczy za nowoczesne, zgodne z zasadami etyki zarządzanie ludźmi; tytułem „Firma Roku 2005” przyznanym przez Polski Klub Biznesu za nowoczesną, kompleksową ofertę bankową, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań samorządów terytorialnych; Medalem Europejskim, przyznanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club dla kredytu hipotecznego, za utrzymywanie wysokiego poziomu europejskiego; 16 odznakami „Złoty Oddział” w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” dla dwóch Oddziałów – w Rzeszowie i Wrocławiu; Nagrodą Gospodarczą „Dolnośląskie Gryfy” za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska dla Oddziału we Wrocławiu

2007  

 • Wiceprezes Zarządu BOŚ został uhonorowany tytułem Mecenasa Polskiej Ekologii w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

2008

 • zainicjowano bankowy program „Zero emisji”, w ramach którego BOŚ jako pierwsza instytucja finansowa poddał się audytowi badającemu wpływ na stan klimatu i wykonał zadania rekompensujące „ślad węglowy”
 • Bank otrzymał wyróżnienie w konkursach: „Lider Polskiej Ekologii” i „Panteon Polskiej Ekologii”, potwierdzające rolę jaką pełni w finansowaniu ochrony środowiska

2009

 • rozpoczęto wdrażanie nowej strategii „BOŚodNowa
 • powołano nowy podmiot zależny pośrednio od Banku (przez Dom Maklerski BOŚ S.A.) – spółkę BOŚ Eko Profit S.A.
 • powołano Fundację Banku Ochrony Środowiska działającą na rzecz promowania ekologii i zrównoważonego rozwoju

Kalendarium 2010-2020

Kalendarium 2010-2020

2010

 • w ramach współpracy z niemieckim bankiem rozwoju KfW podjęto program transgranicznego finansowania inwestycji prowadzących do ograniczenia emisji CO2 (Kredyt z Klimatem), funkcjonujący na zasadach Joint Implementation

2011

 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska nadała Bankowi Certyfikat „Zielonego Biura”. Ze strony Banku wiązało się to z przyjęciem „Polityki Środowiskowej” oraz szeregiem działań administracyjnych, zmierzających do racjonalizacji gospodarowania mediami i materiałami
 • Bank mógł pochwalić się posiadaniem 2 ekologicznych samochodów – Mitsubishi i-MiEV. Pojazdy służyły pracownikom Banku w wypełnianiu ich codziennych obowiązków

2012

 • Bank Ochrony Środowiska dołączył do grona firm zrzeszonych w Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu. Wraz z 32 innymi organizacjami, które pomyślnie przeszły proces weryfikacji, otrzymał certyfikat potwierdzający przestrzeganie najwyższych standardów Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Stał się tym samym jednym z liderów wprowadzania zasad CSR na polskim rynku

2013

 • Centrala BOŚ Banku przeniosła się do nowej siedziby w budynku Fenix, przy ul. Żelaznej w Warszawie. Budynek ten charakteryzował się szeregiem rozwiązań proekologicznych, które złożyły się na uzyskany w maju 2014 roku Certyfikatu BREEAM z oceną „very good”
 • W raporcie Komisji Europejskiej z 2013 r., pokazującym wydatki na badania i rozwój, wśród tysiąca najlepszych przedsiębiorstw z Unii znalazły się cztery firmy z Polski, a między nimi Bank Ochrony Środowiska. Unia doceniła firmy zwiększające fundusze na innowacje

2014

 • Bank zawarł umowę o współpracy przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym NFOŚiGW pn. „Poprawa efektywności energetycznej”
 • BOŚ uruchomił projekt BOŚ EKOsystem. Kompleksowe rozwiązanie, mogące zredukować koszty ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwie domowym.

2015

 • Bank dołączył do prestiżowego grona firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach RESPECT Index.;
 • W raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” znalazło się aż pięć inicjatyw Banku: udział BOŚ w Programie Polskich Gwarancji Pochodzenia Energii; promocja biegania wśród dzieci i dorosłych BOŚ EKObiegaton, kampania społeczna #BrudnoTu, projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”, oraz publikowany przez BOŚ „Raport Ekologiczny”

2016

 • Przyjęto Ramową Strategię Rozwoju Banku na lata 2016-2020. W zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą dokumencie ekologia stanowiła ważny wyróżnik Banku, który determinował kształt wielu planowanych do realizacji przedsięwzięć, a sprawna transmisja środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce była nadrzędnym celem strategicznym

