„Bezpieczny kredyt 2%” w BOŚ od 6 września

Warszawa, 5.09.2023 r.

Bank Ochrony Środowiska włącza do swojej oferty „Bezpieczny kredyt 2%” w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”. Klienci banku zainteresowani ofertą kredytu mieszkaniowego z dopłatą będą mogli składać wnioski w oddziałach BOŚ lub poprzez pośredników od 6 września br.

Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z oferty „Bezpieczny kredyt 2%”, będą mogli liczyć na szereg korzyści związanych z finansowaniem zakupu nieruchomości. Do najważniejszych z nich należą dopłaty do odsetek przez pierwsze 10 lat trwania umowy, co bezpośrednio przekłada się na znacząco niższe raty do spłaty w porównaniu z regularną ofertą rynkową, tym samym zwiększając dostępność kredytu. Istotną zaletą tej oferty jest także stałe oprocentowanie, które ułatwia zarządzenie domowymi finansami, budując poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Złożenie wniosku kredytowego w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” będzie możliwe bezpośrednio w oddziałach BOŚ lub poprzez współpracujących z bankiem pośredników kredytowych.

Z oferty „Bezpieczny kredyt 2%” mogą skorzystać małżeństwa, pary wychowujące co najmniej jedno dziecko, samotni rodzice oraz single przed 45. rokiem życia. W przypadku małżeństw i par, wystarczy, że warunek wieku spełnia tylko jedna z osób. „Bezpieczny kredyt 2%” jest przeznaczony dla klientów, którzy nie mają i nie posiadały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Maksymalna wysokość kredytu, o jaki można wnioskować, wynosi 500 tys. zł w przypadku pojedynczej osoby oraz 600 tys. zł dla małżeństw, par i samotnych rodziców. Kredyt może zostać udzielony na sfinansowanie zakupu mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Z programu „Bezpieczny kredyt 2%” można również skorzystać w celu dokończenia domu, pod warunkiem, że budowa była finansowana wyłącznie ze środków własnych. W tym przypadku limit kredytu wynosi 100 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 150 tys. zł dla małżeństw oraz par i samotnych rodziców.

Wysokość dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu na podstawie stawki ustalanej cyklicznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Oferta, z którą BOŚ wychodzi na rynek oznacza realne oprocentowanie dla Klienta na poziomie 2% przy obecnych warunkach rynkowych.

Korzystając z dopłaty, kredytobiorcy zobowiązują się do zamieszkania w zakupionej nieruchomości w ciągu dwóch lat od momentu jej nabycia.

O dopłatę można się ubiegać wyłącznie w przypadku kredytów złotowych z okresem spłaty wynoszącym co najmniej 15 lat. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. Wkładu własnego nie można finansować innym kredytem lub pożyczką.