O banku

O Banku

„Twój partner w zielonej transformacji” Bank Ochrony Środowiska prezentuje strategię na lata 2024-2026

Bank Ochrony Środowiska opublikował strategię na lata 2024-26. Koncentruje się ona na rozwijaniu partnerskich relacji z klientami, wzroście skali działalności i zyskowności  dbając jednocześnie o najwyższe standardy ESG. BOŚ jako bank wyspecjalizowany w finansowaniu i wspieraniu zielonej transformacji zamierza być bankiem pierwszego wyboru dla firm realizujących inwestycje proekologiczne. Dodatkowo bank oferuje także atrakcyjne produkty kredytowe i depozytowe dla klienta. Wśród priorytetów BOŚ na najbliższe lata są także m.in. optymalizacje procesowe, produktowe i digitalizacja, prowadzące do zwiększenia efektywności i rentowności banku.

Misja BOŚ

Kompleksowo finansujemy i wspieramy zieloną transformację.

Wizja BOŚ

BOŚ specjalistycznym bankiem pierwszego wyboru dla firm, które chcą realizować inwestycje proekologiczne. Jesteśmy wartościowym partnerem w usługach bankowych.

Strategia

Strategia Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2024-2026.

Prezentacja

Zarząd BOŚ S.A.

 • Bartosz Kublik

  Wykształcenie:

  • 2019-2020 r. – studia podyplomowe Zarządzanie ryzykiem kredytowym w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  • 2005-2009 r. – studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauk o zarządzaniu.
  • 2003-2004 r. – studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  • 1998-2003 r. – studia magisterskie na Wydziale Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Humanistycznej imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  Uczestnik licznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu bankowości i finansów, w tym dotyczących rozwiązań systemowych z zakresu wsparcia płynności i wypłacalności niemieckich banków spółdzielczych w ramach instytucji typu IPS (Institutional Protection Scheme), opisanej w regulacjach Unii Europejskiej.

  Doświadczenie:

  • 2023-2024 r. – wiceprezes Związku Banków Polskich, nadzorujący obszar bezpieczeństwa banków (w tym cyberbezpieczeństwa), obszar regulacji nadzorczych, a także obszar programów krajowych i zagranicznych oraz współpracy ze środowiskami gospodarczymi. Dodatkowo, odpowiada za koordynowanie działań sekcji banków spółdzielczych w ramach Związku Banków Polskich.
  • 2012-2023 r. – od lutego 2012 roku (uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego) do lipca 2023 roku prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, nadzorujący obszar ryzyk istotnych w działalności banku.
  • 2014-2023 r. – członek Rady Związku Banków Polskich oraz przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych w ramach ZBP.
  • 2016-2022 r. – od stycznia 2016 roku do maja 2022 roku przewodniczący rady nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
  • 2014-2016 r. – członek Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości.
  • 2010-2014 r. – od maja 2014 do stycznia 2016 roku członek rady nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
  • 2009-2012 r. – wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
  • 2007-2009 r. – członek zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
  • 2003-2007 r. – dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej
   w Małkini Górnej.
 • Tomasz Jodłowski

  Wykształcenie:

  • 1994-1998 r. – studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, kierunek Towaroznawstwo o specjalności: Towaroznawstwo Handlowo-Celne.
  • 1991-1993 r. – studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Doświadczenie:

  • 11.2022-01.2023 r. – doradca zarządu w Banku Pocztowym S.A. w Bydgoszczy (centrala w Warszawie).
  • 03.2021-08.2021 r. – dyrektor ds. ryzyka w Nest Bank S.A. w Warszawie (centrala w Warszawie).
  • 2017-2020 r. – od grudnia 2018 (uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego) członek zarządu Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy (centrala w Warszawie), nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, wcześniej dyrektor zarządzający pionu ryzyka.
  • 2006-2015 r. – kolejno dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego Klientów Indywidualnych, dyrektor Departamentu Produktów dla Klientów Indywidualnych, dyrektor Centrum Finansowania Rynku Kapitałowego i Klientów Private Banking, dyrektor Centrum Finansowania Klientów Indywidualnych, Dyrektor Centrum Decyzyjnego – Południe w Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie (wcześniej Deutsche Bank PBC w Warszawie oraz Deutsche Bank 24 S.A. w Krakowie).
 • Kamil Kuźmiński

  Wykształcenie:

  • 2014-2015 r. – Leadership Executive Program Frankfurt School of Finance, Goethe Business School.
  • 2013-2014 r. – IESE Strategy Development Program University of Navarra, IESE Business School.
  • 2007-2009 r. – Executive MBA University of Minnesota, Carlson School of Management, Szkoła Główna Handlowa, studia II stopnia na kierunku Administracja Biznesowa.
  • 1994-1999 r. – studia magisterskie o specjalności: Marketing i zarządzanie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

  Doświadczenie:

  • 06.2022-04.2024 r. – doradca zarządu w Corporate Connections Polska - BNI Polska.
  • 08.2010-07.2021 r. – od października 2011 roku członek zarządu, wcześniej dyrektor departamentu, dyrektor sprzedaży, dyrektor departamentu rozwoju i wsparcia sprzedaży, dyrektor zarządzający, regionalny koordynator, dyrektor obszaru sprzedaży i wsparcia w Deutsche Polska Bank S.A. a później Santander Bank Polska S.A.
  • 06.2006-07.2010 r. – Dyrektor, Dyrektor Zarządzający w GE Money Bank S.A., Bank BPH S.A.
  • 10.2004-06.2006 r. – dyrektor regionalny sprzedaży bezpośredniej, dyrektor operacyjny w Bank BPH S.A.
  • 07.2003-10.2004 r. – Regionalny koordynator ds. Generowania Biznesu, Dyrektor Sprzedaży w Bank Zachodni WBK S.A.
  • 11.2000-06.2003 r. – regionalny dyrektor sprzedaży w Coca Cola Beverages Polska  Sp. z o.o.
  • 05.2000-11.2000 r. – dyrektor oddziału Lukas Bank S.A.
 • Krzysztof Łabowski

  Wykształcenie:

  • 1997-2003 r. – studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
  • 1992-1997 r. – studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Finanse i Bankowość.

