Dyżur on – line ekspertów BGK i BOŚ na temat gwarancji

Informacja prasowa, 27 kwietnia 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska zaprasza przedsiębiorców na dyżur on-line ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz BOŚ dotyczący nowych warunków gwarancji BGK, ułatwiających zaciąganie kredytów i zabezpieczanie ich spłaty. Gwarancje są częścią  rządowego programu Tarczy Antykryzysowej chroniącego przed skutkami pandemii COVID-19.

Dyżur on-line ekspertów BGK i BOŚ odbędzie się 28 kwietnia. Wystarczy wejść o godz. 12:00 na profil Banku: https://pl-pl.facebook.com/events/1553956298094179/. Na pytania przedsiębiorców odpowiedzą: Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży, Departament Gwarancji i Poręczeń BGK oraz Aneta Janiszewska, kierownik zespołu, Departament Zarządzania Produktami BOŚ. Pytania można także zadawać już teraz mailem na adres: gwarancje@bosbank.pl.

Bank Ochrony Środowiska był jednym z pierwszych banków, który w pełni wdrożył do swojej oferty nowe warunki gwarancji BGK. Więcej informacji na temat gwarancji dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie internetowej Banku: www.bosbank.pl. Tam też dostępny jest m.in., stworzony we współpracy z ekspertami BGK, specjalny webinar dotyczący gwarancji de minimis.

Gwarancje BGK są instrumentem poprawiającym dostępność do bieżącego finansowania dla firm z sektora MŚP, a także pozwalającym na dalszy rozwój działalności. Klienci BOŚ mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych rozwiązań za pomocą trzech różnych systemów gwarancji.

Gwarancje de minimis są dostępne dla mikro-, małych i średnich firm. Obejmują do 80 proc. kwoty kredytu, a ich okres w wypadku kredytu obrotowego został wydłużony do 39 miesięcy. Gwarancje de minimis to także minimum wymagań i formalności, a także brak prowizji za pierwszy roczny okres gwarancji.

Gwarancje Biznesmax są dostępne dla mikro-, małych i średnich firm. Można je uzyskać, jeżeli spełnia się jedno z 17 kryteriów lub realizuje projekt wpisujący się w jedną z 10 kategorii inwestycji z efektem ekologicznym. Gwarancja jest bezpłatna i zabezpiecza do 80 proc kwoty kredytu. Beneficjenci gwarancji mogą skorzystać z dopłaty do oprocentowania kredytu nawet za okres 3 lat.

Portfelowa Linia Gwarancyjna z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (PLG FGP) jest dostępna dla średnich i dużych firm - niezależnie od branży działania. Kwota gwarancji wynosi od 3,5 mln do 200 mln zł. Maksymalna kwota kredytu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 250 mln zł., a przeznaczeniem kredytu jest zapewnienie płynności finansowej.