Bank Ochrony Środowiska doceniony przez Polską Izbę Ekologii za zmniejszenie śladu węglowego

Katowice, Warszawa, 23 listopada 2021 r.

Polska Izba Ekologii przyznała Bankowi Ochrony Środowiska nagrodę za zmniejszenie przez bank śladu węglowego o blisko 50 proc. To już trzecia nagroda dla banku w tym konkursie.

Kapituła konkursu doceniła wieloletnie zaangażowanie banku w promowanie postaw proekologicznych, a przede wszystkim działania podejmowane w zakresie zmniejszania śladu węglowego. Bank Ochrony Środowiska w 2020 r. zmniejszył swój ślad węglowy prawie o połowę w porównaniu do roku poprzedniego. Za to osiągnięcie kapituła przyznała bankowi nagrodę w kategorii Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Nagrodę w imieniu banku odebrał 23 listopada, w Katowicach, Damian Zieliński, dyrektor ds. wsparcia biznesu, który przypomniał, że Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia wspiera projekty przyjazne środowisku - jest to idea stojąca za powstaniem BOŚ, zawarta w jego nazwie i wyznaczająca główną misję.


Polska Izba Ekologii organizuje konkurs Ekolaury od 2002 r. Promuje najefektywniejsze działania i prace podejmowane  na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.