  Doświadczenie:

  • 06.2023 – 04.2024 – prezes zarządu w Ezzon Energia sp. z o.o.
  • 10.2022-05.2023 r. – Dyrektor ds. Produktów i Usług Płatniczych w PayU S.A.
  • 12.2009-09.2022 r. – dyrektor Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw/ dyrektor makroregionu zachodniego w Bank Millennium S.A.
  • 02.2010-03.2011 r. – wykładowca w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.
  • 04.2003-11.2009 r. – kolejno krajowy szef segmentu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dyrektor Biura Rozwoju Współpracy, regionalny dyrektor sprzedaży w Citi Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  • 10.2002-03.2003 r. – kierownik ds. współpracy z klientami korporacyjnymi w Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • 06.1996-09.2002 r. – doradca bankowy, starszy doradca bankowy w Citi Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Michał Należyty

  Wykształcenie:

  • 2017 r. – studia podyplomowe Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorców w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
  • 2009 r. – studia magisterskie o kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

  Doświadczenie:

  • od 12.2023 r. – członek zarządu, współzałożyciel OMIDA Finance Sp. z o.o.
  • od 08.2023 r. – członek zarządu, współzałożyciel Vivida Capital PSA.
  • od 08.2023 r. – członek zarządu Naftomax Sp. z o.o.
  • od 10.2022 r. – członek zarządu, współzałożyciel Feri Finanse Sp. z o.o.
  • od 07.2021 r. – prezes zarządu, współzałożyciel Token Studio Sp. z o.o.
  • 10.2017-10.2021 r. – członek zarządu/ dyrektor ds. sprzedaży, współzałożyciel Faktoria Sp. z o.o. (Grupa Nest Bank S.A.).
  • 03.2016-09.2017 r. – dyrektor ds. rozwoju biznesu w Bank Pekao S.A. (region wielkopolski).
  • 10.2015-02.2016 r. – dyrektor regionu MID Corp w Alior Bank S.A. (region Poznań).
  • 05.2015-09.2015 r. – dyrektor regionu ds. SME & Agro w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (region Warszawa).
  • 02.2013-04.2015 r. – zastępca dyrektora regionu ds. SME/ dyrektor regionu ds. SME  w BNP Paribas Bank Polska S.A. (region Zachód).
  • 09.2009-01.2013 r. – dyrektor oddziału Alior Bank S.A. (oddział w Poznaniu).
  • 09.2003-08.2009 r. – RM Micro/ BDK/ starszy specjalista ds. obsługi średnich korporacji  w Raiffeisen Bank Polska S.A. (Centrum SME Poznań).

Rada Nadzorcza BOŚ S.A.

 • Wykształcenie:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, mgr Finansów i Bankowości
  • doradca inwestycyjny nr 122
  • biegły rewident nr 10428
  • biegły sądowy z zakresu rachunkowości
  • biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi

  Doświadczenie zawodowe:

  • Prezes Zarządu BTFG Advisory sp. z o.o.
  • Prezes Zarządu, biegły rewident w BTFG Audit sp. z o.o.

  Pozostałe obecnie pełnione funkcje:

  • Wykładowca na Podyplomowych Studiach Bankowości Inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

  Pełnione funkcje w przeszłości:

  • Członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczył Komitetowi Audytu
  • Członek Rady Nadzorczej Capitea S.A.
  • Zarządzający funduszem akcji, zrównoważonym i obligacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
  • Członek Komitetu doradczego NewConnect przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.
  • Prezes Związku Maklerów i Doradców.
 • Wykształcenie:

  • 12.2006 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – doktor nauk ekonomicznych.
  • 10.1992-03.1997 r. – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – magister ekonomii (kierunek: finanse i bankowość).

  Doświadczenie zawodowe:

  • 11.2019-obecnie – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, menedżer kierunku Finanse i Rachunkowość.
  • 04.2003-obecnie – Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, pracownik naukowo-dydaktyczny (obecnie profesor UWSB Merito).
  • 10.1998-obecnie – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, trener z zakresu analizy finansowej, w tym oceny projektów inwestycyjnych dla banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego.
  • 05.1998-06.2011 – Bank BPH SA, naczelnik Wydziału Analiz i Monitoringu Kredytowego.
  • 04.2003-04.2010 – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, dyrektor finansowy.
  • 03.2002-03.2003 – Raiffeisen Bank Polska SA, analityk ryzyka kredytowego.
  • 07.2001-02.2002 – Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka, główny specjalista ds. finansowych.
  • 02.1998-04.1998 – WBK SA, analityk kredytowy (stanowisko: inspektor).
  • 09.1996-01.1998 – Kredyt Bank PBI SA, analityk kredytowy (stanowisko: inspektor bankowy).
 • Wykształcenie:

  • 2006-2008 r. – Executive Education ICAN Institute.
  • 1995-1997 r. – podyplomowe studia ekonomiczne Bankowość i Pieniądz na Uniwersytecie Warszawskim.
  • 1986-1988 r. – podyplomowe studia pedagogiczne na UMCS.
  • 1984-1986 r. – aplikacja radcowska dopuszczająca do wykonywania zawodu radcy prawnego.
  • 1981-1983 r. – aplikacja sędziowska zakończona egzaminem sędziowskim.
  • 1977-1981 r. – studia prawnicze na Wydziale Prawa UMCS.

  Liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, HR, marketingu i coaching; uczestnictwo w wyjazdach studyjnych w celu poznania systemów bankowych UE do banku RABO Bank w Holandii oraz BNP Paribas we Francji.

  Doświadczenie zawodowe:

  • od stycznia 2023 roku na emeryturze.
  • 1999 - styczeń 2023 r. – dyrektor Oddziału BGŻ w Lublinie, a następnie dyrektor Makroregionu Wschód banku BGŻ SA, a następnie dyrektor makroregionalny BNP Paribas SA w Lublinie.
  • 1996-1999 r. – pełnomocnik prezesa banku PBK SA ds. organizacji sieci oddziałów tego banku na Lubelszczyźnie, a następnie dyrektor pierwszego Oddziału PBK SA w Lublinie; zastępca przewodniczącego Komitetu Kredytowego Regionu Lubel­skiego PBK SA.
  • 1993-1996 r. – wicedyrektor w PBI SA Oddział w Lublinie, a następnie w Kredyt Banku SA Oddział w Lublinie.
  • 1992-1993 r. – naczelnik wydziału kredytów w banku PBI SA Oddział w Lublinie
  • 1981-1992 r. – dyplomowany nauczyciel prawoznawstwa w Zespole Szkół Ekono­micznych im. A.J. Vetterów w Lublinie oraz w Lubelskiej Szkole Biznesu.
  • od 1989 r. – wykonywanie zawodu radcy prawnego, m.in. w jednostce samorzą­dowej oraz w PEKAO SA w Lublinie, doradztwo dla firm prywatnych.

