Bank Ochrony Środowiska partnerem wystawy „Przeciek”

Informacja prasowa, 9 czerwca 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska jest partnerem wystawy „Przeciek” przygotowanej przez kolektyw „Mamy Projekt” we współpracy z wrocławskim MPWiK oraz Hydropolis. Interaktywna ekspozycja ma na celu pokazanie, jaki wpływ na kształt świata mają pojedyncze działania każdego z nas. Można ją oglądać od 6 czerwca do końca października 2020 r. we wrocławskim Centrum wiedzy o wodzie - Hydropolis.

„Przeciek” w przystępny sposób prezentuje temat malejących zasobów wody i zmian klimatycznych. Dzięki niej dowiadujemy się m.in. ile wody potrzeba do wyprodukowania jednej pary jeansów, co wpływa na jakość i ilość wody oraz jakie znaczenie mają lasy. Autorzy wystawy podpowiadają, co robić, by najlepiej wykorzystywać odnawialne zasoby wody. –„Chcemy, aby w przestrzeni Hydropolis każdy czuł się dobrze. Rodzice wspólnie z dziećmi odkrywają w niej jak i dlaczego warto chronić zasoby wodne” – mówi Joanna Studzińska z kolektywu „Mamy Projekt” i współautorka przedsięwzięcia. –„Wystawa została zaprojektowana tak, by zachęcać do interakcji. Dzieci znajdą tam miejsce do własnej aktywności, a rodzice – inspirację, by działać na rzecz środowiska” – dodaje.

Wystawa akcentuje kwestie zrównoważonego rozwoju, który może okazać się kluczem do rozwiązania problemów ekologicznych. – „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest bardzo ważna. Wskazuje  wyzwania przed którymi stoimy, co jest szczególnie ważne w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych i dostosowaniu błękitnej infrastruktury do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Nasz bank od blisko 30 lat nie tylko finansuje proekologiczne rozwiązania w Polsce, ale również edukuje w zakresie ochrony środowiska swoich pracowników i klientów. Dlatego cieszymy się, że powstają projekty takie jak „Przeciek”, a my możemy je wspierać” – mówi Sławomir Mazurek, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Wystawę „Przeciek” można oglądać od 6 czerwca do 31 października 2020 r. we wrocławskim Centrum wiedzy o wodzie - Hydropolis. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wprowadzono w nim dodatkowe środki bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat zasad zwiedzania znajduje się na stronie: https://hydropolis.pl/.