Dom Maklerski BOŚ przeprowadzi emisję zielonych obligacji

Warszawa, 9 września 2020 r.

7 września 2020 r. Dom Maklerski BOŚ S.A. – podmiot w grupie kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. - podpisał umowę z New Energy Investments Sp. z o.o. spółką 100% zależną Columbus Energy S.A. na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji zielonych obligacji (green bonds) w ramach Programu emisji obligacji na łączną kwotę 0,5 mld. zł.

Środki pozyskane w ramach emisji przeznaczone będą na budowę farm fotowoltaicznych. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję zielonych obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii.

Cele emisyjne idealnie wpisują się w założenia zielonych obligacji, mających finansować projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) oraz w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP).

Obserwując światowe trendy w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych, wydawało nam się naturalne i konieczne wprowadzenie do naszej oferty emisji zielonych obligacji. W Polsce ten rodzaj instrumentu finansowego jest jeszcze mało popularny, ale jesteśmy na dobrej drodze żeby to zmienić, a jako grupa kapitałowa mamy wszystkie narzędzia żeby sprawnie przeprowadzić emisje. Dom maklerski ma wieloletnie doświadczenie przy organizacji emisji, a celem strategicznym BOŚ Banku jest finansowanie projektów proekologicznych.”mówi Radosław Olszewski, Prezes Zarządu DM BOŚ SA. „Podpisanie tej umowy czyni  z nas prekursora finansowania inwestycji ekologicznych w kraju. Cieszymy się, że DM BOŚ jest jednym  z pierwszych podmiotów, które aktywnie mogą przyczynić się do rozwoju zielonych obligacji w Polsce  i wierzymy w potencjał tego segmentu.” – dodaje.

Fotowoltaika stała się w ostatnim czasie kołem zamachowym rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Jest to obecnie najszybciej rozwijający się sektor OZE w naszym kraju. Zależy nam, aby trend ten nie zmieniał się, dlatego bardzo kibicuję temu pomysłowi. Wierzę, że dzięki takim inicjatywom jak ta rozwój fotowoltaiki ma szansę nabrać jeszcze szybszego tempa– podkreślił Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Zielone obligacje cieszą się popularnością nie tylko w Europie ale i na całym świecie. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz śmielej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny (rządy, samorządy, spółki komunalne).

Liczymy na to, że pierwszy w Polsce Program emisji zielonych obligacji spółki New Energy Investments będzie ważnym etapem w rozwoju zróżnicowania finansowania projektów ekologicznych w ramach grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska. Ścisła i zakończona sukcesem współpraca Domu Maklerskiego  i Banku w przygotowanie oferty emisji zielonych obligacji potwierdza, iż konsekwentnie zmierzamy w stronę nowoczesnego zielonego banku (green bank) wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów – mówi Emil Ślązak, p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Umożliwienie inwestorom pozyskiwania kapitału, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój poprzez realizację inwestycji ekologicznych i dbałość o wspólne środowisko, czyni DM BOŚ niewątpliwie innowatorem rynku kapitałowego, który przeciera tym samym szlaki do rozwoju tej formy finansowania inwestycji proekologicznych.