2017

 • Bank zawarł umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu priorytetowego Funduszu pn. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, skierowana do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • specjalistyczna działalność Banku, a przede wszystkim duże zaangażowanie w rozwój inwestycji proekologicznych, zostały docenione i wyróżnione przez Kapitułę VI edycji „Nagrody za propagowanie OZE” – w kategorii „CZŁOWIEK 2016 ROKU” uhonorowano Ekologów Banku Ochrony Środowiska
 • Została zawarta umowa pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który udostępnił do dyspozycji środki w wysokości 75 mln EUR na okres do 12 lat. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie projektów inwestycyjnych, w obszarze związanym z ochroną środowiska, utrzymaniem infrastruktury, produkcją i handlem. Co najmniej 40% środków przeznaczone będzie na działania promujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

2018

 • Zaktualizowano Ramową Strategię Rozwoju Banku na lata 2018 -2021, w której nastąpiło odejście od rozwijania koncepcji banku uniwersalnego na rzecz banku specjalistycznego (eko -banku, green -banku), z ekologiczną misją i budowania coraz silniejszej pozycji rynkowej związanej z finansowaniem przedsięwzięć ekologicznych

2019

 • Bank podpisał umowę z PGNiG Obrót Detaliczny o wspólnej promocji pożyczki „Pełnym Oddechem”, skierowanej do przyszłych i obecnych klientów PGNiG na realizację celów komplementarnych z rządowym programem
 • wpisując się w nurt działań wspierających rządowe prace nad programami Energia Plus i Mój Prąd BOŚ wprowadził atrakcyjne promocje kredytów na prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • rozpoczęto realizację projektu strategicznego BOŚmy Zieloni, polegającego na działaniach edukacyjnych związanych z misją Banku;
 • Bank został doceniony przez Polską Izbę Ekologii, która przyznała mu medal „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju"
 • Centrala Banku została wyróżniona Certyfikatem Green Office. Certyfikat stanowi potwierdzenie ekologicznych standardów zarządzania bankiem i jest przyznawany przez niezależnych audytorów z Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, w oparciu o międzynarodowe standardy.

2020

 • Bank uruchomił nową odsłonę swojej strony internetowej, udostępnił klientom aplikację mobilną BOŚBank24, licznik efektów ekologicznych oraz kalkulator instalacji fotowoltaicznych. Wprowadził także nową edycję kart z wizerunkami dziewięciu objętych w Polsce całkowitą ochroną gatunkową ptaków i ssaków
 • celem zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia zrównoważonego gospodarowania wodą, przeciwdziałania suszy i jej negatywnym skutkom, w ramach programu Climate Leadership, BOŚ wypracował we współpracy z Ekspertami UNEP/GRID Warszawa dedykowaną ofertę „Nasza woda”
 • ekonomiści Banku zajęli pierwsze miejsce w konkursie Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” na najtrafniejsze prognozy makroekonomiczne i rynkowe w 2019 roku. Trzecie z rzędu zwycięstwo było osiągnięciem bez precedensu w historii rankingu
 • Bank został wyróżniony Białym Listkiem CSR POLITYKI. Otrzymują go firmy deklarujące wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz doskonalące działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.
 • Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Banku

  Zgłoszenia kandydatów należy złożyć w terminie do 20 listopada 2023 r. w kancelarii ogólnej mieszczącej się w siedzibie Centrali Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, przy ul. Żelaznej 32, w godzinach 8.00-15:30 lub przesłać w tym terminie na adres Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

  I etap kwalifikacji – analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu – odbędzie się w dniach 21  listopada – 6 grudnia 2023 r.

  II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne - zostaną przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2023 r. włącznie, w siedzibie BOŚ S.A. w Warszawie przy ul. Żelaznej 32. O dokładnym terminie rozmowy kandydaci, którzy będą zakwalifikowani do II etapu postępowania, zostaną poinformowani indywidualnie.

  Zasady postępowania kwalifikacyjnego - w tym szczegóły dotyczące wymagań wobec kandydatów, koniecznej dokumentacji oraz przebiegu postępowania – zostały dołączone do niniejszego Ogłoszenia.

  Załączone dokumenty
  1. Ogłoszenie Prezes Zarządu (skan)
  2. Uchwała postępowanie kwalifikacyjne Prezes Zarządu 2023
  3. Zasady postępowania kwalifikacyjnego Prezes Zarządu 2023
  4. Oświadczenie o terminie objęcia funkcji
  5. Oświadczenie o prawach publicznych
  6. Zgoda i klauzula informacyjna
  7. Polityka oceny odpowiedniości
  8. Ocena pierwotna
 • Data publikacji Opis przedmiotu zakupuData składania ofertDokumenty do pobrania
 • SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

  Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Banku Ochrony Środowiska S.A.

