O banku

O Banku

Kim jesteśmy

Jesteśmy polskim bankiem. Od prawie 30 lat uczymy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzymy innowacyjne produkty bankowe, do których dodajemy „zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów.

Nasza oferta produktowa regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferujemy preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. Od początku swej działalności BOŚ udzielił ponad 21,1 mld zł kredytów proekologicznych.

Depozyty zgromadzone w BOŚ posiadają zabezpieczenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 1997 r. nasze akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Misja BOŚ

Polski EKO Bank – dla ludzi, biznesu i środowiska

Wizja BOŚ

Będziemy wiodącym uczestnikiem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, zwiększającym wartość dla akcjonariuszy, tworzącym innowacyjne rozwiązania dla klientów i przyjazne warunki dla pracowników, działającym w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.

Strategia

Ramowa Strategia Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016-2020. Aktualizacja na okres 2018-2021.

Prezentacja

Zarząd BOŚ S.A.

 • Ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w bankowości.

  Od 2017 r. związany z Bankiem Ochrony Środowiska, gdzie nadzorując aktualizację Ramowej Strategii Rozwoju na lata 2016 -2020, wprowadził Bank na ścieżkę systematycznego wzrostu oraz umocnił jego pozycję w zakresie finansowania przedsięwzięć w dziedzinie ekologii i efektywności energetycznej.

  Wcześniej przez wiele lat (2002 – 2017) pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  w którym nadzorował politykę restrukturyzacyjną i windykacyjną. Od 2010 roku odpowiadał ze strony BGK za projektowanie i wdrażanie rządowych programów mieszkaniowych służących poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym („Rodzina na swoim”, „Mieszkanie dla Młodych”) oraz wsparciu budownictwa socjalnego i komunalnego. Współtworzył modele angażowania środków banków komercyjnych i ograniczania ryzyka transakcji.

  W latach 1995-2010 organizował i nadzorował działanie komórek kredytów trudnych m.in. we wspomnianym już  Banku Gospodarstwa Krajowego a także w Bud-Banku, Prosper Banku oraz spółce Kredyt Trade (Grupa Kredyt Banku).

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej.

  Autor opracowań i artykułów na temat bankowości, w tym restrukturyzacji, a także programów wspierających budownictwo mieszkaniowe. W 2014 roku został nagrodzony Odznaką Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

  Wolontariusz w programach edukacyjnych „Młody Obywatel” i „Bakcyl”, kształtujących wiedzę z obszaru finansów wśród młodzieży. Trener biznesu, posiadacz międzynarodowego certyfikatu wystawionego przez International Education Society (IES).

  Od 2018 r. członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Ministerstwie Finansów jako Ekonomista w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki.

  Od 2000 roku związany jest z bankowością. Pracę w sektorze bankowym rozpoczął jako Ekonomista, a następnie Strateg Rynków Finansowych w BRE Banku. Następnie przez siedem lat odpowiadał za ofertę produktową, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz zarządzał ryzykiem portfela kredytowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  W latach 2014-2017  związany był z Bankiem Polskiej Spółdzielczości, gdzie nadzorował zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego oraz monitoring i ocenę ryzyka kredytowego, a także sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS.

  Następnie w Banku Ochrony Środowiska zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego kierującego Pionem Oceny i Zarządzania Ryzykiem.

 • W Banku Ochrony Środowiska na stanowisku wiceprezesa Zarządu nadzoruje obszar biznesowy banku, w tym centra biznesowe, finansowanie projektów ekologicznych i strukturalnych, rozwój produktów oraz faktoring. Pełni funkcje Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komitetu Kredytowego Centrali, Wiceprzewodniczącego Komitetu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Członka Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

  Ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz studiów MBA na University of Minnesota Carlson School of Management. Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. Pasjonat digitalizacji, nowych technologii i ich zastosowań w bankowości w celu zwiększenia sprzedaży oraz podniesienia efektywności. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując dla mBanku, Banku BPH S.A., Banku Pekao S.A., oraz ING Bank N.V.

