Bank Ochrony Środowiska sygnatariuszem „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

Warszawa, 16 września 2021 r. 

Bank Ochrony Środowiska znalazł się w gronie ponad 120 podmiotów, które 15 września br. przystąpiły do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju farm wiatrowych na morzu, przy maksymalnym udziale krajowych przedsiębiorstw. Inwestycje mają być realizowane w obszarze specjalnie utworzonej polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Porozumienie Sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

– W dobie zielonej rewolucji, inwestycje w odnawialne źródła energii powinny stanowić jeden z filarów transformacji polskiej energetyki. Rozwój farm wiatrowych na Bałtyku w ciągu najbliższych lat z pewnością będzie można zaliczyć do jednych z największych projektów zmieniających oblicze całego sektora. To ogromne wyzwanie, ale jeszcze większa szansa. Stąd, wśród sygnatariuszy Porozumienia nie mogło zabraknąć Banku Ochrony Środowiska, który od 30 lat wspiera inwestycje przyjazne środowisku – powiedział Wojciech Hann, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Porozumienie ma stworzyć przestrzeń do stałej współpracy między jego sygnatariuszami: organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego z obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce. W prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w ramach Porozumienia zaangażowani są również przedstawiciele łańcucha dostaw i usług, ośrodki naukowo-badawcze, a także instytucje finansowo-ubezpieczeniowe. W efekcie, dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych stron oraz inwestycjom o łącznej wartości 130 mld zł do 2040 r. mają powstać instalacje o mocy 11 GW.

– Powodzenie tak ambitnego i kompleksowego projektu, jak zostało to założone w Porozumieniu, zależy oczywiście od zagwarantowania odpowiednich środków finansowych i zróżnicowanego miksu produktowego. Bank Ochrony Środowiska jest dobrze przygotowany do tych wyzwań i oferując rozwiązania szyte na miarę, w tym finansowanie strukturalne, jest w stanie pozytywnie odpowiedzieć na różne potrzeby partnerów. Kluczowe znaczenie stanowią także kompetencje doradcze banku, które będą nieocenione na każdym etapie inwestycji: od planowania i doboru partnerów, do realizacji i jej ewaluacji. Jako bank specjalistyczny będziemy z partnerami i klientami dzielić się wieloletnim doświadczeniem w zielonych finansach, w tym OZE, i z pełnym zaangażowaniem wspierać efektywną przemianę oblicza polskiej energetyki na bardziej nowoczesne i przyjazne środowisku – powiedziała Marzena Koczut, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Porozumienie Sektorowe było inspirowane brytyjskim porozumieniem tzw. Offshore Sector Deal. Realizacja założeń zawartych w polskim Porozumieniu stworzy Polsce możliwość zbudowania w najbliższych dekadach pozycji jednego z europejskich liderów w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.