Członkowie Rady Nadzorczej

 • Wykształcenie

  2017 - 2019 - University of Maryland, College Park, Poland-US Fulbright Scholar, Studia magisterskie, Specjalność: Energy Policy, Energy Economics MBA kursy: Corporate Finance, International Economics, Brown University: Science and Tech. Policy; Problems in Advanced Physics

  2012 - 2013 - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Magister Inżynier Budownictwa, Specjalność: KBI

  2013 - Hanyang University, Wydział Inżynierii Lądowej, Konstrukcje budowlane i architektura, Wymiana

  2008 - 2012 - Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Inżynier Budownictwa

  Doświadczenie zawodowe

  Grudzień 2022 - obecnie – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Pełnomocnik Ministra ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

  Sierpień 2020 - Listopad 2022 - Ministerstwo Aktywów Państwowych, Zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo - Energetycznych

  Listopad 2019 - Sierpień 2020 - World Bank Group - Energy and Extractive Industries, Konsultant ds. Energetyki I Ekonomii

  Marzec 2018 - Listopad 2019 - Pacific Northwest National Laboratory & University of Maryland, Center for Global Sustainability - Bloomberg Philanthropies America's Pledge Project, Specjalista ds. Energetyki I Ekonomii

  Marzec 2016 - Lipiec 2017 - Siemens AG, Power and Gas Energey Solutions, Lider Zespołu Inżynierów

  Czerwiec 2016 - Wrzesień 2016 - Inżynier, Combined-Cycle Plant, 414 MW, Batangas, Filipiny

  Marzec 2016 - Czerwiec 2016 – Inżynier, Combined - Cycle Plant, Frankfurt, Niemcy

  Wrzesień 2014 - Marzec 2016 - Portico Project Management S.A., Inżynier projektu

  Listopad 2013 - Wrzesień 2014 - IDS-BUDS.A., QC/QA Inżynier

  Według złożonego oświadczenia p. Wojciech Krawczyk, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • Listopad 2017 r. – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse nadany przez Radę Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Hybrydowe papiery wartościowe – obligacje contingent convertibles".
  • Czerwiec 2008 r. – wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
  • Wrzesień 2005 r. – stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Radę Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  • 1999-2004 r. – Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
  • 1997-2001 r. – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, mgr. Ekonomii.

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od maja 2023 roku do marca 2024 – Bankowy Fundusz Gwarancyjny; był doradcą Prezesa, Departament Planowania Systemu Finansowego przymusowa restrukturyzacja banków i zakładów ubezpieczeń.
  • Luty 2022 - listopad 2023 roku – doradca ds. ekonomicznych Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.
  • Od maja 2010 roku Szkoła Główna Handlowa, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności (od 1 października 2020 r.), wcześniej w Instytucie Finansów stanowisko: profesor uczelni (od 2018 r.) praca naukowa i dydaktyczna.
  • Marzec 2000 - maj 2010 r. – SGH, Katedra Bankowości asystent (od lipca 2006 r. adiunkt).
  • 2019 r. – doradca wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM Polska Miedź.
  • Sierpień 2021 - wrzesień 2022 r. – Członek rady nadzorczej Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.
  • 2018-2021 r. – członek rady nadzorczej INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
  • 2016-2018 r. – wiceprzewodniczący rady nadzorczej Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sulęcinie.
  • Od 2016 roku – ekspert sejmowej Komisji Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
  • 2015-2017 r. – arbiter w sądzie polubownym (arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich.
  • Od 2013 roku – współpraca z funduszem Meridiam; Cholewa, A., Liberadzki, K., Liberadzki, M., Pieregud, J., How to finance effectively the development of transport infrastructure in Poland in the financial perspective 2014-2020, House of Solutions International, 2013.
  • Wrzesień 2009 - maj 2023 r. – Liberadzki & Partners Kancelaria Radcy Prawnego.

  Prowadzi również działalność naukową i dydaktyczną, autor wielu publikacji.

 • Wykształcenie:

  • Doktor nauk ekonomicznych, stopień uzyskany na Uniwersytecie w Szczecinie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług.
  • Akademia Skutecznych Strategów Program Advanced Executive Education – roczny program rozwoju wyższej kadry Managerskiej ICAN Sp. z 0.0. Sp.k. i Harvard Business Review Polska.
  • Master Coach (nr licencji N60575) Coaching Division of The American Board, Nevada USA.
  • MANAGEMENT 2000 . Roczny podyplomowy program rozwoju umiejętności zarządzania Canadian International Management Institute.
  • Studia: Uniwersytet w Szczecinie - Wydział Transportu i Łączności. Dyplom magistra ekonomii.
  • Międzynarodowe Studium Podyplomowe Marketing-Zarządzanie organizowane przez francuskie konserwatorium CNAM-FRANCJA.
  • Kurs Maklerów Papierów Wartościowych, organizowany przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP – Centrum Prywatyzacji.

  Doświadczenie zawodowe:

  • 2010-2016 r. – członek Rady Nadzorczej KEMIPOL S.A.
  • 2008-2016 r. – przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Z.CH. POLICE-Grupa AZOTY.
  • 2008-2015 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
  • 2006-2009 r. – wykładowca Programu MBA, realizowanego przez Wielkopolską Szkołę Biznesu Executive Master of Business Administration we współpracy z Nottingham Trent University.
  • Od 2003 roku  – kierownik Sprzedaży Regionu Zachodniopomorskiego - w firmie Winkhaus Polska GmbH.
  • Od 2001 roku – właściciel firmy doradczo - szkoleniowej BSC Consulting.
  • 1995-1996 r. – specjalista Działu Handlowego firmy „SOLO” sprzedaż hurtowa paliw płynnych.
 • Wykształcenie:

  • 1993 r. – studia podyplomowe Prawa Bankowego i Bankowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • 1989 r. – studia podyplomowe w dziedzinie humanistycznej na Uniwersytecie Gdańskim.
  • 1972 r. – ukończenie studiów na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej – obecnie Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – magister inżynier.