Rada Nadzorcza BOŚ S.A.

 • Wykształcenie:

  • 2003 i 2004 Gustav Kaser Training International - Zarządzanie i Zarządzanie
  • 1988 - Uniwersytet Szczeciński - dr nauk ekonomicznych
  • 1979 - 1983 Politechnika Szczecińska - mgr ekonomii

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 12.2016 prezes zarządu Grupy Azoty
  • od 04.2016 prezes zarządu Grupa Azoty ZCH Police SA
  • od 02.2016 przewodniczący Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • 03.2016 - 04.2016 członek Rady Nadzorczej ZCH Police S.A.
  • 2010 - 12.2014 własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego i lobbingu
  • 01.11.2008 - 31.10.2009 brak możliwości wykonywania zawodu - Umowa o zakazie konkurencji z Ciech S.A.
  • 2007 - 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Zachem S.A. w Bydgoszczy
  • 2006 - 2008 członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych Sp. z o.o. w Gdańsku
  • 2006 - 2008 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „Soda - Mątwy” S.A. w Inowrocławiu
  • 2006 - 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej „Janikosoda” S.A. w Janikowie
  • 2005 - 2008 członek Rady Nadzorczej, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej „Transclean” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
  • 02.08.2006 - 31.10.2008 członek zarządu Ciech S.A. w Warszawie
  • 04.05.2005 - 01.08.2006 członek zarządu ds. restrukturyzacji w Zakładach Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, a od 03.10.2005 prezes zarządu - dyrektor generalny
  • 1999 - 2000 członek Rady PKP
  • 1998 - przewodniczący Rady PKP
  • 1997 - 1998 sekretarz Zespołu Doradców ds. oceny programów restrukturyzacji PKP przy Prezesie Zarządu PKP
  • 1996 - 30.04.2005 szef administracyjno - ekonomiczny, dyrektor ds. administracyjno - finansowych, a następnie członek zarządu w Sp. z o.o. Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM w Goleniowie
  • 1995 - 1996 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie
  • 1994 - 1996 własna działalność gospodarcza, właściciel Pracowni Analiz i Badań Marketingowych w Szczecinie
  • 1989 - 1990 pracownik naukowy - stypendysta DAAD w Instytucie Transportu Uniwersytetu Kolońskiego w Kolonii (Niemcy)
  • 1983 - 1995 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Ekonomiki Transportu, początkowo Politechniki Szczecińskiej, a od 1.09.1985 r. Uniwersytetu Szczecińskiego

  Znajomość języków obcych: niemiecki, angielski

  Według złożonego oświadczenia p. Wojciech Piotr Wardacki, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Wykształcenie wyższe ekonomiczne – mgr ekonomii.

  Doświadczenie zawodowe:

  Przez szereg lat (07.1996-03.2017) zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, w tym podmiotami strategicznymi. Ostatnie zajmowane stanowisko: dyrektor departamentu.

  Od 03.2017 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie była odpowiedzialna za wprowadzenie i realizację zasad nowego porządku prawnego w obszarze wykonywania praw korporacyjnych wobec podmiotów z udziałem Skarbu Państwa (ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

  Aktualnie od 01.2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Pani Katarzyna Danuta Lewandowska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w licznych organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. Obecnie Sekretarz Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

  Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski

  Według złożonego oświadczenia p. Katarzyna Lewandowska, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów
  • ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 2009 tytuł doktora nauk leśnych SGGW, Wydział Leśny SGGW
  • 2003 Ministerstwo Skarbu - pozytywnie zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
  • 2002 Studia Podyplomowe „Organizacja i zarządzanie”, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska
  • 2001 Studia Podyplomowe „Ocena i wycena zasobów przyrodniczych”, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
  • 1990 Studia Podyplomowe „Produkcyjność Lasu”, Wydział Leśny SGGW
  • 1986 Studia wyższe magisterskie, Wydział Leśny SGGW

