Bank Ochrony Środowiska zadeklarował udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0

Warszawa, 4 grudnia 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska zadeklarował chęć przyjmowania wniosków o subwencje finansowe w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 od mikro, małych i średnich firm, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej planowane jest od 15 stycznia 2021 r., po podpisaniu przez BOŚ umowy z PFR oraz pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

O subwencję starać się będą mogły firmy z prawie 40 branż, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70% ich start.

Złożony w Banku wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z Banku (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie będą ponosiły z tego tytułu kosztów np. za przyjęcie lub rozpatrzenie wniosku.

Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Łączna wartość pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 wyniesie 35 mld zł, z czego dla mikro i MŚP trafi ok. 10 mld zł.

*Opisane powyżej warunki programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 mogą ulec zmianie.