BOŚ rozszerza współpracę z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Skorzystają lokalni przedsiębiorcy

Warszawa, 9 listopada 2023 r.

Bank Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rozszerzają współpracę dotyczącą finansowania inwestycji proekologicznych na terenie województwa lubuskiego. Z preferencyjnego kredytu z dopłatą do oprocentowania z WFOŚiGW będą mogły teraz skorzystać także spółki prawa handlowego, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) prowadzący pełną księgowość.

Dzięki rozszerzeniu współpracy pomiędzy BOŚ a WFOŚiGW w Zielonej Górze lokalne firmy będą mogły uzyskać preferencyjny kredyt do 5 mln zł na maksymalnie 20 lat. Podstawę oprocentowania kredytu stanowi stawka WIBOR 3M oraz stała marża banku w wysokości 2,20 pp. Marża banku będzie pokrywana w ramach dopłaty z WFOŚiGW przez maksymalnie 10 lat.

– Historia naszej współpracy z WFOŚiGW w Zielonej Górze sięga 2005 roku, zaś podpisanie aneksu zwiększającego możliwość skorzystania przez lokalnych przedsiębiorców
z preferencyjnego finansowania inwestycji proekologicznych stanowi ważny krok w jej rozwoju. Przez te wszystkie lata współuczestniczyliśmy w realizacji wielu wartościowych projektów. Liczymy, że preferencyjny kredyt będzie stanowił skuteczne wsparcie dla lubuskich przedsiębiorców w realizacji inwestycji przyjaznych dla środowiska i zwiększających efektywność energetyczną –
powiedział Sebastian Bodzenta, wiceprezes Zarządu BOŚ.

Preferencyjny kredyt może być wykorzystany na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji prośrodowiskowych, uzgodnionych z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Klienci BOŚ mogą przeznaczyć uzyskane finansowanie m.in. na zakup materiałów, maszyn i urządzeń, a także wykonanie potrzebnych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, związanych z uzyskaniem efektu ekologicznego. Kredyt można również wykorzystać na demontaż wymienianych maszyn czy urządzeń, a także sfinansować koszt ich rozruchu mechanicznego i technologicznego. Czas realizacji kredytowanej inwestycji nie może być dłuższy niż cztery lata.