  Doświadczenie zawodowe:

  • Od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A. - wiceprzewodniczący
  • Od 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - dyrektor
  • 2015 - 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek rady nadzorczej
  • 2007 - 2014 Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu - członek Rady Nadzorczej
  • 2008 - 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - naczelnik
  • 2006 - 2008 BOŚ S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 2005 - 2007 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - dyrektor generalny Lasów Państwowych
  • 2002 - 2005 Nadleśnictwo Dobieszyn - inżynier nadzoru
  • 1998 - 2002 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu - zastępca dyrektora
  • 1994 - 1998 Urząd Miasta w Białobrzegach - burmistrz
  • 1986 - 1994 Nadleśnictwo Dobieszyn - nadleśniczy terenowy, zastępca nadleśniczego

  Według złożonego oświadczenia p. Andrzej Grzegorz Matysiak, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie Rady Nadzorczej

 • Wykształcenie:

  • 1974 - ukończona aplikacja radcowska
  • 1962 -1968 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • od 2016 członek Rady Nadzorczej PGE S.A.
  • od 07.2012 r. członek zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. w Warszawie
  • 08.2009 - 04.2010 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.
  • 04.2006 - 07.2009 członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • 01.1991 - 06.2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi
  • 11.1990 - 06.2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
  • 04.1975 - 12.1986 radca prawny w Wojewódzkim Banku Gospodarki Żywnościowej w Łodzi
  • 07.1968 - 08.1990 praca w Zarządzie Społem WSS w Łodzi i od grudnia 1974 r. radca prawny

  Według złożonego oświadczenia p. Janina Goss, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 03.1983 - 02.1986 aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku.
  • 09.1979 - 09.1981 aplikacja sędziowska w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z tymczasową siedzibą w Płońsku.
  • 10.1975 - 08.1979 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

  Doświadczenie zawodowe:

  Z dniem 01.02.2016 r. rejestracja w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

  2016 - 2019 członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

  2009 - 2011 członek rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie.

  od 01.1995 Indywidualna Kancelaria Adwokacka w Ciechanowie

  W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej obsługa prawna osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego.

  04.1986 - 01.1995 adwokat wykonujący zawód w Zespole Adwokackim Nr 1 w Ciechanowie.

  09.1981 - 02.1983 asesor sądowy w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z tymczasową siedzibą w Płońsku - zrzeczenie się stanowiska sędziego.

  Według złożonego oświadczenia p. Ireneusz Purgacz, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie: absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów menedżerskich MBA (specjalizacja: finanse) ukończonych w Londynie – nadany tytuł MBA przez Imperial College oraz University of London.

  Doświadczenie zawodowe:

  Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w branży energetycznej, jak i poza nią – zakres działania przedsiębiorstw i spółek dla których pracował to energetyka konwencjonalna oraz odnawialne źródła energii. Pan Radosław Rasała pracował również w prywatnych przedsiębiorstwach o profilu handlowym (jako Dyrektor ds. Handlowych), jak i o profilu produkcyjnym, np.: dla Wkręt-Met Sp. z o.o. – jako Dyrektor Finansowy. Poprzednim miejscem pracy p. Radosława Rasały było przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 17 tys. pracowników - największy producent energii elektrycznej w kraju: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie - gdzie pracował w latach: 2015– 2018, jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a także czasowo pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, kierując pracami Zarządu.

  Pan Radosław Rasała zasiadał w Radach Nadzorczych takich przedsiębiorstw jak Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Katowicach oraz w Beskidzkiej Energetyce SA.

