BOŚ na rzecz transformacji energetycznej polskich uczelni

Bank Ochrony Środowiska został sygnatariuszem porozumienia, którego celem jest wypracowanie pilotażowego w skali kraju modelu transformacji energetycznej funkcjonowania 11 uczelni Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Model ten ma pomóc uczelniom m.in. w pozyskiwaniu środków na modernizację instalacji grzewczej, wymianę źródeł światła czy wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii i tym samym redukcję śladu węglowego. Inicjatorem porozumienia jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W projekt zaangażowana jest również Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Zawarte porozumienie o współpracy zakłada opracowanie koncepcji transformacji energetycznej uczelni Dolnego Śląska i Opolszczyzny, w tym wypracowanie modelu efektywnego zarządzania energią cieplną, przyszłą produkcją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz termomodernizacji infrastruktury dydaktyczno-badawczej. Opracowany zostanie także jednolity model dla audytów energetycznych zawierający ocenę efektywności zużycia energii, możliwości ograniczenia śladu węglowego, analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynkach, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań.

Dodatkowo, współpraca z BOŚ, NFOŚiGW i KAPE umożliwi uczelniom aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z wypracowanym modelem transformacji energetycznej.

– Zaangażowanie Banku Ochrony Środowiska w ten pilotażowy projekt ma dla nas kilkuwymiarowe znaczenie. Liczymy, że współpraca z uczelniami Dolnego Śląska i Opolszczyzny przyczyni się nie tylko do ograniczenia kosztów oraz redukcji śladu węglowego, zgodnie z naszą proekologiczną misją, ale również poprawi komfort nauki i studiowania. Zakładamy, że zdobyte doświadczenie i wypracowane modele w przyszłości zostaną spożytkowane także na rzecz szkół i uczelni w innych regionach Polski – powiedział Sebastian Bodzenta, wiceprezes zarządu BOŚ.

Uczestnikami porozumienia po stronie środowiska akademickiego są:

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 3. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 4. Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
 5. Politechnika Opolska
 6. Politechnika Wrocławska
 7. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 9. Uniwersytet Opolski
 10. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 11. Uniwersytet Wrocławski