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2017 roku prezes zarządu Fromborska Sp. z.o.o.
  • 2006-2007 r. – dyrektor ds. rozwoju biznesu w ABB Zamech Gazpetro.
  • 2004-2006 r. – manager ds. rozwoju biznesu w firmie SNC-Lavalin Megadex.
  • 2001-2007 r. – senator RP i działacz społeczny.
  • Od 2001 roku – dyrektor Regionu Północ w Przedsiębiorstwie Elektrim- Megadex S.A. w Elblągu.
  • 1995-1998 r. – członek Rady Nadzorczej Hurtowego Rynku Rolnego "Giełda Elbląska" S.A.
  • Organizator i pierwszy dyrektor polskiej placówki bankowej w Królewcu
  • 1990-2000 r. – dyrektor Oddziału Banku Rozwoju Rolnictwa "Rolbank" S.A. i Banku Zachodniego S.A. w Elblągu.
  • 1977-1990 r. – praca na kierowniczych stanowiskach w strukturach władz byłego województwa elbląskiego.
  • 1975-1977 r. – naczelnik Miasta i Gminy Pieniężno.
  • 1973-1975 r. – praca w Związku Młodzieży Wiejskiej jako Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego.
 • Wykształcenie:

  • 2018 - 2019 Studia podyplomowe: Transport gazu i energetyka gazowa.
  • 2017 Uzyskanie tytułu zawodowego radcy prawnego.
  • 2013 skończona aplikacja legislacyjna.
  • 1999 - 2007 Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od sierpnia 2020 r. zastępca dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
  • Od 2018 r. członek Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.
  • Od 2022 r. członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
  • 2017-2022 r. członek Rady Nadzorczej GEOVITA S.A.
  • Od 2022 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  • 2009-2020 r. Ministerstwo Energii (wcześniej Ministerstwo Gospodarki), od 2017 - naczelnik Wydziału Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i Gazu.

  Według złożonego oświadczenia p. Aleksandra Świderska, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2004-2009 r. – studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych przez Radę Wydziału Gospodarki Międzynarodowej 17 kwietnia 2009 r.
  • 1999-2004 r. – studia dzienne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe:

  • 09.2011-obecnie – wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  • 01.2023-09.2023 r. – menedżer ds. produktów rynków finansowych w BNP Paribas Bank Polska w Poznaniu.
  • 09.2008-12.2022 r. – menedżer ds. produktów skarbowych w Alior Banku S.A. w Poznaniu.
  • 11.2006-08.2008 r. – specjalista ds. instrumentów pochodnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Poznaniu.
  • 07.2006-10.2006 r. – specjalista ds. depozytowo-skarbowych w Banku BPH S.A. w Poznaniu.

Składy Komitetów Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

  1. Aleksandra Świderska – Przewodnicząca Komitetu
  2. Marcin Liberadzki – Wiceprzewodniczący Komitetu
  3. Adam Ruciński – Członek Komitetu
  4. Piotr Wybieralski – Członek Komitetu
  1. Artur Stefański – Przewodniczący Komitetu
  2. Marcin Likierski – Wiceprzewodniczący Komitetu
  3. Wojciech Krawczyk - Członek Komitetu
  4. Piotr Wybieralski – Członek Komitetu
  1. Władysław Mańkut – Przewodniczący Komitetu
  2. Marzenna Sendecka – Wiceprzewodniczący Komitetu
  3. Aleksander Świderska – Członek Komitetu
  1. Wojciech Krawczyk – Przewodniczący Komitetu
  2. Marcin Liberadzki – Wiceprzewodniczący Komitetu
  3. Adam Ruciński – Członek Komitetu
  4. Marzenna Sendecka – Członek Komitetu
  5. Artur Stefański – Członek Komitetu
  6. Piotr Wybieralski – Członek Komitetu

30-lecie Banku Ochrony Środowiska

Jesteśmy polskim EKO Bankiem

Jesteśmy polskim EKO Bankiem


Od 30 lat uczymy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzymy innowacyjne produkty bankowe, do których dodajemy „zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów.

Nasza oferta produktowa regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferujemy preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. W okresie trzech dziesięcioleci udzieliliśmy kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł.

Depozyty zgromadzone w BOŚ posiadają zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 1997 r. nasze akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Geneza założenia Banku

Początek lat 90-tych. Polska, w przeważającej części objęta klęską ekologiczną, stanęła przed bardzo trudnym zadaniem dokonania zasadniczych zmian w polityce państwa.

Tylko poprzez uruchomienie potencjału ludzkiej aktywności, zorientowanie przedsiębiorczości na tworzenie zysku oszczędnemu i efektywnemu użytkowaniu zasobów oraz wyjściu z programem ekorozwoju możliwe stało się  efektywne wprowadzenie tej polityki.

Wówczas, dla pełniejszej realizacji programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołany został Bank Ochrony Środowiska S.A.

Od samego początku głównym celem BOŚ S.A. było pozyskiwanie przy pomocy wszelkich dostępnych w systemie bankowym instrumentów, kapitałów na kredytowe wspieranie przedsięwzięć ekologicznych.

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie utworzony został na podstawie decyzji nr 42 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15.09.1990 r. oraz zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w styczniu 1991 r., uzyskując jednocześnie od Prezesa Narodowego Banku Polskiego upoważnienie nr 26 do wykonywania czynności dewizowych i bankowej współpracy z zagranicą.

Kalendarium 1990-1999

Kalendarium 1990-1999

1990

 • decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego utworzono Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

1991

 • Bank został wpisany do rejestru handlowego
 • zatrudniono pierwszego ekologa
 • BOŚ podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą zasad udzielania kredytów preferencyjnych na cele związane z ochroną środowiska

1992

 • uroczyście otwarto siedzibę Banku w Al. Solidarności w Warszawie
 • w Koszalinie podpisano pierwszą umowę o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1993

 • wdrożono system informatyczny def BANK Pro
 • Bank został włączony do międzynarodowego systemu SWIFT (System Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej)

1994

 • podpisano akt notarialny spółki Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • utworzono pierwsze konsorcjum finansowe z NFOŚiGW na inwestycję proekologiczną
 • BOŚ podpisał Deklarację ONZ „Bankowość a środowisko”, zobowiązującą do wspierania inwestycji zgodnych z zasadami ekorozwoju
 • podpisano pierwszą umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej (gazyfikacja wsi)

1995

 • Bank podpisał umowę z Ministerstwem Środowiska, na mocy której podjął się pełnienia roli Agencji Wdrażającej Projekt GEF „Zamiana ogrzewania węglowego na gazowe w Polsce”
 • powołano Departament Projektów Ekologicznych
 • podpisano pierwszą umowę z NFOŚiGW dotyczącą obsługi przez Bank linii kredytowych ze środków Funduszu, przeznaczonych na zadania proekologiczne oraz pierwsze umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1996

