Bank Ochrony Środowiska otrzymał Biały Listek CSR POLITYKI

Informacja prasowa, 10 czerwca 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska został wyróżniony Białym Listkiem CSR POLITYKI. Otrzymują go firmy deklarujące wdrażanie najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz doskonalące działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.

Już po raz dziewiąty tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosił firmy działające w Polsce do przeglądu ich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

Audytorzy przyglądali się konkretnym działaniom firm związanym z obszarami takimi jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Szczegółowe pytania dotyczyły m.in. przygotowywania raportów zintegrowanych w języku polskim, które są podstawą informowania o działaniach firm. Równie ważne były odpowiedzi na pytania dotyczące komunikacji oraz odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Od blisko 30 lat specjalizujemy się w finansowaniu ochrony środowiska. Dbamy o ekologię z korzyścią dla naszych klientów tworząc sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Jako bankowy lider finansowania ekologii w Polsce, konsekwentnie realizujemy kolejne inicjatywy, na bieżąco rozwijamy i dostosowujemy ofertę produktową. Dbamy również o edukację zarówno naszych klientów, jak i pracowników. Angażujemy się w projekty promujące wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i przyjaznego plancie sposobu życia. Fundacja BOŚ jest pierwszą bankową fundacja działającą na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. BOŚ może poszczycić się m.in. Certyfikatem Green Office potwierdzającym, że centrala banku jest zarządzana w ekologiczny sposób. Regularnie podsumowujemy swoje działania w publicznie dostępnych raportach bieżących i okresowych oraz corocznym raporcie ekologicznym.