  W latach 2004-2007 pracował dla BOT Górnictwo i Energetyka (BOT GiE SA), gdzie organizował i rozwijał działalność BOT GiE SA od strony powiązań finansowo-handlowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu (trzema elektrowniami systemowymi Bełchatów, Opole, Turów), a spółką dominującą BOT GiE SA. Odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej oraz obrót paliwami, dokonywał również zyskownych transakcji kupna-sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla do atmosfery w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami w Polsce i zagranicą.

  Autor publikacji z obszaru rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia rachunkowości.

  W 2018 r. był również Wiceprezydentem EURACOAL z siedzibą w Brukseli – międzynarodowej organizacji przemysłu węglowego, w której promował nowe technologie dla paliw węglowych celem zaspokojenia przyszłych wymogów polityki klimatycznej UE, a także celem promowania współpracy sektora węglowego i energetyki konwencjonalnej z branżą odnawialnych źródeł energii.

  Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki

  Według złożonego oświadczenia Radosław Rasała, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • 1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
  • 1992 Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Paris II Panthéon-Assas
  • 1996 Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 02.2016 przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.
  • od 02.2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  • od 2016 partner międzynarodowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel
  • od 1999 partner w warszawskim biurze Gide Loyrette Nouel
  • w 1993 rozpoczął pracę w kancelarii Gide Loyrette Nouel

  Obecnie jest partnerem odpowiedzialnym za Departamenty Sporów Sądowych i Arbitrażu, Projektów Infrastrukturalnych i Prawa Publicznego oraz Prawa Własności Intelektualnej w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel.

  Reprezentuje klientów kancelarii w sporach sądowych i doradza zarówno polskim spółkom, jak i międzynarodowym inwestorom w ramach projektów infrastrukturalnych i zamówień publicznych.

  Specjalizuje się także w prawie ochrony własności intelektualnej.

  Inne doświadczenie zawodowe:

  • Wizytator Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
  • Laureat zorganizowanego przez Globe Business Publishing konkursu „Client Choice 2015” w dziedzinie
  • Sporów sądowych.
  • Prawnik rekomendowany przez Chambers Europe w dziedzinie Sporów sądowych.
  • Prawnik rekomendowany przez Legal 500 EMEA w dziedzinie Sporów sądowych oraz Własności Intelektualnej.

  Znajomość języków obcych: francuski, angielski i rosyjski

  Według złożonego oświadczenia p. Piotr Sadownik, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (Przewodniczący RN PKO BP S.A.),
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Wykształcenie:

  • Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; Instytut Nauk o Polityce; studia podyplomowe:
  • Relacje międzynarodowe i dyplomacja;
  • Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania w Warszawie; International MBA Programe prowadzone przez Centre for Management Training (CMT);
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Warszawie – Międzyuczelniane
  • Podyplomowe Studia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych;
  • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, uzyskany tytuł: magister inżynier;

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 2019 do nadal – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • od 2018 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego;
  • od 2018 do nadal – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju
  • od 2015 do 2018r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej;
  • od 2009r. do 2015r. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu;
  • od 2008r. do 2009r. – Główny Specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji w Krajowym Administratorze Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
  • – od 2006r. do 2008r. – Kierownik Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;
  • od 2005r. do 2007r. – Doradca Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko;
  • od 2005r. do 2006 – p. o. Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta m.st. Warszawy;
  • od 2002r. do 2005r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice;
  • od 2002r. do 2005 r. – Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Skierniewicach;

  Ukończone kursy i szkolenia:

  • Ukończone szkolenie: Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation (certyfikat) – CRM SA – DEVOTEAM;
  • Warsztaty „Wymagania normy ISO 9001:2008” (certyfikat) – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o.;
  • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (zaświadczenie);

  Organizacje i stowarzyszenia

  • Liga Ochrony Przyrody – Prezes Zarządu Głównego.

