BOŚ i PGNiG pomogą w wymianie kotłów na gazowe

Informacja prasowa, 10 lipca 2019 r.

Od początku lipca Klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą skorzystać z pożyczki „Pełnym oddechem” w BOŚ Banku, na cele ekologiczne, w szczególności związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego.

Pożyczka „Pełnym Oddechem” dedykowana jest klientom PGNiG Obrót Detaliczny, którzy w trosce o jakość powietrza poszukują najlepszych opcji finansowania, np. wymiany systemów ogrzewania lub projektów termomodernizacyjnych.

Otrzymane od Banku środki mogą oni m.in. wykorzystać na wymianę użytkowanych urządzeń grzewczych na nowe, ze szczególnym uwzględnieniem kotłów gazowych, w tym demontaż starego kotła i instalacji, zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi, audyt energetyczny nieruchomości, zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, przydomowych wiatraków oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego.

- Okres letni, to najlepszy czas na wymianę systemów ogrzewania lub realizację projektów termomodernizacyjnych. Przygotowana przez Bank oferta dedykowana Klientom PGNiG Obrót Detaliczny to nasz kolejny produkt, który będzie miał realne przełożenie na działania zmierzające do poprawy jakości powietrza nad Polską i redukcji źródeł niskiej emisji. Jest ona atrakcyjnym uzupełnieniem dla szerokiej gamy naszych EKO - kredytów. – podkreśla Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

- Polacy chcą korzystać z gazu ziemnego do ogrzewania swoich domów, dlatego rozwijamy ofertę spółki w kierunku kompleksowego zaspokojenia potrzeb z tym związanych. Dzięki współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska obecni i przyszli Klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą skorzystać z pożyczki na zakup oraz wymianę kotła gazowego lub termomodernizację - mówi Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Wniosek o pożyczkę można złożyć za pośrednictwem infolinii i strony Banku a także w jego placówkach. W przypadku obecnych Klientów PGNiG Obrót Detaliczny podstawą ubiegania się o preferencyjną pożyczkę jest ostatnia faktura od dostawcy. Przyszli Klienci muszą z kolei złożyć w BOK lub mPOK PGNiG deklarację przystąpienia do programu „Pełnym Oddechem”, by uzyskać voucher uprawniający do skorzystania z finansowania bankowego na specjalnych warunkach.

Szczegółowe informacje na temat pożyczki „Pełnym oddechem”