BOŚ pozyskał 100 mln zł z emisji „zielonych obligacji” na wspieranie zielonej transformacji

Warszawa, 1 września 2023 r.

Bank Ochrony Środowiska z powodzeniem przeprowadził emisję obligacji podporządkowanych serii AB o wartości 100 mln zł. Jej rozliczenie nastąpiło 1 września br. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zrównoważonych inwestycji klientów banku. Jest to pierwsza emisja „zielonych obligacji” w historii BOŚ i jedna z pierwszych na polskim rynku.

– Emisja „zielonych obligacji” jest ważnym elementem realizacji strategii rozwoju naszego banku oraz misji wspierania zielonej transformacji w Polsce. Jest to również odpowiedź na potrzeby naszych klientów, którzy poszukują finansowania pozwalającego realizować ich projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju – powiedziała Iwona Marciniak, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Emisja została zrealizowana zgodnie z zasadami dotyczącymi emisji zielonych obligacji (Green Bond Framework). W dokumencie tym określone zostały cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane mogą być środki z emisji obligacji, w tym: odnawialne źródła energii, zrównoważone budownictwo, termomodernizacja, zapobieganie zanieczyszczeniom, ochrona wód oraz gospodarka wodna.

Projekty finansowane z „zielonych obligacji” będą weryfikowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), która będzie oceniać ich zgodność z międzynarodowymi standardami w tym obszarze (Green Bond Principles) opracowanymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (ICMA). Zrównoważony charakter obecnej emisji został potwierdzony niezależną opinią ekspercką (second party opinion).

Tegoroczna emisja ma charakter prywatny i została skierowana do klienta kwalifikowanego. Organizatorem emisji był Dom Maklerski BOŚ S.A.