Agencja Fitch potwierdziła rating Banku Ochrony Środowiska

Warszawa, 16 października 2019 r.

Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd potwierdziła ocenę ratingową Banku Ochrony Środowiska na poziomie BB - i utrzymała perspektywę stabilną Banku. 

Agencja dokonała przeglądu ratingów BOŚ w ramach szerszej oceny ryzyka, na jakie narażone są polskie banki posiadające zaangażowanie w kredyty hipoteczne w walutach obcych oraz w następstwie orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 3 października 2019 r.

W opublikowanym 15 października raporcie agencja stwierdziła, że ryzyko powstania strat z tytułu kredytów hipotecznych w walutach obcych nie jest obecnie kluczowym czynnikiem oceny ratingowej BOŚ.

Agencja podkreśliła, że w dalszym ciągu będzie obserwować proces potencjalnych zmian zachodzących w sektorze bankowym i analizować ich ewentualny wpływ na sytuację Banku.

Agencja Fitch to amerykańska agencja ratingowa, która ocenia 5700 instytucji finansowych, ponad 200 przedsiębiorstw oraz 100 państw. Fitch, obok Moody’s i Standard&Poor’s zaliczana jest do grona najbardziej wpływowych agencji ratingowych o zasięgu globalnym.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 21,1 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing _ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontakt dla mediów.

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
biuroprasowe@bosbank.pl