Bank Ochrony Środowiska nagrodzony Zielonym Laurem

Warszawa, 23 września 2019 r.

Bank Ochrony Środowiska otrzymał Zielony Laur 2018 Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” za efektywne wspieranie inwestycji proekologicznych.

Przyznanie BOŚ Zielonego Lauru jest wyrazem docenienia działalności banku oraz wiedzy i kompetencji jego pracowników, a w szczególności ekspertów ekologów, którzy mają ogromny wkład w promowanie i wspieranie inwestycji proekologicznych w Polsce” – powiedział Emil Andryszczyk, Dyrektor Departamentu Strategii, Projektów i Organizacji, który odebrał nagrodę podczas uroczystej gali w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W pierwszym półroczu 2019 r. Bank Ochrony Środowiska zwiększał udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota udzielonych kredytów proekologicznych wyniosła 929,3 mln zł i była o prawie 60 % wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na dzień 30 czerwca br. saldo kredytów proekologicznych wynosiło 4,36 mld zł.

Konkurs „ZIELONY LAUR” jest ogólnokrajowym konkursem Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”. Jego celem jest wyróżnienie firm, samorządów, instytucji naukowych, organizacji i osób o szczególnych osiągnięciach w dziedzinie ekorozwoju, propagowania lub wspierania ochrony środowiska naturalnego oraz tych, których działania przynoszą wyjątkowo wartościowe dla środowiska rezultaty.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 21,1 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing _ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontakt dla mediów.

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
biuroprasowe@bosbank.pl