  System Kontroli Wewnętrznej w Banku Ochrony Środowiska S.A. oparty jest na obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych, w szczególności:

  1. Ustawie Prawo bankowe;
  2. rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach;
  3. uchwałach i rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego.

  Struktura i cele systemu kontroli wewnętrznej

  System kontroli wewnętrznej w Banku Ochrony Środowiska S.A. (System) określa cele i zadania, a także tryb i sposób funkcjonowania głównych elementów systemu kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A.

  System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w Banku w sposób zapewniający osiąganie celów, o których mowa w art. 9c ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, tj.:

  • skuteczności i efektywności działania Banku;
  • wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
  • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;
  • zgodności działania Banku z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi
   i standardami rynkowymi.

  System kontroli wewnętrznej podlega corocznej ocenie adekwatności i skuteczności, dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

  Funkcjonujące w Banku: system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane na trzech niezależnych poziomach, które obejmują:

  • mechanizmy kontrolne;
  • mechanizmy kontroli ryzyka;
  • badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi;
  • audyt wewnętrzny.

  1. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku.

  2. Na drugi poziom składa się co najmniej:

  • zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej, o którym mowa w pkt 1;
  • działalność komórki do spraw zgodności.

  3. Na trzeci poziom składa się działalność komórki audytu wewnętrznego.

  Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują przestrzeganie mechanizmów kontrolnych.

  W ramach trzypoziomowej struktury systemu kontroli wewnętrznej w Banku:

  • funkcja kontroli jest realizowana na wszystkich trzech poziomach, w szczególności na pierwszym poziomie, tj. w ramach działalności operacyjnej Banku;
  • funkcja kontroli ma za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych i obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji;
  • komórka do spraw zgodności funkcjonuje na drugim poziomie, obok zarządzania ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych;
  • komórka do spraw zgodności ma za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę
   i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;
  • komórka audytu wewnętrznego realizuje zadania na trzecim poziomie, badając i oceniając, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.

  Do stosowania zasad Systemu zobowiązani są wszyscy pracownicy Banku oraz członkowie organów statutowych Banku, a także, w przypadku wdrożenia Systemu
  w podmiotach zależnych, organy statutowe tych podmiotów.

  System wspiera Radę Nadzorczą, Komitet Audytu Wewnętrznego, Zarząd, kierownictwo i pracowników Banku w prawidłowym, efektywnym i skutecznym wykonywaniu obowiązków.

  Elementy systemu kontroli wewnętrznej

  Funkcja kontroli

  Na funkcję kontroli, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo bankowe, składają się:

  • mechanizmy kontrolne;
  • niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych;
  • raportowanie w ramach funkcji kontroli.

  Bank posiada co najmniej następujące rodzaje mechanizmów kontrolnych, dostosowanych do specyfiki Banku i funkcjonujących na wszystkich trzech poziomach struktury systemu kontroli wewnętrznej:

  • procedury;
  • podział obowiązków;
  • autoryzacja, w szczególności autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych;
  • kontrola dostępu;
  • kontrola fizyczna;
  • proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: księgowym, sprawozdawczym i operacyjnym;
  • inwentaryzacja;
  • dokumentowanie odstępstw;
  • szkolenia;
  • zabezpieczenia prawne - możliwość złożenia pozwu w wyniku naruszenia umowy przez dostawcę lub kontrahenta lub nałożenia kar umownych;
  • ubezpieczenia - obowiązkowe lub niezbędne dla bezpiecznego i niezakłóconego prowadzenia działalności Banku.

  Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli, w szczególności poprzez:

  • rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis systemu, procesu, struktury organizacyjnej, a także struktury Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.;
  • matrycę funkcji kontroli.

  Mechanizmy kontrolne służą zapobieganiu materializacji ryzyka, wykrywaniu
  i korygowaniu niepożądanych zdarzeń, które już wystąpiły, oraz likwidowaniu skutków zaistniałych zdarzeń.

  Mechanizmy kontrolne są projektowane na etapie tworzenia przepisów wewnętrznych, jak również na etapie budowania aplikacji i systemów informatycznych oraz są
  w nie wbudowane.

  Komórka do spraw zgodności

  W strukturze organizacyjnej Banku, w ramach drugiego poziomu kontroli, funkcjonuje niezależna komórka do spraw zgodności, która jest organizacyjne bezpośrednio podporządkowana Prezesowi Zarządu Banku, a zasady jej funkcjonowania są zatwierdzane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Komórka do spraw zgodności
  w zakresie swojego działania realizuje funkcję związaną z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, w tym identyfikuje, ocenia, kontroluje ryzyko braku zgodności
  w Banku i Grupie Kapitałowej BOŚ S.A.

