Bank Ochrony Środowiska może ruszać z programem ugód dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi

Warszawa, 8 grudnia 2021 r.

8 grudnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA wyraziło zgodę na przystąpienie banku do programu ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe. Według szacunków banku, koszty wynikające z programu nie powinny przekroczyć 400 mln zł. Rezerwy na ten cel zostały zawiązane w całości już w roku ubiegłym. Program ugód wystartuje 31 stycznia 2022 r. O szczegółach organizacyjnych programu bank poinformuje klientów z odpowiednim wyprzedzeniem przed jego rozpoczęciem.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, możliwość zawarcia ugody dotyczy osób, które posiadają w BOŚ umowy kredytu zabezpieczone hipotecznie, denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej. Realizacja ugód odbywać się będzie w wariancie zaproponowanym przez Przewodniczącego KNF. Oznacza to, że dany kredyt zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych, a nie w walucie obcej. Od 31 stycznia 2022 r. zainteresowani klienci będą mogli składać wnioski online o mediacje, by następnie, po spotkaniach z mediatorem i bankiem, zawrzeć ugodę.

Bank Ochrony Środowiska pracował nad programem ugód od wielu miesięcy. Jesteśmy do niego w pełni przygotowani zarówno od strony operacyjnej, jak finansowej – rezerwy na pokrycie kosztów ugód zostały zawiązane już w 2020 r. Decyzja akcjonariuszy BOŚ o przystąpieniu do programu ugód nie odbije się zatem na bieżącej działalności banku i jego wynikach – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ.

BOŚ na tle rynku ma jeden z najmniejszych portfeli kredytów frankowych. Na koniec III kwartału 2021 r., po odjęciu rezerw, jego wartość wynosiła 776 mln zł netto. Rezerwy obecnie wynoszą 415 mln zł, czyli 48% portfela kredytów frankowych brutto. To najwyższy wskaźnik pokrycia rezerwami w całym sektorze.

Na koniec III kwartału 2021 r. BOŚ był pozwany w 582 sprawach związanych z kredytami walutowymi, a łączna wartość sporów sięgała niemal 168 mln zł. Obecnie, według wyliczeń banku, miesięcznie przybywa około 30 nowych spraw.