  Według złożonego oświadczenia p. Paweł Sałek, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Dr hab. Emil Stanisław Ślązak, prof. SGH

  Wykształcenie:

  • od 11.2017 r. Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • od 12.2016 r. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
  • od 09.2003 r. Doktor w zakresie nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii
  • 1995 - 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent kierunków: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing

  W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji pośrednictwa finansowego banków. Autor lub współautor ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych (w tym monografii „Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretycznopraktyczne, SGH, Warszawa 2015) i licznych ekspertyz.

  W 2012 r. odbył staż naukowy w School of Economics and Finance - Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia). Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Program Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) i European Money and Finance Forum SUERF (Austria).

  Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Nowa Zelandia).

  Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów.

  Doświadczenie zawodowe:

  • od 11.2017 r. kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • od 2016 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 06.2017 - 09.2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu
  • 2014 - 2018 Alumetal S.A. - członek Rady Nadzorczej
  • 2010 - 2019 HighSky Brokers a.s. - risk manager
  • 2005 - 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - ekspert w sekcji: Bankowość i Rynki Finansowe
  • 2008 - 2009 Bankowy Fundusz Gwarancyjny - doradca prezesa zarządu
  • 2006 - 2008 Bank BPH S.A. - członek Rady Nadzorczej

  Według złożonego oświadczenia p. Emil Stanisław Ślązak, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonujący w Banku Ochrony Środowiska S.A.

  I.  Podstawy prawne.

  W Banku Ochrony Środowiska S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego podstawy, zasady i cele wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, tj.

  • (a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2017.1876),
  • (b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U.2017.637),
  • (c) Uchwała Nr 141/2017 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznejw bankach (Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 kwietnia 2017 r., poz. 7).

  II.  Cele i zakres systemu kontroli wewnętrznej.

  Bank wyodrębnia cztery cele ogólne systemu kontroli wewnętrznej, których osiągnięcie powinno być zapewniane przez system kontroli wewnętrznej oraz wyodrębnione w ich ramach cele szczegółowe.

  Celami ogólnymi systemu kontroli wewnętrznej w Banku jest zapewnienie:

  • (a) skuteczności i efektywności działania Banku;
  • (b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej;
  • (c) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;
  • (d) zgodności działania banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

  Bank do każdego celu ogólnego określa cele szczegółowe, uwzględniając co najmniej takie aspekty, jak:

  • (a) zakres i stopień złożoności działalności Banku,
  • (b) zakres stosowania określonych przepisów prawa, standardów rynkowych oraz obowiązujących w Banku przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania zobowiązany jest Bank,
  • (c) stopień osiągania planów operacyjnych i biznesowych przyjętych w Banku,
  • (d) kompletność, prawidłowość i kompleksowość procedur księgowych,
  • (e) jakość (dokładność i niezawodność) systemów: księgowego, sprawozdawczego i operacyjnego,
  • (f) adekwatność, funkcjonalność i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego,
  • (g) struktura organizacyjna Banku, podział kompetencji i zasady koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami, komórkami, stanowiskami organizacyjnymi,
  • (h) system tworzenia i obiegu dokumentów i informacji,
  • (i) zakres czynności powierzonych przez Bank do wykonania podmiotom zewnętrznym.

  Bank określa cele szczegółowe, między innymi w oparciu o listę ryzyk monitorowanych i mierzonych w ramach procesu oceny adekwatności kapitałowej (ICAAP). Cele szczegółowe podlegają regularnym przeglądom, co najmniej raz do roku po zakończeniu przeglądu procesu oceny adekwatności kapitałowej. Szczegółowe zasady określania i dokonywania przeglądu celów szczegółowych określa przyjęta w Banku Metodyka identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych w istotnych procesach Banku.