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało o pierwszej publicznej emisji akcji BOŚ S.A.
 • wprowadzono wyróżnienie „Klon” dla podmiotów realizujących wspólnie z Bankiem działania na rzecz ochrony środowiska

1997

 • Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dopuściła akcje BOŚ S.A. do obrotu giełdowego
 • utworzono stanowisko Głównego Ekologa Banku
 • podpisano umowę o współpracy z Fundacją Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja (rozprowadzenie gazu w wiejskich obiektach użyteczności publicznej)

1998

 • otwarto nową siedzibę Centrali Bankuw Budynku Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie
 • BOŚ S.A. rozpoczął współpracę z Ministerstwem Środowiska w ramach programu Unii Europejskiej ISPA

1999

 • BOŚ podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stając się aktywnym uczestnikiem systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Kalendarium 2000-2009

Kalendarium 2000-2009

2000

 • wprowadzono lokatę z odpisem na rzecz programów ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, która pozwoliła na przekazanie przez Bank dotacji na reintrodukcję rysia w Kampinoskim Parku Narodowym
 • kredyty na zakup i montaż urządzeń służących ochronie środowiska uzyskały nagrodę „Srebrnego Sejfu” za najlepszy produkt bankowy

2001

 • podpisano porozumienie z World Wildlife Fund International (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody), dotyczące przystąpienia BOŚ do klubu “Biznes dla Przyrody”

2002

 • w ramach współpracy z NFOŚiGW podpisano umowę, dotyczącą udzielania kredytów na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • zawarto trójstronne porozumienie pomiędzy NFOŚiGW, PSE S.A. a BOŚ S.A. o współdziałaniu dla efektywnego finansowania przedsięwzięć związanych z rozwojem przyjaznej środowisku energetyki

2003

 • Bank Ochrony Środowiska został nagrodzony Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu, przyznaną przez Business Centre Club za sukcesy gospodarcze

2004

 • BOŚ otrzymał Certyfikat Mecenasa Ochrony Przyrody 2004
 • podpisano umowę kredytową (konsorcjalną) na projekt „Poprawa jakości wody w Szczecinie” – największe zadanie inwestycyjne w ochronie środowiska finansowane w ramach funduszu preakcesyjnego ISPA
 • Bank został uhonorowany statuetką Kazimierza Wielkiego za umiejętne dostosowanie oferty do potrzeb samorządu terytorialnego

2005

 • Bank otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Instytucja Finansowa za wkład w rozwój gospodarczy kraju, a także zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego
 • za grupę kredytów proekologicznych służących finansowaniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Bank został uhonorowany Medalem Europejskim

2006

 • Bank został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami: tytułem „Solidnego Pracodawcy” przyznanym przez Przegląd Gospodarczy za nowoczesne, zgodne z zasadami etyki zarządzanie ludźmi; tytułem „Firma Roku 2005” przyznanym przez Polski Klub Biznesu za nowoczesną, kompleksową ofertę bankową, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań samorządów terytorialnych; Medalem Europejskim, przyznanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club dla kredytu hipotecznego, za utrzymywanie wysokiego poziomu europejskiego; 16 odznakami „Złoty Oddział” w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” dla dwóch Oddziałów – w Rzeszowie i Wrocławiu; Nagrodą Gospodarczą „Dolnośląskie Gryfy” za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska dla Oddziału we Wrocławiu

2007  

 • Wiceprezes Zarządu BOŚ został uhonorowany tytułem Mecenasa Polskiej Ekologii w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” organizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

2008

 • zainicjowano bankowy program „Zero emisji”, w ramach którego BOŚ jako pierwsza instytucja finansowa poddał się audytowi badającemu wpływ na stan klimatu i wykonał zadania rekompensujące „ślad węglowy”
 • Bank otrzymał wyróżnienie w konkursach: „Lider Polskiej Ekologii” i „Panteon Polskiej Ekologii”, potwierdzające rolę jaką pełni w finansowaniu ochrony środowiska

2009

 • rozpoczęto wdrażanie nowej strategii „BOŚodNowa
 • powołano nowy podmiot zależny pośrednio od Banku (przez Dom Maklerski BOŚ S.A.) – spółkę BOŚ Eko Profit S.A.
 • powołano Fundację Banku Ochrony Środowiska działającą na rzecz promowania ekologii i zrównoważonego rozwoju

Kalendarium 2010-2020

Kalendarium 2010-2020

2010

 • w ramach współpracy z niemieckim bankiem rozwoju KfW podjęto program transgranicznego finansowania inwestycji prowadzących do ograniczenia emisji CO2 (Kredyt z Klimatem), funkcjonujący na zasadach Joint Implementation

2011

 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska nadała Bankowi Certyfikat „Zielonego Biura”. Ze strony Banku wiązało się to z przyjęciem „Polityki Środowiskowej” oraz szeregiem działań administracyjnych, zmierzających do racjonalizacji gospodarowania mediami i materiałami
 • Bank mógł pochwalić się posiadaniem 2 ekologicznych samochodów – Mitsubishi i-MiEV. Pojazdy służyły pracownikom Banku w wypełnianiu ich codziennych obowiązków

2012

 • Bank Ochrony Środowiska dołączył do grona firm zrzeszonych w Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu. Wraz z 32 innymi organizacjami, które pomyślnie przeszły proces weryfikacji, otrzymał certyfikat potwierdzający przestrzeganie najwyższych standardów Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu. Stał się tym samym jednym z liderów wprowadzania zasad CSR na polskim rynku

2013

 • Centrala BOŚ Banku przeniosła się do nowej siedziby w budynku Fenix, przy ul. Żelaznej w Warszawie. Budynek ten charakteryzował się szeregiem rozwiązań proekologicznych, które złożyły się na uzyskany w maju 2014 roku Certyfikatu BREEAM z oceną „very good”
 • W raporcie Komisji Europejskiej z 2013 r., pokazującym wydatki na badania i rozwój, wśród tysiąca najlepszych przedsiębiorstw z Unii znalazły się cztery firmy z Polski, a między nimi Bank Ochrony Środowiska. Unia doceniła firmy zwiększające fundusze na innowacje

2014

 • Bank zawarł umowę o współpracy przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym NFOŚiGW pn. „Poprawa efektywności energetycznej”
 • BOŚ uruchomił projekt BOŚ EKOsystem. Kompleksowe rozwiązanie, mogące zredukować koszty ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwie domowym.