  Komórka do spraw zgodności nie może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w Banku. Powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką ds. zgodności jest dokonywane w ramach szczególnego trybu, a pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z jej zadań.

  Do obowiązków komórki do spraw zgodności należy w szczególności:

  • identyfikowanie ryzyka braku zgodności, w szczególności przez analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych banku, standardów rynkowych oraz wyników wewnętrznych postępowań wyjaśniających przeprowadzanych przez komórkę
   do spraw zgodności;
  • ocena ryzyka braku zgodności przez pomiar lub szacowanie tego ryzyka;
  • projektowanie i wprowadzanie, bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności;
  • monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności;
  • okresowe przekazywanie raportów w zakresie ryzyka braku zgodności
   do Zarządu, Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.

  Komórka audytu wewnętrznego

  Audyt wewnętrzny jest integralnym i niezależnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w Banku, usytuowanym na trzecim poziomie w strukturze tego systemu.

  Audyt wewnętrzny realizowany jest przez komórkę audytu wewnętrznego, wydzieloną w strukturze organizacyjnej Banku, bezpośrednio organizacyjnie podporządkowaną Prezesowi Zarządu, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Komitet Audytu Wewnętrznego. Rada Nadzorcza i Zarząd zapewniają zasady  gwarantujące pełną jej niezależność i obiektywizm wykonywanych zadań.

  Komórka audytu wewnętrznego nie może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w Banku. Powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego jest dokonywane w ramach szczególnego trybu, a pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z jej zadań.

  Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest dokonywanie okresowych niezależnych audytów procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, z częstotliwością wynikającą z Mapy Ryzyka, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego.

  Do obowiązków komórki audytu wewnętrznego należy w szczególności:

  • przeprowadzanie badań audytowych na podstawie regulaminu funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego oraz procedur i metodyk badania;
  • przeprowadzanie badań audytowych obejmujących badanie adekwatności
   i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
   w całej działalności Banku, w tym mechanizmów kontroli ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych;
  • przeprowadzanie badań audytowych zgodnie z zakresem i częstotliwością określonymi w planach audytu i dostosowanymi do zidentyfikowanych obszarów ryzyka i poziomu jego istotności;
  • odpowiednie dokumentowanie badania audytowego;
  • sprawdzanie efektywności realizacji zaleceń wydanych przez komórkę audytu wewnętrznego w ramach badań audytowych;
  • okresowe przekazywanie raportów do Zarządu i Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, w szczególności w zakresie realizacji planów audytu, wyników przeprowadzonych badań audytowych oraz statusu realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzonych badaniach audytowych.

  Rola organów Banku w systemie kontroli wewnętrznej

  Rada Nadzorcza

  Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, a także ocenia ich adekwatność i skuteczność.

  Kompetencje Rady związane z wykonywaniem nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku określa Statut Banku oraz Regulamin Rady Nadzorczej
  BOŚ S.A.

  Rada Nadzorcza dokonuje, na podstawie opinii Komitetu Audytu Wewnętrznego, corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności oraz komórkę audytu wewnętrznego.

  W ramach nadzoru nad działalnością Banku Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego.

  Komitet Audytu Wewnętrznego

  Komitet Audytu Wewnętrznego sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego oraz monitoruje adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, w tym komórki audytu wewnętrznego i komórki do spraw zgodności i funkcji kontroli. Komitet Audytu Wewnętrznego wspiera Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej.

  Zarząd Banku

  Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia prawidłowe i skuteczne działanie systemu kontroli wewnętrznej, procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych.

  Zarząd Banku zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych.

  W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli wewnętrznej Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania, w tym określone środki naprawcze
  i dyscyplinujące, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

  W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, przepisów wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku:

  • odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, przepisów wewnętrznych oraz standardów rynkowych;
  • odpowiada za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania
   i składanie Radzie Nadzorczej lub Komitetowi Audytu Wewnętrznego raportów
   w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności;
  • podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności, w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące.

  Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą o sposobie wypełnienia zadań, w szczególności w zakresie projektowania, wprowadzenia oraz zapewniania funkcjonowania w Banku adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego. Informacja zawiera co najmniej sprawozdania dotyczące oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym kluczowych mechanizmów kontrolnych oraz wyników testowania pionowego oraz przeprowadzonych badań audytowych.