  III.  Rola Zarządu Banku, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Wewnętrznego.

  Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu kontroli wewnętrznej oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa a także procedur i standardów etycznych w szczególności przez:

  • (a) zapewnienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i umożliwiającej skuteczne wykonywanie zadań,
  • (b) opracowanie, przyjęcie i powiązanie strategii zarządzania Bankiem z systemem zarządzania ryzykiem, systemem kontroli wewnętrznej, polityką wynagrodzeń oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny Banku,
  • (c) opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii i polityk oraz zapewnienie wdrożenia planów, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania,
  • (d) ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania Zarządu do Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,
  • (e) zapewnienie przejrzystości działań Banku oraz przyjęcie i wprowadzenie zasad polityki informacyjnej,
  • (f) wprowadzanie niezbędnych korekt i udoskonaleń systemu zarządzania w przypadku zmiany wielkości i profilu ryzyka w działalności Banku oraz czynników otoczenia gospodarczego lub wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania.

  Zarząd Banku zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem działania Banku na podstawie przepisów prawa innego państwa
  i powiązań Banku z innymi podmiotami, które mogłyby utrudnić skuteczne zarządzanie Bankiem.

  W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych:

  • (a) Zarząd Banku odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych,
  • (b)  Zarząd Banku odpowiada za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie Radzie Nadzorczej lub Komitetowi Audytu raportów
  • w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności,
  • (c)  W przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości,
  • w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące.
  • (d)  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych oraz ocenia ich adekwatność i skuteczność. W celu realizacji tych zadań Rada Nadzorcza w szczególności:
   • (i) wybiera członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji,
   • (ii) zatwierdza przyjętą przez Zarząd strategię zarządzania Bankiem oraz nadzoruje jej przestrzeganie,
   • (iii) monitoruje skuteczność czynności wykonywanych przez członków Zarządu
    w związku z realizacją ich zadań w zakresie systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej,
   • (iv) nadzoruje przestrzeganie w Banku polityk, procedur i planów.
  • (e) Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego oraz monitoruje adekwatność i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, w tym komórki audytu wewnętrznego i komórki do spraw zgodności i funkcji kontroli. Komitet Audytu stanowi organ opiniodawczy Rady Nadzorczej.

  IV.  Koncepcja trzech linii obrony.

  Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej zorganizowane są w Banku na trzech, niezależnych poziomach, gdzie:

  • (a) na pierwszą linię obrony składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku,
  • (b) na drugą linię obrony składa się co najmniej zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od zarządzania ryzykiem na pierwszej linii obrony oraz działalność komórki do spraw zgodności,
  • (c) na trzecią linię obrony składa się działalność komórki audytu wewnętrznego.

  Kierujący komórką organizacyjną Banku na pierwszej linii obrony odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach znaczących lub krytycznych, wykrytych w ramach pierwszej linii obrony, do komórki drugiej linii obrony odpowiedzialnej za testowanie pionowe procesu lub podprocesu, w ramach którego zaistniała dana nieprawidłowość oraz do komórki audytu wewnętrznego, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku.

  Do drugiej linii obrony w Banku należą:

  • (a) komórka do spraw zgodności,
  • (b) komórki organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem,
  • (c) komórka do spraw obsługi prawnej,
  • (d) komórka do spraw bezpieczeństwa.

  Kierujący komórką organizacyjną Banku na drugiej linii obrony odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach znaczących lub krytycznych, wykrytych w ramach drugiej linii obrony, do komórki audytu wewnętrznego, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych również do Zarządu Banku i Komitetu Audytu Wewnętrznego. Natomiast, w ramach trzeciej linii obrony, kierujący komórką audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest za niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach krytycznych wykrytych w ramach trzeciej linii obrony do Zarządu Banku.

  V.  Funkcja kontroli.

  W ramach funkcji kontroli Bank wyodrębnia mechanizmy kontrolne mające za zadanie zapewnianie osiągania celów ogólnych i szczegółowych systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich procesach funkcjonujących Banku. Mechanizmy kontrolne są projektowane i wdrażane w poszczególnych obszarach działalności Banku, procesach, operacjach, transakcjach w ramach  wprowadzania przepisów wewnętrznych, zgodnie z Zasadami legislacji wewnętrznej. W ramach wprowadzania przepisów wewnętrznych w Banku dokonuje się także dokumentowania projektowania i wdrażania mechanizmów kontrolnych.