2015

 • Bank dołączył do prestiżowego grona firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach RESPECT Index.;
 • W raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” znalazło się aż pięć inicjatyw Banku: udział BOŚ w Programie Polskich Gwarancji Pochodzenia Energii; promocja biegania wśród dzieci i dorosłych BOŚ EKObiegaton, kampania społeczna #BrudnoTu, projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”, oraz publikowany przez BOŚ „Raport Ekologiczny”

2016

 • Przyjęto Ramową Strategię Rozwoju Banku na lata 2016-2020. W zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą dokumencie ekologia stanowiła ważny wyróżnik Banku, który determinował kształt wielu planowanych do realizacji przedsięwzięć, a sprawna transmisja środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce była nadrzędnym celem strategicznym

2017

 • Bank zawarł umowę z NFOŚiGW dotyczącą realizacji programu priorytetowego Funduszu pn. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, skierowana do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • specjalistyczna działalność Banku, a przede wszystkim duże zaangażowanie w rozwój inwestycji proekologicznych, zostały docenione i wyróżnione przez Kapitułę VI edycji „Nagrody za propagowanie OZE” – w kategorii „CZŁOWIEK 2016 ROKU” uhonorowano Ekologów Banku Ochrony Środowiska
 • Została zawarta umowa pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który udostępnił do dyspozycji środki w wysokości 75 mln EUR na okres do 12 lat. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie projektów inwestycyjnych, w obszarze związanym z ochroną środowiska, utrzymaniem infrastruktury, produkcją i handlem. Co najmniej 40% środków przeznaczone będzie na działania promujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

2018

 • Zaktualizowano Ramową Strategię Rozwoju Banku na lata 2018 -2021, w której nastąpiło odejście od rozwijania koncepcji banku uniwersalnego na rzecz banku specjalistycznego (eko -banku, green -banku), z ekologiczną misją i budowania coraz silniejszej pozycji rynkowej związanej z finansowaniem przedsięwzięć ekologicznych

2019

 • Bank podpisał umowę z PGNiG Obrót Detaliczny o wspólnej promocji pożyczki „Pełnym Oddechem”, skierowanej do przyszłych i obecnych klientów PGNiG na realizację celów komplementarnych z rządowym programem
 • wpisując się w nurt działań wspierających rządowe prace nad programami Energia Plus i Mój Prąd BOŚ wprowadził atrakcyjne promocje kredytów na prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • rozpoczęto realizację projektu strategicznego BOŚmy Zieloni, polegającego na działaniach edukacyjnych związanych z misją Banku;
 • Bank został doceniony przez Polską Izbę Ekologii, która przyznała mu medal „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju"
 • Centrala Banku została wyróżniona Certyfikatem Green Office. Certyfikat stanowi potwierdzenie ekologicznych standardów zarządzania bankiem i jest przyznawany przez niezależnych audytorów z Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, w oparciu o międzynarodowe standardy.

2020

 • Bank uruchomił nową odsłonę swojej strony internetowej, udostępnił klientom aplikację mobilną BOŚBank24, licznik efektów ekologicznych oraz kalkulator instalacji fotowoltaicznych. Wprowadził także nową edycję kart z wizerunkami dziewięciu objętych w Polsce całkowitą ochroną gatunkową ptaków i ssaków
 • celem zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia zrównoważonego gospodarowania wodą, przeciwdziałania suszy i jej negatywnym skutkom, w ramach programu Climate Leadership, BOŚ wypracował we współpracy z Ekspertami UNEP/GRID Warszawa dedykowaną ofertę „Nasza woda”
 • ekonomiści Banku zajęli pierwsze miejsce w konkursie Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” na najtrafniejsze prognozy makroekonomiczne i rynkowe w 2019 roku. Trzecie z rzędu zwycięstwo było osiągnięciem bez precedensu w historii rankingu
 • Bank został wyróżniony Białym Listkiem CSR POLITYKI. Otrzymują go firmy deklarujące wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz doskonalące działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.
 • Zakupy w Banku Ochrony Środowiska od 05.02.2024 odbywają się przy użyciu Platformy Zakupowej.bosbank.logintrade.net/portal,oPlatformie.html

  Prosimy o rejestrację w naszej bazie dostawców – wystarczy wypełnić bezpłatny elektroniczny formularz dostępny TUTAJ

  Data publikacji Opis przedmiotu zakupuData składania ofertDokumenty do pobrania
  14.02.2024 r.Postępowanie zakupowe na: "Szkolenia menedżerskie dla nowo mianowanych menedżerów"do dnia 20.02.2024 r., do godz. 12.00
  14.02.2024 r.Postępowanie  zakupowe na:
  "Zakup 2 szt. urządzeń Palo Alto PA-450 z 5 letnią gwarancją i wdrożeniem”.
  do dnia 08.03.2024 r. do godz. 09:00
  07.02.2024 r.Postępowanie  zakupowe na:
  "Opracowywanie raportów z zakresu ofert bankowych".

  Ofertę należy przesłać do dnia 09.02.2024 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej zabezpieczonej hasłem na adres mariusz.trzonkowski@bosbank.pl oraz oferty@bosbank.pl. Hasło należy przesłać w dniu 09.02.2024 r., na te same adresy mailowe, po godzinie 12:00. W tytule wiadomości zawierającej ofertę należy zawrzeć dopisek: „Opracowywanie raportów z zakresu ofert bankowych”. 
  do dnia 09.02.2024 r. do godz. 12:00
  01.02.2024 r.Postępowanie  zakupowe na:
  "Zakup foteli obrotowych Playa 12SL z zagłówkiem oraz Playa 11 SL bez zagłówka (Marka: Profim)".
  do dnia 12.02.2024 r. do godz. 12:00
  1. Ogłoszenie
  2. RFP
  3. OPZ
  4. Projekt  umowy
  5. Formularz cenowy
  6. Standardy ESG
  26.01.2024 r.Postępowanie  zakupowe na:
  "Zakup licencji bazodanowych Oracle"
  do dnia 07.02.2024 r. do godz. 12:00
  1. Ogłoszenie
  2. RFP
  3. Formularz cenowy
  4. Projekt umowy
  08.01.2024 r.Postępowanie  zakupowe na:
   „Zakupu wsparcia do przełączników Cisco”.
  do dnia 10.01.2024 r. do godz. 13:00
  1. Ogłoszenie
  2. RFP
  3. Formularz cenowy
  03.01.2024 r.Postępowanie zakupowe na:
  „Kolokacja, trzeci ośrodek przetwarzania danych (TOPD)”.
  do dnia 19.01.2024 r. do godz. 12:00
  1. Odpowiedzi na pytania
  2. Ogłoszenie
  3. RFP
  4. OPZ
  5. Formularz cenowy
  6. Draft umowa
  7. Standardy ESG
  02.01.2024 r.Postępowanie zakupowe na:
  „Zakup pamięci RAM do 4 serwerów klastra VMware Linux”.
  do dnia 12.01.2024 r. do godz. 10:00
  1. Ogłoszenie
  2. RFP
  3. Załącznik nr 1
  4. Załącznik nr 2
  5. Pytania i odpowiedzi
  02.01.2024 r.Postępowanie zakupowe na:
  „Realizacja badania marketingowego realizowanego metodą Tajemniczy Klient i raportowanie wyników”
  do dnia 8.01.2024 r. do godz. 11:00
  1. Ogłoszenie
  2. RFP
  3. Załącznik
 • SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

  Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Banku Ochrony Środowiska S.A.

