Bank Ochrony Środowiska rusza z Programem Ugód dla klientów z hipotecznymi kredytami walutowymi

Warszawa, 31 stycznia 2022 r.31 stycznia 2022

Bank Ochrony Środowiska 31 stycznia uruchomił Program Ugód dla swoich klientów z niespłaconymi kredytami zaciągniętymi w walutach obcych. BOŚ zdecydował się na realizację programu na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że kredyt walutowy zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych.

Aby zawrzeć ugodę, zainteresowani klienci powinni złożyć wniosek o mediację, która prowadzona będzie z udziałem Mediatora Sądu Polubownego przy KNF. Procedura Programu Ugód jest uproszczona: podpisanie wniosku o zawarcie ugody i jej zawarcie następuje w wybranym oddziale banku, podczas gdy cały proces mediacji odbywać się będzie zdalnie. Klienci mogą także zgłaszać zainteresowanie programem za pośrednictwem bankowości elektronicznej (BOŚBank24). W tym wypadku, z zainteresowanymi skontaktuje się doradca BOŚ. Mediacje są dla klientów bezpłatne, a ich rozpoczęcie nie wiąże się z koniecznością podpisania ugody.

Dla kogo

Do Programu Ugód mogą przystąpić klienci indywidualni, którzy zaciągnęli kredyt walutowy w CHF, EUR lub USD na własne cele mieszkaniowe i nadal go spłacają. Propozycja ugód nie dotyczy pożyczek hipotecznych, kredytów wypowiedzianych i już spłaconych.

Szczegóły ugód

Program Ugód zakłada, że kredyt walutowy, po przekształceniu na złotowy, będzie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy był zaciągnięty w złotych. Natomiast zachowane zostaną pozostałe parametry kredytu, tj.: okres kredytowania; forma spłaty kredytu (raty malejące lub równe)

Przed pierwszym wspólnym spotkaniem z Mediatorem, bank prześle szczegółową informację o aktualnym stanie kredytu wraz z wyliczeniem, jaki byłby jego stan, gdyby klient zaciągnął go w złotych. Wysokość raty w złotych zależeć będzie od wysokości salda ustalonego w ugodzie, stąd bank będzie mógł ją ostatecznie wskazać dopiero po zawarciu ugody. W toku postępowania mediacyjnego bank przedstawi szacunkową wysokość raty.

Jak wygląda proces

Klienci, którzy chcą skorzystać z programu ugód w BOŚ, muszą złożyć w oddziale banku wniosek o zawarcie ugody i podpisać umowę o mediacje. Następnie, bank prześle umowę o mediacje do Sądu Polubownego, który wyznaczy termin spotkania mediacyjnego. Klient może wybrać swojego mediatora. Po mediacjach, jeśli strony przyjmą wypracowane warunki, kredytobiorcy i bank będą mogli podpisać ugodę. Status mediacji można sprawdzać na bieżąco na stronie: https://statusmediacji.knf.gov.pl.

Dla każdego kredytu należy złożyć osobny wniosek o mediację, dlatego jeśli kredytobiorca posiada dwa niespłacone kredyty walutowe w CHF/EUR/USD, powinien złożyć wniosek dla każdego z nich osobno.

Więcej informacji na temat ugód proponowanych przez Bank Ochrony Środowiska znajduje się na stronie internetowej banku: https://www.bosbank.pl/przewalutowanie-kredytu

Informacje dostępne są również na stronie www Sądu Polubownego przy KNF https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacje_dot_kredytow_denominowanych_lub_indeksowanych