  Bank projektuje mechanizmy kontrolne uwzględniając:

  • (a) zmiany otoczenia rynkowego i regulacyjnego,
  • (b) adekwatność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w odniesieniu do poszczególnych procesów,
  • (c) skuteczność danego rodzaju mechanizmu kontrolnego w przeszłości,
  • (d) możliwość niezależnego monitorowania danego mechanizmu kontrolnego.

  Bank dostosowuje mechanizmy kontrolne do procesów funkcjonujących w Banku do określonych celów systemu kontroli wewnętrznej, stopnia złożoności procesów, ryzyka zaistnienia nieprawidłowości, uwzględniając dostępne zasoby Banku.

  VI.  Komórka do spraw zgodności i komórka audytu wewnętrznego w systemie kontroli wewnętrznej.

  W Banku komórką do spraw zgodności jest Biuro Zgodności, które zostało usytuowane w strukturze Banku w sposób, który gwarantuje niezależność tej komórce organizacyjnej. Biuro Zgodności jest odpowiedzialne za realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, który obejmuje identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie o ryzyku braku zgodności. Do podstawowych informacji wykorzystywanych w ramach identyfikacji ryzyka braku zgodności należą:

  • (a) zmiany przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i standardów rynkowych,
  • (b) prowadzone w Banku rejestry i dokumentacje,
  • (c) informacje uzyskiwane od innych komórek organizacyjnych, w ramach wykonywania przypisanych im obowiązków, w tym zwłaszcza w ramach realizowanego przez te komórki procesu niezależnego monitorowania,
  • (d) ustalenia dokonane przez Biuro Zgodności, w związku z bieżącą weryfikacją oraz testowaniem,
  • (e) wyniki wewnętrznych postępowań wyjaśniających przeprowadzanych przez komórki organizacyjne Banku,
  • (f) nieprawidłowości zidentyfikowane przez Bank w ramach wszystkich trzech linii obrony,
  • (g) informacje pochodzące z anonimowego kanału powiadamiania o naruszeniach,
  • (h) ustalenia wynikające z czynności nadzorczych wykonywanych przez uprawnione instytucje oraz czynności realizowanych przez inne upoważnione instytucje.

  Dyrektor Biura Zgodności, jako kierujący komórką do spraw zgodności opracował regulamin funkcjonowania tej komórki, który określa, m.in:

  • (a) organizowanie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku,
  • (b) projektowanie przepisów wewnętrznych Banku z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym założeń i polityki oraz zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku,
  • (c) zarządzanie dostosowaniem Banku do zmian w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz rekomendacji i wytycznych zewnętrznych organów nadzoru i kontroli oraz wsparcie komórek organizacyjnych Centrali w zakresie realizowanych przez nie działań dostosowawczych,
  • (d) monitorowanie zgodności działania Banku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przepisami wewnętrznymi Banku i oraz przyjętymi przez Bank standardami postępowania,
  • (e) identyfikowanie, monitorowanie, pomiar, ocena, oraz raportowanie ryzyka braku zgodności, w szczególności poprzez przeprowadzanie testów zgodności, i przygotowywanie rekomendacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
  • (f) projektowanie i wdrażanie, bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności, mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,
  • (g) identyfikowanie ryzyka braku zgodności związanego z oferowaniem przez Bank produktów, w tym produktów ubezpieczeniowych,
  • (h) gromadzenie danych o ryzyku braku zgodności w Banku i Grupie Kapitałowej BOŚ S.A.
  • (i) współpraca z podmiotami Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
  • (j) projektowanie Kodeksu etyki BOŚ S.A. i wdrażanie standardów etycznych,
  • (k) systemowe zarządzanie realizacją zadań Banku wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • (l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • (m) realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz współpraca, w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Banku, organami i instytucjami zewnętrznymi, w szczególności z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
  • (n) opracowywanie zasad wykonywania kontroli wewnętrznej w Banku, oraz zasad identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych,
  • (o) wykonywanie kontroli wewnętrznych, w tym testowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych,
  • (p) informowanie o wynikach testowania kluczowych mechanizmów kontrolnych
  • w zakresie ryzyka braku zgodności, efektywności mechanizmów kontrolnych oraz wynikach testowania, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku,
  • (q) projektowanie przepisów wewnętrznych Banku dotyczących anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, uwzględniając obowiązujące wymogi zewnętrzne w tym zakresie,
  • (r) kształtowanie zasad postępowania w przypadku kontroli i pism zewnętrznych organów nadzoru i kontroli oraz zasad raportowania do władz Banku w tym zakresie.