  System Kontroli Wewnętrznej w Banku Ochrony Środowiska S.A. oparty jest na obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych, w szczególności:

  1. Ustawie Prawo bankowe;
  2. rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach;
  3. uchwałach i rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego.

  Struktura i cele systemu kontroli wewnętrznej

  System kontroli wewnętrznej w Banku Ochrony Środowiska S.A. określa cele i zadania, a także tryb i sposób funkcjonowania głównych elementów systemu kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A.

  System kontroli wewnętrznej funkcjonuje w Banku w sposób zapewniający osiąganie celów, o których mowa w art. 9c ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, tj.:

  • skuteczności i efektywności działania Banku;
  • wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
  • przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;
  • zgodności działania Banku z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

  System kontroli wewnętrznej podlega corocznej ocenie adekwatności i skuteczności, dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

  Funkcjonujące w Banku: system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowane na trzech niezależnych poziomach:

  1. Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku;

  2. Na drugi poziom składa się co najmniej:

  • zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem, o którym mowa w pkt 1,
  • działalność komórki do spraw zgodności;

  3. Na trzeci poziom składa się działalność komórki audytu wewnętrznego.

  Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują przestrzeganie mechanizmów kontrolnych.

  W ramach trzypoziomowej struktury systemu kontroli wewnętrznej w Banku:

  • funkcja kontroli jest realizowana na wszystkich trzech poziomach, w szczególności na pierwszym poziomie, tj. w ramach działalności operacyjnej Banku; funkcja kontroli ma za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych i obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
  • komórka do spraw zgodności funkcjonuje na drugim poziomie, obok zarządzania ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych; komórka do spraw zgodności ma za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
  • komórka audytu wewnętrznego realizuje zadania na trzecim poziomie. Komórka audytu wewnętrznego ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności
   i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.

  Do stosowania zasad Systemu kontroli wewnętrznej zobowiązani są wszyscy pracownicy Banku oraz członkowie organów statutowych Banku. Podmioty zależne zobowiązane są do wdrożenia Systemu kontroli wewnętrznej adekwatnie do: skali działalności, ryzyka, przepisów prawa oraz rekomendacji organów nadzoru.

  System kontroli wewnętrznej wspiera Radę Nadzorczą, Komitet Audytu Wewnętrznego, Zarząd, kierownictwo i pracowników Banku w prawidłowym, efektywnym i skutecznym wykonywaniu obowiązków.

  Elementy systemu kontroli wewnętrznej

  Funkcja kontroli

  Na funkcję kontroli, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 1 Ustawy Prawo bankowe, składają się:

  • mechanizmy kontrolne;
  • niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych;
  • raportowanie w ramach funkcji kontroli.

  Bank posiada co najmniej następujące rodzaje mechanizmów kontrolnych, dostosowanych do specyfiki Banku i funkcjonujących na wszystkich trzech poziomach struktury systemu kontroli wewnętrznej:

  • procedury;
  • podział obowiązków;
  • autoryzacja, w szczególności autoryzacja operacji finansowych i gospodarczych;
  • kontrola dostępu;
  • kontrola fizyczna;
  • proces ewidencji operacji finansowych i gospodarczych w systemach: księgowym, sprawozdawczym i operacyjnym;
  • inwentaryzacja;
  • dokumentowanie odstępstw;
  • wskaźniki wydajności;
  • szkolenia;
  • zabezpieczenia prawne - możliwość złożenia pozwu w wyniku naruszenia umowy przez dostawcę lub kontrahenta lub nałożenia kar umownych;
  • ubezpieczenia - obowiązkowe lub niezbędne dla bezpiecznego i niezakłóconego prowadzenia działalności banku.

  Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli, w szczególności poprzez:

  • rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis systemu, procesu, struktury organizacyjnej, a także struktury Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.;
  • matrycę funkcji kontroli.

  Mechanizmy kontrolne służą zapobieganiu materializacji ryzyka, wykrywaniu i korygowaniu niepożądanych zdarzeń, które już wystąpiły, oraz likwidowaniu skutków zaistniałych zdarzeń.

  Mechanizmy kontrolne są projektowane na etapie tworzenia przepisów wewnętrznych, jak również na etapie budowania aplikacji i systemów informatycznych oraz są w nie wbudowane.

  Komórka do spraw ryzyka operacyjnego

  Komórka do spraw ryzyka operacyjnego projektuje zasady:

  • realizowania w Banku funkcji kontroli, w tym dokumentację funkcji kontroli;
  • niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych;
  • raportowania w ramach funkcji kontroli, w tym wyników niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych.

  Komórka do spraw ryzyka operacyjnego koordynuje, w ramach pierwszego i drugiego poziomu systemu kontroli wewnętrznej w Banku:

  • wyodrębnienie procesów uznanych za istotne w oparciu o przyjęte w Banku kryteria;
  • przypisanie kluczowych mechanizmów kontrolnych procesom uznanym
  • za istotne, o których mowa w pkt 1 oraz ich powiązanie z celami, o których mowa w art. 9c ust. 1 Ustawy Prawo bankowe;
  • dokumentowanie funkcji kontroli poprzez opis, w formie matrycy funkcji kontroli.

  Komórka do spraw zgodności

  W strukturze organizacyjnej Banku, w ramach drugiego poziomu kontroli, funkcjonuje niezależna komórka do spraw zgodności, która jest organizacyjne bezpośrednio podporządkowana Prezesowi Zarządu Banku, a zasady jej funkcjonowania są zatwierdzane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Komórka do spraw zgodności w zakresie swojego działania realizuje funkcję związaną z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, w tym identyfikuje, ocenia, kontroluje ryzyko braku zgodności w Banku i Grupie Kapitałowej BOŚ S.A.

