Efektywność energetyczna i białe certyfikaty

Rozmowa z głównym inżynierem ekologiem BOŚ Grzegorzem Litke

Czym jest Efektywność Energetyczna?

Efektywność Energetyczna najprościej mówiąc określa ile energii trzeba włożyć aby uzyskać jednostkę efektu w postaci energii, produktu, usługi. Im efektywność energetyczna jest wyższa, tym mniej energii musimy włożyć aby osiągnąć zakładany efekt

Z czego wynika zainteresowanie przedsiębiorstw efektywnością energetyczną?

Zmiany legislacyjne

Zmiany w prawodawstwie unijnym i krajowym powodują większe zainteresowanie tym zagadnieniem. Takie dokumenty jak Ustawa o Efektywności Energetycznej czy Ustawa Prawo Budowlane wymuszają działania, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej. Poza tym istniejące na rynku systemy wsparcia jak na przykład oparty na świadectwach efektywności energetycznej (Białych Certyfikatach), umorzeniach, dotacjach lub preferencyjnym finansowaniu, które powodują, że przedsiębiorcy uważniej przyglądają się temu zagadnieniu – jest to dla nich po prostu bardziej opłacalne.

Prace naukowe i badawcze

Pokazują jak wielki potencjał drzemie w działaniach zmierzających do efektywności energetycznej. Zarówno pod względem realizacji celów ekonomicznych jak i środowiskowych.

Sygnały z rynku

W praktyce uzyskujemy wyraźnie pozytywne informacje od przedsiębiorców, że działania na rzecz efektywności energetycznej przynoszą realne i wymierne korzyści.

Wzrost cen energii

Sytuacja kryzysowa na rynku energetycznym umacnia przekonanie o tym, ze efektywność energetyczna jest istotnym zagadnieniem i może przynieść znaczące korzyści ekonomiczne.

Jakie mogą być korzyści dla przedsiębiorstw?

Przewaga Marketingowa

Firma, która oszczędza energię, ogranicza ślad węglowy lub uzyskuje białe certyfikaty może nazywać się zieloną i marketingowo być bardziej konkurencyjna na rynku.

Korzyści środowiskowe

Korzyści płynące z ochrony środowiska wynikające z realizacji działań związanych z efektywnością energetyczną są odczuwalne nie tylko w otoczeniu lecz również w samym przedsiębiorstwie.

Korzyści infrastrukturalne

Przedsiębiorcy mogą  uwolnić zasoby własne firmy i przykładowo w miejscu dotychczasowej kotłowni może powstać magazyn.

Niezależność energetyczna

Proces zwiększania efektywności energetycznej firmy może doprowadzić do niezależności energetycznej, która ograniczy ryzyko braku dostaw i wzrostu cen energii.

Co firma może zrobić, żeby być efektywna energetycznie? Jakie są przykłady działań i rozwiązań?

Tych rozwiązań jest na rynku naprawdę bardzo dużo. W przedsiębiorstwach produkcyjnych, są to działania związane z:

  1. Technologią - mogą polegać na np. wymianie lub modernizacji starych, wyeksploatowanych linii technologicznych, maszyn.
  2. Wymianą bądź modernizacją źródeł ciepła
  3. Wykonaniem lub modernizacją układu sterowania i automatyki

Przedsiębiorstwa nieprodukcyjne np. usługowe czy handlowe najczęściej sięgają po stosunkowo proste rozwiązania obejmujące termomodernizację budynków, wymianę sprzętu i urządzeń AGD lub wymianę oświetlenia.

Możemy więc zauważyć, że tak naprawdę w każdym elemencie działalności przedsiębiorstwa możemy poprawić efektywność energetyczną.