  W Banku komórką audytu wewnętrznego jest Departament Audytu Wewnętrznego, który jest odpowiedzialny za dokonywanie w sposób obiektywny i niezależny oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w całej działalności Banku.

  Departament Audytu Wewnętrznego w ramach badań audytowych systemu kontroli wewnętrznej bierze pod uwagę w szczególności wyniki oraz skuteczność i adekwatność weryfikacji bieżącej i testowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych przez komórki organizacyjne w ramach pierwszej i drugiej linii obrony.

  Audyt wewnętrzny jest integralnym i niezależnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w Banku, usytuowanym na trzecim poziomie w strukturze tego systemu. Audyt wewnętrzny realizowany jest przez Departament Audytu Wewnętrznego, wydzieloną w strukturze organizacyjnej Banku w sposób gwarantujący pełną jej niezależność i obiektywizm wykonywanych zadań, bezpośrednio organizacyjne podporządkowaną Prezesowi Zarządu, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Komitet Audytu. Departament Audytu Wewnętrznego nie może być łączony z innymi komórkami organizacyjnymi, funkcjami i stanowiskami w Banku.

  Pracownicy tej komórki nie mogą wykonywać innych obowiązków niż wynikające z jej zadań. Departament Audytu Wewnętrznego dokonuje oceny realizacji procesów i przyczynia się do ich usprawnienia, w tym w szczególności procesów biznesowych, procesów zarządzania ryzykiem i procesów zarządczych oraz stosowanych w ich przebiegu mechanizmów kontrolnych.

  VII.  Zasady corocznej oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, dokonywanej przez Radę Nadzorczą.

  Rada Nadzorcza dokonuje, na podstawie opinii Komitetu Audytu Wewnętrznego, corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Biura Zgodności oraz Departamentu Audytu Wewnętrznego. W ramach nadzoru nad działalnością Banku Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od Biura Zgodności, Departamentu Audytu Wewnętrznego, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego.

 • Data publikacji Opis przedmiotu zakupuData składania ofertDokumenty do pobrania      
  27.05.2020 rPostępowanie zakupowe na zakup przełączników rdzeniowych, z 5 letnią gwarancją oraz wdrożeniem.do 05.06.2020 r. do godziny 12:00
  25.05.2020 rPostępowanie zakupowe na zakup 2 serwerów czasu Elproma NTS-3000 2RD wraz z 5 letnim wsparciem gwarancyjnym producenta, instalacją i konfiguracją.do 02.06.2020 r. do godziny 12:00
  19.05.2020 r.Postępowanie zakupowe na dostawę, wdrożenie i serwis systemu Front Officedo 10.06.2020 r. do godz. 12:00
  31.03.2020 r.Postępowanie zakupowe na zakup 2 serwerów Power E 950 wraz z 5 letnią gwarancją oraz wdrożeniemdo 10.04.2020 r. do godz. 12:00
  20.02.2020 r.Postępowanie zakupowe na dostawę, transport i montaż wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznejdo 26.02.2020 r. do godz. 12:00