Pożyczki unijne

Na odnawialne źródła energii, dla podmiotów
z województwa lubelskiego
Skontaktuj się
Chcesz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej lub cieplnej w Twojej instytucji?
Planujesz budowę instalacji fotowoltaicznej lub biogazowni?
Skorzystaj z preferencyjnej pożyczki na budowę lub rozbudowę instalacji ze źródeł odnawialnych (OZE).
Możesz skorzystać z rozwiązań na wsparcie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z OZE.

Twoje korzyści

 • Kwota pożyczki nawet
  10 mln PLN

 • Okres finansowania
  do 12 lat

 • Stałe, preferencyjne oprocentowanie 1,9% w skali roku

 • Dotacja na zakup magazynów energii do 50% mocy instalacji

Skontaktuj się

Najważniejsze informacje o pożyczce

 • Są to między innymi:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
  • Podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące;
  • Podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
  • Instytucje kultury;
  • Szpitale oraz inne podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą.

  Pełna lista podmiotów, do których adresowana jest pożyczka na OZE znajduje się w Karcie Produktu.

  1. Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, tj.:
   • promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWe.
   • biomasa – nie więcej niż 5 MWe
   • biogaz – nie więcej niż 0,5 MWe,
   • wiatr – nie więcej niż 5 MWe,
   • woda – nie więcej niż 5 MWe.
  2. Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii OZE w zakresie wytwarzania ciepła, tj.:
   • promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWth
   • biomasa – nie więcej niż 5 MWth,
   • biogaz – nie więcej niż 0,5 MWth,
   • geotermia – nie więcej niż 2 MWth,
  3. Istnieje również możliwość uzyskania dotacji na sfinansowania magazynów energii, działających na potrzeby danego źródła OZE wraz z przyłączeniem do sieci – zarówno w zakresie wytwarzania energii elektrycznej jak i energii cieplnej.

 • Pożyczką sfinansujesz nawet 100% Twojej inwestycji.

  Maksymalna kwota pożyczki: 10 mln PLN

  Okres finansowania: do 12 lat

  Waluta: PLN

  Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy

  Prowizja: brak

  Oprocentowanie pożyczki: 1,9% w skali roku, stałe w całym okresie kredytowania. Z możliwością obniżenia do 1,4% w przypadku inwestycji, które dotyczą wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy. Jeśli w inwestycji zaplanujesz dodatkowo zakup magazynu energii, możemy objąć go dotacją i zrefundować koszty jego zakupu.

Jak uzyskać pożyczkę?

Nabór wniosków na pożyczki unijne ma charakter otwarty i ciągły, aż do wyczerpania środków

Wypełnij wniosek załączony poniżej

Przygotuj biznes plan
dla inwestycji.

Wniosek oraz biznes plan
złóż w Centrum Biznesowym w Lublinie,
ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin.

W razie dodatkowych pytań
skontaktuj się z
Departamentem Programów Ekologicznych
BOŚ S.A. lub napisz na 
pozyczkiunijne@bosbank.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pożyczki unijnej w woj. lubelskim skontaktuj się z nami poprzez:

 1. bezpośredni kontakt z Centrum Biznesowym w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin;
 2. pocztę elektroniczną kierowaną na adres pozyczkiunijne@bosbank.pl;
 3. kontakt telefoniczny pod numerami tel. + 48 515 111 893 lub + 48 515 111 139;
 4. kontakt poprzez narzędzia do wideokonferencji lub komunikatory internetowe, po ustaleniu terminu tel. lub mailowo.

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Pożyczki udzielane są ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Lubelskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 4.7. Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

Prezentacje

Prezentacje ze spotkania informacyjnego „Preferencyjne pożyczki unijne na OZE dla samorządów i innych podmiotów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, które odbyło się 9 lutego 2024 roku w Lublinie.