  Komórka do spraw zgodności nie może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w Banku. Powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką ds. zgodności jest dokonywane w ramach szczególnego trybu, a pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z jej zadań.

  Do obowiązków komórki do spraw zgodności należy w szczególności:

  • zaprojektowanie Systemu Kontroli Wewnętrznej oraz przedstawienie Zarządowi celem uchwalenia i Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia;
  • identyfikowanie ryzyka braku zgodności, w szczególności przez analizę przepisów prawa, regulacji wewnętrznych banku, standardów rynkowych oraz wyników wewnętrznych postępowań wyjaśniających przeprowadzanych przez komórkę
   do spraw zgodności;
  • ocena ryzyka braku zgodności przez pomiar lub szacowanie tego ryzyka;
  • projektowanie i wprowadzanie, bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności;
  • monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności;
  • okresowe przekazywanie raportów w zakresie ryzyka braku zgodności do Zarządu, Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej.

  Komórka audytu wewnętrznego

  Audyt wewnętrzny jest integralnym i niezależnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w Banku, usytuowanym na trzecim poziomie w strukturze tego systemu.

  Audyt wewnętrzny realizowany jest przez komórkę audytu wewnętrznego, wydzieloną w strukturze organizacyjnej Banku, bezpośrednio organizacyjnie podporządkowaną Prezesowi Zarządu, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Komitet Audytu Wewnętrznego. Rada Nadzorcza i Zarząd zapewniają zasady  gwarantujące pełną jej niezależność i obiektywizm wykonywanych zadań,.

  Komórka audytu wewnętrznego nie może być łączona z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w Banku. Powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego jest dokonywane w ramach szczególnego trybu, a pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z jej zadań.

  Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest niezależne i obiektywne badanie i ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku (z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego) oraz podmiotów zależnych.

  Do obowiązków komórki audytu wewnętrznego należy w szczególności:

  • przeprowadzanie badań audytowych na podstawie regulaminu funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego oraz procedur i metodyk badania;
  • przeprowadzanie badań audytowych obejmujących badanie adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w całej działalności Banku, w tym mechanizmów kontroli ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych;
  • przeprowadzanie badań audytowych zgodnie z zakresem i częstotliwością określonymi w planach audytu i dostosowanymi do zidentyfikowanych obszarów ryzyka i poziomu jego istotności;
  • odpowiednie dokumentowanie badania audytowego;
  • sprawdzanie efektywności realizacji zaleceń wydanych przez komórkę audytu wewnętrznego w ramach badań audytowych;
  • okresowe przekazywanie raportów do Zarządu, Komitetu Audytu Wewnętrznego i Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie realizacji planów audytu, wyników przeprowadzonych badań audytowych oraz statusu realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzonych badaniach audytowych
  • i adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

  Rola organów Banku w systemie kontroli wewnętrznej

  Rada Nadzorcza

  Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej, procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, a także ocenia ich adekwatność i skuteczność.

  Kompetencje Rady związane z wykonywaniem nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku określa Statut Banku oraz Regulamin Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

  Rada Nadzorcza dokonuje, na podstawie opinii Komitetu Audytu Wewnętrznego, corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności oraz komórkę audytu wewnętrznego.

  W ramach nadzoru nad działalnością Banku Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego.

  Komitet Audytu Wewnętrznego

  Komitet Audytu Wewnętrznego sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego oraz monitoruje adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, w tym komórki audytu wewnętrznego i komórki do spraw zgodności i funkcji kontroli. Komitet Audytu Wewnętrznego wspiera Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej.

  Zarząd Banku

  Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia prawidłowe i skuteczne działanie systemu kontroli wewnętrznej, procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych.

  Zarząd Banku zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych.

  W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli wewnętrznej Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania, w tym określone środki naprawcze i dyscyplinujące, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

  W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, przepisów wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku:

  • odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, przepisów wewnętrznych oraz standardów rynkowych;
  • odpowiada za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie Radzie Nadzorczej lub Komitetowi Audytu Wewnętrznego raportów w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności;
  • podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności, w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące.

  Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą o sposobie wypełnienia zadań, w szczególności w zakresie zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych oraz zaprojektowania, wprowadzenia, zapewniania funkcjonowania w Banku adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego.

  Informacja zawiera co najmniej sprawozdania dotyczące oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnianiu osiągania celów systemu kontroli wewnętrznej, w tym:

  • wyników testowania kluczowych mechanizmów kontrolnych oraz przeprowadzonych badań audytowych;
  • skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych działaniach zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym podjętych środkach naprawczych i dyscyplinujących;
  • zapewnianiu niezależności komórce do spraw zgodności i komórce audytu wewnętrznego;
  • zapewnianiu odpowiednich zasobów kadrowych niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań oraz koniecznych środków finansowych do systematycznego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczenia i umiejętności przez pracowników komórki do spraw zgodności oraz audytorów wewnętrznych.
  1. Bartosz Kublik – wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu banku
  2. Tomasz Jodłowski – wiceprezes zarządu
  3. Kamil Kuźmiński – wiceprezes zarządu
  4. Krzysztof Łabowski – wiceprezes zarządu
  5. Michał Należyty – wiceprezes zarządu

  Sposób reprezentacji:

  Prezes Zarządu – samodzielnie, dwie osoby – działające łącznie – spośród pozostałych członków zarządu, prokurentów lub pełnomocników, działających w graniach udzielonych im pełnomocnictw, do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania

 • Jesteśmy pełni zielonej energii i podajemy ją dalej! Pragniemy jak najlepiej wywiązać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy oraz banku aktywnego społecznie i przede wszystkim reagującego na potrzeby otoczenia. Jak to robimy?

  Inicjujemy i prowadzimy wiele działań wspierających realizację wartościowych inicjatyw proekologicznych i prospołecznych.

  Darowizny są istotnym elementem odpowiedzialności społecznej BOŚ. W tym celu wdrożyliśmy regulamin przyznawania darowizn – który gwarantuje każdemu potencjalnemu beneficjentowi udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

  Każdy wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia wniosku i przesłania go –  wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w regulaminie – na e-mail komunikacja@bosbank.pl.

  Wnioski, które spełniają wymogi określone w regulaminie, rozpatrywane są przez komisję raz na kwartał. Dlatego prosimy o przesyłanie wniosków z jak największym wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcia działań, na które darowizna miałaby być przeznaczona.