Bank Ochrony Środowiska podpisał umowę pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z przeznaczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, na projekty służące ochronie klimatu

Luksemburg, Poznań, 28 października 2021 r.

* EBI pożyczy BOŚ do 75 mln euro (około 350 mln zł) na finansowanie małych i średnich firm oraz podmiotów sektora publicznego;
* Wsparcie przeznaczone będzie na projekty związane z efektywnością energetyczną budynków w przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmy i samorządy.

Dzięki pożyczce udzielonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Bankowi Ochrony Środowiska SA (BOŚ) w wysokości 75 mln euro (około 350 mln zł) małe i średnie firmy (zatrudniające poniżej 250 pracowników), tzw. mid-caps (do 3 tys. pracowników), wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty sektora publicznego (w tym samorządy) będą mogły uzyskać więcej środków na wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Co najmniej 50% pożyczki z EBI będzie przeznaczone przez BOŚ na działania z zakresu ochrony klimatu, takie jak rozwój efektywności energetycznej w budynkach lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej.

Umowa została podpisana dziś przez wiceprezes EBI, prof. Teresę Czerwińską oraz prezesa Zarządu BOŚ, Wojciecha Hanna, podczas konferencji Impact ‘21 odbywającej się w Poznaniu.

„Cieszymy się, że możemy wspierać BOŚ w działaniach na rzecz rozwoju mniejszych podmiotów gospodarczych, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku” – powiedziała Teresa Czerwińska. „Efektywność energetyczna, a w szczególności dywersyfikacja źródeł energii są kluczowe dla firm, które, w tym trudnym okresie po lockdownach, chcą się rozwijać i chcą to robić w sposób odpowiedzialny i pro-klimatyczny. Cieszymy się, że podpisujemy tę umowę przy okazji konferencji Impact’21, podczas której dyskutujemy o zrównoważonych rozwiązaniach dla polskiej gospodarki”.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzając łącznie około 50% polskiego PKB i zatrudniając prawie 7 mln osób, stanowią najważniejsze ogniwo naszej gospodarki. W obliczu nadchodzących wielkimi krokami wyzwań związanych z transformacją energetyczną, będą potrzebowały odpowiedniego wsparcia w realizacji ambitnych celów klimatycznych, przy jednoczesnym zadbaniu o swoją konkurencyjność. Pożyczka udzielona BOŚ przez EIB pozwoli naszemu bankowi finansować inwestycje godzące te interesy. To przykład wzorcowego zielonego produktu finansowego przynoszącego korzyści wszystkim zainteresowanym stronom i środowisku naturalnemu”, powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Uwagi dla redakcji

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. Bank finansuje projekty w obszarach infrastruktury, innowacji, środowiska oraz MŚP. W 2020 roku Grupa EBI przeznaczyła na finansowanie projektów w Polsce kwotę 5,2 mld EUR.

Ankieta klimatyczna EBI: Już po raz czwarty EBI przygotowuje kolejną roczną edycję Ankiety Klimatycznej (pierwsza edycja w 2018 roku) przeprowadzanej wśród obywateli różnych krajów europejskich, w tym Polski a także obywateli Stanów Zjednoczonych i Chin. Pierwsze wyniki tegorocznego badania zostały opublikowane wczoraj w ramach przygotowań do szczytu klimatycznego ONZ - COP26, który odbędzie się w Glasgow w listopadzie. Wyniki dotyczące Polski wskazują, że 81% populacji uważa, że zmiany klimatyczne są największym wyzwaniem dla ludzkości w XXI wieku. Pełne wyniki i komentarz wiceprezes Teresy Czerwińskiej znajduje się tutaj.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ) jest obecny na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę blisko 25 mld zł. Oferuje także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe. Jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing - Eko Profit S.A. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.