BOŚ Bank partnerem kampanii „Dom bez rachunków”

Informacja prasowa, 13 czerwca 2019 r.

12 czerwca 2019 r., w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa poświęcona kampanii informacyjnej „Dom bez rachunków". Oprócz organizatorów, w tym Pawła Lachmana, prezesa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), a zarazem przedstawiciela Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), wzięli w niej udział Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, oraz prof. Konrad Raczkowski – wiceprezes Banku Ochrony Środowiska. Podczas spotkania przedstawiono założenia i cele kampanii, a także nowy, preferencyjny instrument finansowy BOŚ Banku dla inwestorów zainteresowanych budownictwem plus energetycznym.

Jesienią ubiegłego roku siedem polskich organizacji branżowych (reprezentujących branżę instalacji budowlanych) połączyło siły, żeby popularyzować wiedzę na temat budownictwa plus energetycznego. Inauguracja kampanii informacyjnej „Dom bez rachunków” miała miejsce podczas tegorocznego kongresu PORT PC w Kielcach. Kampania skierowana jest do inwestorów prywatnych, którzy zamierzają budować dom w najbliższej przyszłości oraz instalatorów, projektantów i architektów. Jej celem jest popularyzacja wiedzy na temat budownictwa plus energetycznego oraz promocja odnawialnych źródeł energii, obejmujących panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz efektywne systemy wentylacji z odzyskiem ciepła.

Z założenia „Dom bez rachunków” ma być nie tylko dostępny finansowo na etapie realizacji dla większości inwestorów, ale – zgodnie z nazwą – ma nie generować podczas eksploatacji rachunków za energię przeznaczoną na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, chłodzenie budynku i zużycie w nim energii elektrycznej (za wyjątkiem znikomych opłat stałych).

Goście konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpienia Piotra Woźnego, Pełnomocnika Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, Pawła Lachmana prezesa PORT PC, a zarazem przedstawiciela Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) oraz prof. Konrada Raczkowskiego – wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska. Bank Ochrony Środowiska został nowym, strategicznym partnerem kampanii.

Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, mówił m.in. – Pomysł „Domu bez rachunków” to nowatorski model połączenia elementów bazujących na odnawialnych źródłach energii. Minimalny pobór energii od zewnętrznych dostawców lub bazowanie tylko na wytworzonej przez siebie energii sprawia, że dom jest nie tylko tani w eksploatacji, ale również przyjazny dla człowieka i środowiska. Niestety, świadomość tego typu rozwiązań w Polsce nie jest jeszcze zbyt duża. Rząd chce to zmienić. W styczniu 2019 r. minister Jadwiga Emilewicz ogłosiła program Energia Plus, którego celem jest ułatwienie inwestycji w prosumenckie instalacje OZE. Rządowy zespół zidentyfikował już i rozpoczął likwidację prawnych barier w rozwoju tzw. energetyki obywatelskiej. Pierwszą część zmian stanowi tzw. pakiet prosumencki w ustawie o OZE. W planach są kolejne ułatwienia. MPiT współpracuje też z bankami nad uruchamianiem instrumentów finansowych wspierających możliwości inwestycyjne prosumentów. Na odbiorców indywidualnych w niektórych bankach czekają preferencyjne kredyty na fotowoltaikę. MŚP mogą skorzystać z gwarancji BGK.

Pomysłodawca i inicjator akcji, Paweł Lachman, który wypowiadał się w imieniu organizacji branżowych oraz partnerów współpracujących w ramach kampanii „Dom bez rachunków", przedstawił zarówno jej założenia, jak i konkretne uwarunkowania techniczne oraz finansowe – Celem realizowanej wspólnie kampanii “Dom bez rachunków” jest popularyzacja wiedzy na temat bezemisyjnego budownictwa plus energetycznego oraz promocja odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Chcemy pokazać inwestorom możliwość wyboru rozwiązań, które są obecnie dostępne i możliwe. Przy odpowiednim zaprojektowaniu budynku, rezygnując z budowy kotłowni, magazynu opału, komina czy przyłącza gazowego, oraz projektując tańszy dach dwuspadowy, można zbudować nowoczesny dom, mieszcząc się w porównywalnych kosztach jak w budownictwie tradycyjnym. Co ważne: jak wynika z naszych analiz i rzeczywistych przykładów, koszty eksploatacji tego budynku, związane ze zużyciem energii elektrycznej, jego ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody i chłodzeniem, będą wynosić tylko około 200 zł rocznie. Na stronie kampanii „Dom bez rachunków” inwestorzy oraz osoby z branży już teraz znajdą zbiór przykładów i praktycznych wskazówek dotyczących projektowania, doboru i montażu instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych. W najbliższych tygodniach planujemy prezentację konkretnych i rzeczywistych przykładów realizacji domów o standardzie plus energetycznym.

