Bank Ochrony Środowiska udostępnił środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych

Informacja prasowa, 19 marca 2019 r.

Zgodnie  z  unijną  dyrektywą  PSD2,  Bank  Ochrony  Środowiska  oddał  do  dyspozycji  wszystkich certyfikowanych  dostawców  usług  płatniczych  tzw.  TPP  testowy  interfejs  API  umożliwiający bezpieczne i łatwe korzystanie z usług finansowych udostępnionych przez Bank.

PSD2  (ang.  Payment  Services  Directive  2)  to  unijna  dyrektywa  dotycząca  usług  płatniczych wprowadzająca nowe regulacje określające zasady współpracy banków, dostawców usług płatniczych  w zakresie otwartej bankowości. Dzięki niej, dostawcy nowych rodzajów usług płatniczych nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego lokalnego regulatora, za zgodą Klienta Banku będą mogli:

  • uzyskać informację o jego rachunku płatniczym  - AIS (Account Information Service),
  • inicjować płatność z jego rachunku - PIS (Payment Initiation Service),
  • potwierdzić dostępność środków na jego rachunku płatniczym  - CAF (Confirmation of the Availability of Funds)  

Uruchomiony testowy interfejs API tzw. Sandbox jest pierwszym z elementów innowacji wprowadzonej przez Dyrektywę PSD2, pozwalający TPP na testowanie powyższych usług na danych testowych.  W najbliższych miesiącach Bank udostępni interfejs produkcyjny,  dzięki  któremu dostawcy usług płatniczych, uzyskają dostęp do rzeczywistych danych Klientów i będą mogli świadczyć im powyższe rodzaje usług.

Prezentowany przez Bank Ochrony Środowiska interfejs jest zgodny ze standardem  PolishAPI w wersji 2.1.1., opracowanym w ramach prac przy Związku Banków Polskich.