Usługi PIS, AIS i CAF

 1. Twoja zgoda  dla TPP na inicjację płatności (usługa PIS) jest jednorazowa, wydawana na konkretną płatność z datą bieżącą, przyszłą, płatność cykliczną lub paczkę płatności.
 2. Przekazana przez  Ciebie zgoda dla TPP na dostęp do informacji o rachunku (AIS) może być jednorazowa lub wielokrotna.
 3. Zgoda, której udzielisz dla TPP na usługę potwierdzania dostępności na Twoim rachunku płatniczym kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej kartą (CAF), jest wielokrotna - ważna do odwołania.
 4. Zasady udzielenia Twojej zgody  i odwołania Twojej  zgody na realizację usług:
  • 1) zgoda na AIS lub PIS - jest udzielana TPP i przekazywana do potwierdzenia przez Ciebie za pomocą formularza  w bankowości elektronicznej BOŚBank24;
  • 2) zgoda na CAF – jest udzielana bezpośrednio w Banku w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24; zgoda jest ważna od momentu potwierdzenia przez Bank rejestracji tej zgody w systemach Banku.
 5. Zgoda jednorazowa na AIS lub PIS jest ważna do czasu skutecznego wykorzystania jej przez TPP.
 6. Zgoda wielokrotna jest ważna nie dłużej niż 90 dni, przy czym jej ważność zostaje przedłużona na kolejny okres (nie dłuższy niż 90 dni) za każdym razem, gdy w okresie jej ważności zostanie ona ponownie zautoryzowana przez Ciebie.
 7. TPP ma prawo - na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody wielokrotnej AIS - pobrania historii Twojego rachunku płatniczego oraz wybranych informacji o rachunku płatniczym:
  • 1) 4 razy w ciągu 24 godzin od momentu przesłania pierwszego zapytania, w przypadku gdy pobranie danych przez TPP nie jest inicjowane przez Ciebie,
  • 2) każdorazowo, w przypadku, gdy żądanie jest bezpośrednio przez Ciebie inicjowane za pośrednictwem TPP.

Pamiętaj!

 1. Na realizację usług AIS, PIS i CAF musisz wyrazić zgodę, bez Twojej zgody żaden podmiot zewnętrzny/instytucja płatnicza nie uzyska dostępu do informacji o Twoim rachunku płatniczym ani nie zainicjuje na Twoje żadanie płatności.
 2. Tylko na Twój wniosek zewnętrzny dostawca (TPP) będzie mógł zainicjować proces  udzielania Twojej  zgody na realizację usługi AIS, PIS lub CAF. Na wszystkie dostępne usługi musisz wyrazić  odrębną zgodę.
 3. Formularz  służący  do  przekazania Twojej zgody podmiotowi zewnętrznemu jest udostępniany w bankowości elektronicznej BOŚBank24  i wymaga Twojej akceptacji (wymagana  jest autoryzacja).
 4. Zgodę na świadczenie usług AIS, PIS lub CAF zawsze możesz wycofać  bezpośrednio u podmiotu/instytucji finansowej (TPP), dla których ją udzieliłeś. Zgodę na świadczenie usługi CAF możesz wycofać również bezpośrednio w Banku.