BOŚ Bank uczestniczy w finansowaniu modernizacji baterii koksowniczej w Koksowni Przyjaźń

Informacja prasowa, 14 maja 2019 r.


14 maja b.r. w siedzibie Centrum Biznesowego BOŚ S.A. w Katowicach,  Bank Ochrony Środowiska S.A. podpisał z JSW KOKS S.A. umowę na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń”, które jednocześnie podlega dofinansowaniu pożyczką na podstawie  odrębnej  umowy  zawartej  z  Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie, będące przedmiotem kredytowania, ukierunkowane jest na zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zmianę procesu technologicznego produkcji koksu oraz zastosowanie szeregu rozwiązań technicznych i pro-ekologicznych, czego efektem będzie obniżenie wielkości emisji pyłowo – gazowej  z baterii.

Wysokość kredytu udzielonego przez BOŚ S.A. to 60,1 mln zł.