Podczas konferencji prasowej przedstawiono nowego partnera kampanii „Dom bez rachunków”, którym został Bank Ochrony Środowiska, oferujący inwestorom zainteresowanym budownictwem plus energetycznym specjalnie przygotowany, nowy instrument finansowy.

Technologia budowy „Domu bez rachunków” odpowiada koncepcjom rozwoju budownictwa promowanym przez organizacje branżowe, instytucje państwowe oraz Unię Europejską. Dbając o stabilne i niskie rachunki, warto zainwestować w rozwiązania energooszczędne na początku budowy domu, żeby późniejsze koszty jego utrzymania były niskie. Pamiętajmy też, że o ile w okresie produkcyjnym osiągamy większe dochody, to przechodząc na emeryturę musimy z reguły liczyć się z mniejszym budżetem rozporządzalnym w rodzinie. Dom energooszczędny to po prostu myślenie o przyszłości, nie tylko ekologicznej, ale również finansowej. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom Polaków, BOŚ Bank, jako partner kampanii, przygotował dla osób zainteresowanych budową domu, dedykowany kredyt hipoteczny EKO DOM+. To, co wyróżnia tę ofertę na rynku, to przede wszystkim długi okres kredytowania, aż do 35 lat, a także niska marża – od 1,39% i prowizja 0,5%, dzięki czemu inwestor będzie mógł przeznaczyć więcej środków na skredytowanie zakupu urządzeń OZE, a w efekcie zmniejszyć opłaty związane z kosztami ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i energii elektrycznej. BOŚ Bank gotowy jest sfinansować 80% wartości nieruchomości, a w niektórych szczególnych sytuacjach może jeszcze zwiększyć kwotę kredytu – powiedział prof. Konrad Raczkowski, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.

Więcej informacji na temat kampanii „Dom bez rachunków” oraz kredytu hipotecznego BOŚ Banku znajduje się na stronach:
https://dombezrachunkow.com
https://www.bosbank.pl

O kampanii:
Siedem czołowych organizacji branżowych w Polsce połączyło siły, żeby popularyzować wiedzę na temat budownictwa plus energetycznego. Twórcy kampanii chcą pomóc potencjalnym inwestorom, przedstawiając praktyczne wskazówki dotyczące projektowania, doboru i montażu instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych.

Impulsem do powstania akcji był megatrend, jakim w budownictwie są systemy fotowoltaiczne. Celem wspólnych działań jest popularyzacja wiedzy na temat budownictwa plus energetycznego oraz pomoc projektantom, architektom, instalatorom i inwestorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej (PV), pompy ciepła (konsumującej energię z własnej instalacji PV) oraz zasobników ciepła i ciepłej wody w domach jednorodzinnych.

Według twórców kampanii, „Dom bez rachunków” to budynek samodzielny energetycznie, który w ciągu roku generuje więcej energii z odnawialnych źródeł niż jej zużywa. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu nowatorskiego modelu połączenia kilku elementów bazujących na odnawialnych źródłach energii, obejmujących panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz rekuperację. Koszty ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia oraz zużycia energii elektrycznej pod codzienne potrzeby mieszkańców domu plus energetycznego, sprowadzają się jedynie do rachunków za opłaty stałe, czyli kilkunastu złotych miesięcznie.

W pierwszym etapie akcji opublikowano darmowy poradnik z praktycznymi informacjami oraz stronę internetową dombezrachunkow.com. W najbliższych miesiącach planowana jest prezentacja przykładów realizacji domów o standardzie plus energetycznym oraz silna promocja w mediach społecznościowych.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 21,1 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing _ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontakt dla mediów.

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
biuroprasowe@bosbank.pl