Bank Ochrony Środowiska gotowy do obsługi Tarczy Finansowej PFR

Informacja prasowa,  28 kwietnia 2020 r.

BOŚ rozpocznie przyjmowanie wniosków o subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ciągu kliku najbliższych dni. W bankowości elektronicznej udostępni on specjalny formularz aplikacyjny będący odpowiednikiem wniosku subwencyjnego.


Klienci Banku Ochrony Środowiska z sektora MŚP będą mogli składać za jego pośrednictwem wnioski o wsparcie finansowe oferowane w ramach Tarczy Finansowej PFR. Bank jest pośrednikiem Polskiego Funduszu Rozwoju w zawieraniu z firmami na jego rzecz umów subwencji finansowych.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami  funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Subwencje zwrotne będące instrumentem finansowym Programu PFR przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki lub rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

„Uczestniczymy w każdej możliwej formie wsparcia dla przedsiębiorców. Obsługę Tarczy Finansowej traktujemy priorytetowo - jako nasz obowiązek. Zapewnienie płynności finansowej rodzimych firm to kluczowy krok w kierunku ich utrzymania na rynku. Wdrożone przez Polski Funduszu Rozwoju rozwiązania w znaczącym stopniu ograniczą gospodarcze skutki pandemii” – mówi Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek subwencyjny będzie można składać przez bankowość elektroniczną iBoss24.